up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הזמנה לקורס העשרה בנושא ניהול רפת בתכנת נ.ע.ה

 

לרפתנים שלום

הנכם מוזמנים לקורס ניהול רפת באמצעות תכנת נ.ע.ה,  שייחל ב- 22 ביוני 2020, במשרד החקלאות במחוז העמקים (ליד תל יוסף)

הקורס כולל 7 מפגשים בימי שני, בין השעות 14:30-09:30.

בעקבות מגפת הקורונה, חלה בימים אלה מגבלה על מספר המשתתפים המותר בכיתה.

לפיכך, הקורס יתקיים כמצוין לעיל, רק אם תבוטל הגבלה זו; ובמקרה שלא – יידחה הקורס למועד מאוחר יותר.

משרד החקלאות מתנהל לפי ה”תו הסגול”:

o תבוצע מדידת חום בכניסה למתחם משרד החקלאות

o    יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.

o על המשתתפים  לעטות מסכה במשך כל מפגשי הקורס

הרישום לקורס בהתאם להזמנה המצורפת

להזמנה לחץ כאן

 

גודל פונט