חדשות מועצת החלב

  

 12.6.17

 

 

השתתפות מועצת החלב בתרגיל הלאומי לרעידות אדמה

 

בימים אלה מתקיים בישראל תרגיל לאומי המדמה רעידת אדמה אפשרית ותוצאותיה.

מועצת החלב משתתפת בתרגיל במסגרת ההשתתפות של משרד החקלאות.

במועצה הוקם מטה חירום הפועל לאורך כל התרגיל במתן מענה לצרכים של משקי החלב, בתיאום עם מחוזות משרד החקלאות והחמ"ל המרכזי של המשרד.

התרחישים בתרגיל כללו פגיעה קשה באספקת המים לרפתות, הפסקות חשמל ממושכות, נזקים למכוני חליבה ופגיעה בבעלי חיים.

במסגרת התרגיל הפעילה מועצת החלב את עתודות המים העומדות לרשותה במסגרת הסכם אספקת המים לחירום עם חברת "פרידנזון".

סופקו מים לכ-30 רפתות, מתוכן בוצעו בפועל בבית הילל ובאביטל אספקת מים לשתי רפתות בכל ישוב. אספקת מים זו תועדה וצולמה לצורך הפקת לקחים.

בכל התרחישים לשעת חרום עולה כי המחסור במים יהיה נושא בעייתי ולכן אנו ממליצים למשקים להערך ולהתקין מיכלי מים לשעת חרום.

ביום רביעי יערך תרגיל "גרעיני מספוא", במסגרתו יחולק מזון בהקצבה ממחסני החירום של משרד החקלאות.