סקר לגילוי רמת נגיעות עדרי הצאן בארץ במחלות ה- CAE ו- M.V
מחקר מס' 04-1000-597 חוקר ראשי: ד"ר שמואל זמיר השו"ט והמכון הווטרינרי
מבוא ורקע מדעי
מחלת ה- (Maedi Visna (M.V בכבשים ומחלת ה- (Caprine Arthritis Encephalitis (CAE בעיזים הן שתי מחלות כרוניות הנגרמות ע"י retroviruses השייכים לתת משפחת ה- Lentivirinae .
שני הוירוסים CAE virus ו- M.V virus הם וירוסים קרובים , תתכן הדבקה בין המינים במיוחד אחרי הגמעת חלב נגוע ממין אחד לשני.
דרך ההדבקה העקרית בשני הוירוסים נעשית בעיקר ע"י שתיית קולוסטרום או חלב המזוהם בנגיף ע"י הגדיים / טלאים (1). זה יכול לקרות ע"י שתיית קולוסטרום / חלב מאם נגועה או ע"י שתייה מ- pool של קולוסטרום או חלב מאמהות נגועות. גם אמהות הנגועות תת קלינית עשויות להפיץ את הוירוס בקולוסטרום ובחלב.
הדבקה תוך רחמית וכן הדבקה תוך כדי מעבר בתעלת הלידה כנראה לא קיימת (1).
הדבקה אופקית קיימת בעדרים נגועים כשהממשק משחק תפקיד חשוב בהפצת המחלה. בממשק אנטנסיבי של גידול כבשים ועיזים כמו זה הקיים בארץ, רבה יותר הנגיעות ב- CAE ו- M.V.
הדבקה ב- lentiviruses מאופיינת באחוז גבוה של נגיעות תת קלינית (למעלה – 60%), תקופה לטנטית ארוכה ומשתנה. נוכחות הוירוס בגוף הפונדקאי, פגיעה במערכות רבות ומהלך מחלה כרוני עם אפיזודות של מחלה אקוטית.
נוכחות הוירוסים בפונדקאי מתאפשרת ע"י יכולתו של הוירוס להתקיים כ- provirus בתא המאכסן ללא צורך להתרבות לעיתים קרובות.
הוירוסים נשארים לא פעילים במונוציטיים והתרבותו של הוירוס קשורה במטורציה של המונוציטים למקרופאג'ים, אחרי שהם עוזבים את מח העצם ומתמקמים ברקמות.
אחרי שהגדיים / טלאים שתו קולוסטרום / חלב המכיל מקרופאג'ים הנגועים בוירוס, ההנחה היא שתאים נגועים אלו מועברים בשלמותם מהמעי ומגיעים למערכת הרטוקולואנדותליאלית ליצירת הדבקה. תאים מונונוקלארים מגיעים לרקמות מטרה כמו הפרקים, ראות ועטין, שם אקטיבציה של התרבות הוירוס הקשורה במטרוציה של מקרופאג'ים יוצרת את הלקויות הלמפופרוליפרטיביות המאפיינות את ה- CAE ו- M.V.
אבחון המחלה מבוסס על שילוב של הסטוריה של CAE/M.V בעדר, סרולוגיה חיובית וסימנים קליניים של המחלה ושלילת מעורבות של פתוגנים אחרים.
כבשה / עז שנמצאו חיוביות סרולוגית נחשבות כנושאות את הנגיף, אף אם אינן מציגות תסמונת קלינית שלה.


רוב הכבשים / עיזים הנגועות בנגיף לא מפתחות סמנים קליניים, אך בעיזים המחלה יכולה להתבטא באחד מארבעת המצבים הקליניים הבאים: - דלקת מח (encephalomyelitis) – בד"כ בגדיים בני 4-2 חודשים, אך תתכן גם בעיזים בוגרות. דלקת פרקים (arthritis) בעיקר בעיזים בוגרות. דלקת ראות אנטרסטיצאלית (Interstitial pneumonia) בעיקר בעיזים בוגרות, דלקת עטין (Indurative mastitis) המכונה גם Hard " udder”, בד"כ אחרי המלטה מתגלה עטין קשה ונפוח שנותן מעט חלב (agalactia) (2).
התקשות בלוטות החלב קורית בצורה אחידה להבדילה מדלקת עטין חיידקית שם הפגיעה אינה אחידה גם כששתי הבלוטות נפגעות.
מטרת המחקר
סקר סרולוגי לגילוי רמת נגיעות עדרי העיזים הנחלבות בארץ במחלת ה- CAE.
שיטות וחומרים
הסקר יתבצע במשך שנה בששה משקי עיזים (סה"כ יבדקו 700 עיזים). מכל בע"ח הנבדקים ילקחו דגימות דם, הדגימות תועברנה למחלקה לוירולוגיה שבמכון הווטרינרי שם תתבצע בדיקה סרולוגית לזהוי רמת הנוגדנים כנגד מחלת ה- CAE.
הבדיקה תעשה בשיטת ה- Eliza בעזרת kit המיוצר ע"י חברת Bommeli שוויץ.
תוצאות
בסוף שנת 2004 ובמהלך שנת 2005 נבדקו 651 עיזים נחלבות בששה משקים (ראה טבלה).
העיזים שנבדקו היו כולן מעל גיל שנתיים. מכל העיזים נלקחו דגימות דם שהועברו למחלקה לוירולוגיה שבמכון הווטרינרי שם התבצעה בדיקה סרולוגית לזיהוי רמת הנוגדנים כנגד מחלת ה- CAE, הבדיקה נעשתה בעזרת Bommeli monophasic kit המיוצר בשוויץ.
רמת הנגיעות בעדרים שנבדקו ב-CAE נעה, מ- 19% בעדר בעל הנגיעות הנמוכה ביותר ועד 98% בעדר בו רמת הנגיעות הינה הגבוהה ביותר. כל שאר העדרים נמצאו בתחום שבין שני עדרים אלו.
סקר M.V/ CAE תאריך מס' דוגמאות חיוביים חשודים שליליים Seropre valence
נטף המלפרב חיים 7/12/04 100 65 1 34 66%
שדמות דבורה יחיעם בלומנזון 11/01/05 117 21 1 95 19%
בנימינה לפר שמואל 13/01/05 100 67 3 30 70%
בן עמי דרור בוקר 8/06/05 121 117 1 4 98%
כרם בן זמרה רוזנברג צבי 29/06/05 113 109 1 4 97%
נטועה דדוש דורון 29/06/05 100 91 5 4 96%
ממוצע 74.3%
סכום:
מסקר זה עולה שרמת הנגיעות ב- CAE בעדרי העיזים לחלב בארץ גבוהה מאד (גבוהה אף מזו של הנגיעות ב- M.V בעדרי כבשים לחלב) ויש לתת את הדעת על בעור המחלה מעדרי העיזים.
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט