מחקרים בענף החלב
קולות קוראים ומלגות


קול קורא להצעות מחקר לשנת 2018


לקראת שנת המחקרים הקרובה–2018, הינכם מוזמנים להגיש הצעות לתוכניות מחקר בענף החלב בהתאם ליעדי הענף (המצורפים בקובץ נלווה) ובהתאם להוראות המפורטות בהמשך. מתכונת ומבנה התכנית ההקדמית והתכנית המלאה מצורפים כקובץ PDF.

התאריך האחרון להגשת דפי שער ותוכנית הקדמית (הדפים הנלווים) הוא לא יאוחר מיום ה-30 באפריל 2017. הליך הדרוג והשיפוט מפורט בהמשך.

מתכונת הגשת תוכנית המחקר לקראת 2018; הליך דרוג ושיפוט התוכניות:

התוכניות ישלחו ישירות אל מועצת החלב רק בדואר אלקטרוני כקבצי PDF, לכתובת דוא״ל researchmilk@gmail.com

* חוקר שהגיש תוכנית מחקר לקרן המדען הראשי ובה אזכור בקשת תקציב מהנהלת ענף בקר, מתבקש להגיש את אותה התכנית כולל אותו דף שער ואותו מספר תכנית ישירות אל מועצת החלב לכתובת הנ"ל.
* תוכניות הקדמיות - יכללו את דפי השער והדפים הנלווים בהיקף מירבי של 4 עמודים כפי שמפרט בקובץ הנלווה: "מבנה תכנית הקדמית ותכנית מלאה".
* את קובץ ה PDF  שמכיל את דפי השער והדפים הנלווים הינכם מתבקשים להעביר רק בדואר אלקטרוני, ללא עותקים כתובים. דפי השער יהיו חתומים על ידי החוקר המגיש, הממונה המקצועי שלו (מנהל המחלקה ומנהל מכון המחקר,כפי שהיה עד כה).
* התוכניות ידורגו בועדות המקצועיות של ועדת ההיגוי העליונה למחקרים במועצת החלב, ויתוקצבו בהתאם לדרוג. הליך הדרוג ייעשה בועדות המקצועיות עד לסוף חודש יולי 2017. הכוונה שהתקציב של כל תכנית וכלל תקציב המחקרים יאושרו על ידי מנהלת הענף וועדת ההיגוי העליונה עד סוף נובמבר 2017.
* ההודעה לחוקרים על אישור או אי אישור תכנית כולל היקף המימון תצא ממתאם המחקר של מועצת החלב ישירות לחוקר הראשי המגיש בדואר אלקטרוני עם העתק למוסד המחקר.
* חוקרים שהתוכניות שלהם יאושרו ויתוקצבו יתבקשו להגיש תוכניות מחקר מלאות עד ל-11.9.17 שיכללו דפי שער מתוקנים בהתאם לתקציב המאושר ותוכניות מלאות בהתאם לפורמט המצורף בזה. התוכניות המלאות יוגשו גם הן רק כקבצי PDF. יש לצרף לתכנית המלאה גם את אישור ועדת האתיקה לביצוע ניסויים בבעלי חיים לתוכנית המלאה. דפי השער החתומים ודפי התוכנית המלאה ישלחו בדואר אלקטרוני לאותה כתובת דוא״ל researchmilk@gmail.com .
* הצעות המחקר תעבורנה שיפוט מדעי עד ה-31.10.17
* הודעות על תוצאות השיפוט המדעי יחד עם הערות השופטים לתיקון, ישלחו על ידי מתאם המחקר של מועצת החלב בדוא״ל. תכנית מתוקנת לפי הערות השופטים תוגש למועצת החלב עד אמצע נובמבר 2017.
* בהתאם לתוצאות השיפוט המדעי תאשר מנהלת המחקרים את תכנית המחקר המתוקנת ואת היקף המימון של כל תכנית עד סוף נובמבר 2017. בהמשך יוכנו החוזים לחתימה עם מוסדות המחקר. כך שניתן יהיה להתחיל במחקרים מיד עם תחילת 2018.
* תכניות רב שנתיות נמשכות שעברו שיפוט מדעי ואושרו ליותר משנת מחקר אחת ועד שלש שנים, אין צורך להגיש עמוד שער מחדש מידי שנה, אלא אם יש שינוי כלשהו בסעיפי התקציב או ברשימת החוקרים. יחד עם זאת החוקרים יתבקשו להופיע בכל שנה בפני ועדות ההיגוי המקצועיות ולהציג את פעילותם ואת התקדמות התוכנית על מנת לקבל אישור להמשכת התכנית והמימון.
* חוקרים שיקבלו מימון מהנהלת ענף בקר יחויבו מדי שנה לשלוח את הנספחים הנדרשים לכתובת הנ"ל של מועצת החלב (נספח ב' – הודעה על ביצוע מחקר ונספח ג' – דו"ח התקדמות ביצוע מחקר). גם הדוחו"ת הכספיים השנתיים המאושרים ע"י חשב המוסד יישלחו לכתובת הנ"ל.


ליעדי המחקר לשנת 2018 לחץ כאן  להנחיות להגשת תכנית המחקר לחץ כאן


בברכת שנת מחקר פורה, ד"ר חיים ליבוביץ, מתאם מחקרמחקרים
כאן באתר מתפרסמים המחקרים הרבים שנעשים בענף החלב, על פי התחומים השונים. לרשימת המחקרים המלאה - לחצו כאן...


קרנות המחקר
קרן המחקר למדעי הבקר לחלב ולבשר
מטרת הקרן – הקרן תומכת במחקר, יישומי ברובו, המעמיד לרשות הרפתן והבוקר את הכלים הטובים ביותר להגברת התפוקה ולצמצום העלויות כמו גם לבריאות משופרת של עדר החלב והבשר, וייצור איכותי ובריאותי של מוצרי הרפת לרווחת האדם.
הקרן מממנת כ- 60 פרויקטים מחקריים בו בזמן. לפרטים נוספים לחצו כאן

קרן המחקר להשפעת חלב ומוצריו על בריאות האדם
מועצת החלב הקימה קרן מחקרים לנושא השפעת חלב ומוצריו על בריאות האדם.
הקרן מנוהלת בעזרת המדען הראשי של משרד הבריאות. המועצה עצמה מוקמת לאחר שיתקבלו הצעות מחקר ויוחלט מי המדענים המתאימים לבדוק את ההצעות ולשפוט אותן. תקציב הקרן - 500,000 ש"ח לשנה.
סכום זה מתווסף לסכום המוקצה על ידי מועצת החלב, מדי שנה, למחקרים בנושא מדעי הבקר ומטרתו לעודד מחקרים בתחום החלב, להרחיב את מעגל החוקרים העוסקים בנושא החלב ולהגיע למוסדות מחקר נוספים.
לקול קורא לשנת 2017 לחץ כאן


 

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט