המחירים מ-7.2.18 ועד 13.2.18 הם:

עד

מ-

 

11.70

 11.50

עגלים שחור לבן קטנים 

11.50

11.10

   עגלים שחור לבן גדולים

9.508.50

פרות מהמלטה ראשונה 

 9.40

8.20

פרות מאיכות טובה 

7.50

6.50

פרות מאיכות בינונית 

 6.00

3.00

פרות מאיכות ירודה 

 10.00

9.00

עגלות שחור לבן 

11.40

10.80 

עגלות שחור לבן מפיטום 

המחירים מוגשים כשירות לציבור מטעם מועצת החלב
המחירים אינדוקטיביים ואינם מבוססים על סטטיסטיקה רשמית