up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הזמנה לקורס ניהול רפת עם נ.ע.ה. 9-10/2019

שווה לקרוא

קורס פרקטיקה ניהולית בענפי המשק החקלאי המחזור ה-3 באוניברסיטה

קורס פרקטיקה ניהולית בענפי המשק החקלאי המחזור ה-3 באוניברסיטה

  החלה הרשמה לקורס פרקטיקה…
קרא עוד
גודל פונט