חדשות מועצת החלב

  

פרויקט ליווי רפתות בערבה – דרוש מנהל/ת בעל/ת מומחיות בתחומי הרפת, בעל/ת יכולות מוכחות בתהליכים ארגוניים וכלכליים בענף הרפת עם ניסיון ניהולי בתחומים הרלוונטיים של לפחות 10 שנים.
קורות חיים בתוספת המלצות, ממליצים ומילוי מפורט של השאלון למועמד/ת יש להעביר למועצה לענף החלב בישראל בכתובת דרך החורש 4 יהוד, במעטפה סגורה ב-5 עותקים
עד לתאריך 24/02/2015 לידי הגברת שולה נווה.
פרטי המשרה ושאלון למועמד/ת מפורסמים גם במדור המכרזים באתר האינטרנט של המועצה, לפרטים לחץ כאן

חידוש ביצוע בדיקות מולקולאריות בצואה לבת שחפת
– לתשומת לבכם, ניתן להתחיל לשלוח בדיקות צואה מפרות שאובחנו כחיוביות או כאלה החוזרות כחיוביות לבת שחפת בבדיקות החלב השנתיות. לפרטים ולטופס לחץ כאן

פעילות מאל"ה, עדכון – לאחרונה נעשו שינויי כח אדם במעבדה לבריאות העטין ואיכות החלב לעדכון לחץ כאן