חדשות מועצת החלב

  

12.3.2019

תקנות משק החלב (קביעת מכסות)

בישיבת מועצת מנהלים אשר תתקיים השבוע יועלה לדיון תיקון תקנות משק החלב (קביעת מכסות).

התיקון שבנדון, עניינו בשני נושאים עיקריים:

 1. אפשרות לתת ליצרן היתר שותפות מייד לאחר תקופת היתר שניתן לו לייצור במשקו של אחר (אומנה).

2. היתר אומנה זמני וחלקי במקרים של מחלה בגינה הוטל הסגר על הרפת.

הסברים:

1. כיום לאחר אומנה היצרן מחויב לחזור לחליבה במשקו. לאור המצב הקיים אנו ממליצים כי תהיה אפשרות, ליצרנים שרוצים בכך, להיכנס לשותפות לאחר אומנה.

2. בשל התפרצות מחלת הברוצלה במספר משקים, המונעת מהם ייצור חלק נכבד ממכסתם, אנו מנסים לקדם את התיקון בהקדם ולקבל את האישורים הנדרשים להעביר התיקון בתקופת הבחירות.

הערכות לפסח  לקובץ הנחיות להיערכות לקראת חג הפסח לחץ כאן

אספקת מים לשעת חרום בסוף אפריל 2019 יגיע לסיומו הסכם לאספקת מים לשעת חירום שחתמה מועצת החלב עם חברת פרידנזון ביוני 2016.

פירושו של דבר שבמקרה של משבר מים (מלחמה, רעידת אדמה) יצטרכו הרפתנים להתמודד עם המחסור במים בכוחות עצמם.

אנו חוזרים ומזכירים את החשיבות הרבה של מיכל מים רזרבי ברפתות וממליצים לכל רפתן לרכוש מיכל כזה.

פרטים על המיכלים המומלצים נמצאים באתר מועצת החלב

מוכנות לשעת חרום היום נשלח אל היצרנים בהודעת SMS סקר בנושא מוכנות לשעת חירום.

יצרן שלא קיבל הודעה זו יכול להיכנס לקישור הבא ולענות לחץ כאן

נודה לכם על מילוי השאלון והחזרתו בהקדם.

תודה על שיתוף הפעולה.