חדשות מועצת החלב

  

11.4.16


אסיפה כללית של ארגון מפטמי ישראל – השבוע התקיימה אסיפה כללית של ארגון אמפ"י, ארגון מפטמי ישראל. באסיפה השתתפו מזכ"ל תנועת המושבים – מאיר צור, סמנכ"ל מועצת החלב – איציק שניידר ומפטמי עגלים מכל הארץ. בין היתר דובר על נושא היבוא והתחרות מול הבקר הטרי מצונן מיבוא. סמנכ"ל מועצת החלב ויו"ר שולחן הבקר עדכן את המשתתפים על פעילות המועצה בנושאי קידום צריכת בשר ישראלי ויעדי העבודה לשנה הקרובה. הכנס הסתיים בארוחת בוקרים מסורתית.

תודה לדורון בידץ מזכ"ל אמפ"י ולכל מי שתרם להצלחת הכנס. 

ייצור חלב – היקף ייצור החלב השבועי עלה ונמצא מעבר לכמות הייצור של שנת 2015.

מלאי אבקת חלב ומלאי חמאה – ייצור האבקה מתבצע בהתאם לתוכנית הייצור השנתית ולהערכתנו נגיע לקיץ עם המלאי הרצוי לכל הכשרויות. מלאי החמאה מתחיל לגדול עקב הגידול בקבלת החלב. עדיין היקף מלאי החמאה איננו מספק את הצרכים של התעשייה.