תכנון רפת רובוטית לתנאי הארץ
דוח מסכם 2001-2003 מוגש להנהלת ענף בקר


תוכנית מספר 463-0250-03 – הסתימה בשנת 2003

אילון הלחמי - מכון וולקני - מינהל המחקר החקלאי - הכמון להנדסה חקלאית

עזרה שושוני - משרדה החקלאות - האגף למיכון וטכולוגיה

 

תקציר
בשנה הראשונה
תוכננו מספר רפתות ברחבי הארץ וחלקן נבנו. עקרון התכנון היה נסיון להתאמת הרובוט לממשק ישראלי: כיווני אוויר וצינון, הזנת בליל, סככה פתוחה (לא תאי רביצה). לשם כך השתמשנו במודל סימולציה שפותח במחקר קודם. לאחר מספר נסיונות בנינו משק מודל – תכנון הרפת והפעלה מיטבית של הרובוט בתנאי ישראל. המשק נמצא ביבניאל והמחקר דווח בספרות המקצועית.


בשנה השנייה התרכזנו בניהול הרפת מבחינה ממשקית. תדירות חליבה המתאימה לכל פרה בקבוצה ללא תוספת עבודה הכרוכה בהבאת פרות לחליבה. פותחו ונבחנו כללים בנוגע לניהול הרפת הרובוטית: ניצול אופטימלי של תפוסת (capacity) הרובוט באמצעות תדירות חליבה אינדווידואלית והשפעה על הרכב החלב באמצעות תדירות חליבה אינדווידואלית ברפת רובוטית .


בשנה השלישית התחלנו לעבוד על השפעת הממשק הרובוטי על ההזנה תוך שמירת התנאי של מנת בליל מאוזנת המקובלת בארץ אולם מתן מזון מרוכז בנפרד מהבליל לשם משיכת הפרות לרובוט. בניסוי נבחנה תגובת הפרות לשינוי הזנה – הפחתת המזון המרוכז מ 7 ק"ג ליום ל-1.2 ק"ג לארוחה ללא פגיעה במספר הביקורים ברובוט.
עבודה זו תרמה להבנת כלל מרכיבי תכנון הרפת רובוטית בתנאי ישראל וממשק חליבה. מחקר המשך צריך להיתרכז בהזנה ברפת רובוטית.

המידע הופץ בשלושה מישורים:

(1) פרסום בעתונות מקצועית.

(2) הדרכה במשקים.

(3) תוכנן כנס חקלאים בנושא חליבה רובוטית. הרפת הרובוטית הינה מערכת אחת שכל רכיביה תלויים זה בזה. לכן קשה להפריד בין הזנה, ממשק ותפעול על מנת לחקור כל פרמטר בנפרד. המחקר תרם להבנת המנגנון.

 

קישור לדוח המלא

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט