דוח מסכם לתוכנית מחקר מס'   848-0315-06

 

 

השוואת אבחון BLV באמצעות שיטות אימונולוגיות מקובלות במיכל החלב ובחלב הפרה הבודדת

 

ברנר יעקב - חוקר ראשי

פרידמן שמואל, פריד מור, שווימר עדין

המכון הוויטרינרי ע"ש קמרון, בית דגן

 

 

תחילת וסיום המחקר 2006

 

שם מקור המימון - הנהלת ענף הבקר

קוד מקור המימון - 02-0021

הסכום שנתקבל עבור תקופת דיווח זה - 50,000 ש"ח

 

 

תקציר

נדגמו 800 פרות חולבות בבדיקות כפולות. כל פרה נדגמה לנוכחות נוגדנים נגד נגיף לויקימיה בבקר בנסיוב דם, ובסמיכות של מספר ימים נלקח חלבה לזיהוי אותם הנוגדנים שם. הבדיקה בנסיוב דם בוצעה במכון הוטרינרי ואילו בדיקת החלב בוצעה בקיסריה – במעבדות מאל"א – בשיטת ELISA בחלב. מטרת העבודה הייתה למדוד את רמת ההתאמה בין תוצאות שתי הבדיקות ובין המעבדות המבצעות, ע"מ שניתן יהיה ליישם בדיקת נוכחות נוגדנים נגד נגיף לויקימיה בבקר בחלב אינדיווידואלי במעבדות מאל"א בקסריה. הרעיון היה מבוסס על האפשרות כי בעת שיגרת בדיקות החלב שמתבצעת במילא במעבדות קיסרה, תעשה על אותה הדגימה גם בדיקה לנוכחות נוגדנים בחלב. הדבר אמור היה לחסוך בעלויות, לפשט את תהליכי הדיגום ובכך לסייע על הבקרה והתפשטות של הנגיף ואולי אפילו להדבירו. סירבול בביצוע דגימות דם אינדיווידואליות היווה את אחד המכשולים העקריים לבקרה לא יעילה של מחלת הלויקימיה בבקר בארץ. בעבודתנו, זיווג התוצאות הכפולות, קרי, של אותה פרה בבדיקת AGID בנסיוב ובדיקת ELISA בחלב הניבו תוצאות שאינן מאפשרות יישום הבדיקות בקיסריה, כפי שצפוי היה בעת הגשת התוכנית. יתר על כן, חוסר היכולת לבקר על ביצוע דיגום נכון של חלב פרטני ובגלל שינויים ארגוניים במעבדות מאל"א בקיסריה שהביאן לכך שאין הן מסוגלות לבצע בשיגרה את הבדיקה הפרטנית בחלב בשיטת ה- ELISA. בנוסף השוואת התוצאות בין שתי המעבדות איננה עומדת, על כן, בקריטריונים מדעים ולכן היא מיותרת.

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט