19.2.18

כנס רפתנים במושבים - מתחיל כעת! מוזמנים להגיע למלון יערים בקבוץ מעלה החמישה לפרטים והרשמה לחץ כאן

יום עיון בנושא שעת חירום - ביום שלישי שעבר קיים האגף לניהול משברים במשרד החקלאות יום עיון בנושא שעת חירום. נדונו ההכנות שבהן יש לנקוט כדי להיות מוכנים לתרחישים שונים. אנו מזכירים לכל המגדלים כי הכנה בשגרה יכולה לחסוך הרבה נזקים בחירום, ומבקשים לשקול התקנת מיכלי מים רזרביים. מידע על כך ניתן למצוא באתר המועצה לחץ כאן 

קורסים
יזמות ותיירות כפרית - הקורס יפתח ב-5.3.18 לתשומת לבכם הקורס מתאים גם לבעלי משקים תיירותיים שאינם מענף החלב לפרטים לחץ כאן
יסודות גידול צאן - הקורס יפתח ב-12.3.18 ומיועד למגדלים חדשים וותיקים לפרטים

הוראות ביצוע לעניין חיסון בקר כנגד מחלת הכלבת - לאחרונה אנו עדים למקרים רבים של התפרצות מחלת הכלבת. הכלבת הינה מחלה חשוכת מרפא העלולה לפגוע גם בבני אדם. אנו מביאים לעיונכם את החוזר של השירותים הווטרינרים בענין; נבקשכם לפעול בהתאם. לקריאה לחץ כאן