up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הזמנה לקורס תברואה וטיפול בזבל ברפת החלב

שווה לקרוא

הזמנה לקורס ארצי למגדלי יונקים פברואר – מרץ 2019

הזמנה לקורס ארצי למגדלי יונקים פברואר – מרץ 2019

קרא עוד
תקנות הפיתוח לשנת 2018 (הקצאת תוספות המכסה )

תקנות הפיתוח לשנת 2018 (הקצאת תוספות המכסה )

קרא עוד
קול קורא להגשת עבודות – הכנס השנתי ה- 31 למדעי הבקר והצאן 2-4 בדצמבר 2019 – נא לקרוא בעיון

קול קורא להגשת עבודות – הכנס השנתי ה- 31 למדעי הבקר והצאן 2-4 בדצמבר 2019 – נא לקרוא בעיון

קרא עוד
הסברים למדיניות התשלום לחלב בקר בשנת 2019

הסברים למדיניות התשלום לחלב בקר בשנת 2019

  להלן דברי הסבר לעניין…
קרא עוד
גודל פונט