חדשות מועצת החלב

  

 

10.6.2020

 

ברכות לד"ר נחום איצקוביץ, מנכ"ל משרד החקלאות הנכנס:

אנו מברכים את נחום איצקוביץ לרגל כניסתו לתפקיד מנכ"ל משרד החקלאות. אתגרים רבים עומדים בפניו, בפני הנהלת המשרד וכמובן בפנינו, החקלאים.

אנו מקוים ובטוחים כי נמצא אוזן קשבת לנושאים המגוונים שענף החלב מתמודד איתו, וכי דלתו תמיד תהיה פתוחה בפנינו.

הארכת מנגנון קביעת מחיר המטרה דברי הסבר:  בימים האחרונים משרד החקלאות ומשרד האוצר הגיעו להסכמה על הארכת מנגנון קביעת מחיר המטרה. ריכזנו עבורכם הסבר מקיף וממצה לגבי מהות הנושא.

בכל שאלה ניתן לפנות ללירון תמיר במועצת החלב. לקריאה לחץ כאן

עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019:  לקריאה לחץ כאן

עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019:  לקריאה לחץ כאן

קבלת חלב בקר – עדכון:

לאחר גל השרב הקשה שפקד אותנו לפני שבועיים, חזרה תנובת החלב במהירות לכמות שהיתה לפני השרב בגדול ואף יותר. אנו נמצאים כרגע בכמות קבלת חלב הגדולה מהכמות שהיתה בשנה שעברה. מנגד יש את נושא המכירות. חג השבועות חל השנה בחודש מאי כך שסיימנו את הגל הגדול של הצריכה ונערכים לחודשי הקיץ. "בהלת הקורונה" התמתנה וחזרנו לכמויות רגילות לעונה זו. אנו עוקבים לאורך כל הזמן לגבי מגמות בענף.

מחלבות קטנות:  בחודשים האחרונים פועל צוות משותף של משרד הבריאות ומועצת החלב על מנת לקבוע הנחיות גמישות בדרישות לייצור של מחלבות קטנות.

חלק מהנושאים בהם עוסק המסמך הם:

– הגדרת מחלבה קטנה.

– דרישות בינוי: גודל מחלבה, אחסון וכו'.

– בדיקות חובה ורשות.

– תהליכי ייצור.

– חנות מפעל.

– מרכז מבקרים.

– הובלה של תוצרת גמורה.

– טיפול בשפכים.

בסיורים של הצוות במחלבות קטנות הוצפו האתגרים עימם מתמודדות המחלבות והמגבלות בתהליכי הייצור.

בכוונת הצוות להוציא בעתיד הקרוב טיוטה ראשונה להערות הציבור.

בג"צ חמאה: בתאריך 1.6.2020 התקיים דיון בבית משפט העליון בנושא פתיחת יבוא מלא וללא מכס על חמאה. בתום הדיון החלטנו לקבל את המלצת בית המשפט העליון ולמשוך את העתירה, לאחר קביעת שופטי בית המשפט כי המלצתם ניתנה בהתחשב בכך כי מדובר בצו נקודתי לפרק זמן מוגבל ואין בכך הבעת עמדה לגבי צעדים עתידיים ככל שינקטו.