up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

דחיית מועד להגשת תוכניות מחקר לשנת 2021 להנהלת ענף בקר לחלב

שלום לחוקרים בענף החלב,

בשל המצב המיוחד בו אנחנו מצויים בימים אלו, אנחנו מאפשרים דחייה במועד ההגשה של תוכניות מחקר חדשות לקראת שנת המחקרים הקרובה – 2021.

המועד החדש הינו יום ראשון ה- 31 במאי 2020.

נוהלי ההגשה של התוכניות מפורטים בהודעה המקורית שנשלחה אליכם ב 26 בפברואר שנה זו.

הרבה בריאות

ד”ר חיים ליבוביץ, מתאם מחקר

בשם פרופ’ זאב טריינין, יו”ר ועדת ההיגוי וההנהלה הפעילה

גודל פונט