התנהגות רביצה של פרות חלב בתנאי סככה כוללת או קוראל ובתנאי עמדות רביצה

 

 דו"ח שנתי 463-0224-03

מוגש להנהלת ענף בקר נ. ליבשין, א. מלץ, א. אנטלר, י. גרינשפון ,ל. רוזנפלד, י. שוורצמן

 

 

תקציר

הרביצה הנוחה היא פרמטר חשוב במיצוי פוטנציאל הייצור של פרת החלב גבוהת התנובה כמו גם, מרכיב ראשון במעלה ברווחתה. פרה הרובצת בנינוחות כל אימת שמתעורר הצורך לכך היא פרה רגועה בעלת אורך חיים פיסיולוגי סדיר דבר המתבטא בהתנהגותה וביצועיה. על התנהגות הרביצה משפיעים הרבה גורמים כגון סוג הסככה (כוללת, קורל או עמדות רביצה), הממשק והניהול ואופי הפרה ומידת סדירות התנהגותה.

לאחרונה פותח במכון להנדסה חקלאית מכשיר למדידת זמן הרביצה של פרה במשך יממה. המכשיר נוסה ברפת בית דגן ונמצא עמיד ואמין בתנאי רפת מסחרית. בדו"ח לשנת 2002 הצגנו התנהגות רביצה לאורך היממה והשפעות מזג האויר והאקלים על התנהגות הרביצה ברפת בית דגן. מטרת העבודה בשנה זאת הייתה לבנות 40 מדי רביצה כדי לבחון את זמן והתנהגות הרביצה של פרות חלב בשתי סוגי סככות; בסככה כוללת ובסככת רביצה וכן לבחון את התנהגות הרביצה בעת ייחום לקראת אפשרות של יישום חיישן זה כמסייעה למערכת הקיימת של מד פעילות.

בגלל אילוצים תקציביים יוצרו, בפועל, 20 מדי רביצה. העבודה בוצעה ברפת צורעה בסככה שחציה כוללת וחציה רביצה. לאור התוצאות המפתיעות חזרנו לבחון את פעילות המדים ברפת בית דגן ובה בוצעו גם המדידות בעת הייחום. המדידות בוצעו בשני האתרים שלש פעמים ביממה בזמן החליבה.

 

מבוא

העלאת הגירה הוא תהליך פיסיולוגי והתנהגותי הנמשך אותו משך זמן, ואפילו יותר, כמו האכילה עצמה. זהו תהליך בסיסי המתבצע, בד"כ, כאשר הפרה רובצת ובלתי מופרעת (1). מעבר לכך, הרביצה הבלתי מופרעת הכרחית לתהליך התקין של ייצור החלב (2) ומכאן הצורך בתנאים המאפשרים לפרת החלב אפשרות רביצה נוחה ובלתי מופרעת.

פרת החלב גבוהת התנובה רובצת זמן דומה לזה שהיא מבלה בעמידה והליכה. פרות בהריון מתקדם שוהות במצב רביצה אף יותר מכך. הבדלים אינדיבידואלים יכולים לנוע בין 76% ל- 35% מהזמן ברביצה. פרות עוברות ממצב רביצה לעמידה ולהפך, בממוצע, 14 פעמים לאורך היממה (3).

פרות רובצות 5.5 שעות (30.59%) במשך היום. אם מוסיפים לכך את זמן הרביצה משך הלילה, אזי רובצת פרת החלב למעלה מ- 11 שעות משך היממה. אחרי 20:30 למעלה מ- 50% מהפרות רובצות, ואחרי 21:30 רובצות למעלה מ- 90% מהפרות. משך הרביצה מחולק לשלשה פרקי זמן יומיים. הפרות רובצות בלילה עד שעות הבוקר המוקדמות (03:30), פרק הזמן השני הוא בין 08:30 ל- 12:30 ופרק הזמן השלישי הוא 15:00 ל- 17:00 (4)

בנוסף להשפעת סוג הסככה (כוללת או עמדות רביצה), קיימים ברפת גורמי ממשק נספים בעלי השלכות על התנהגות הרביצה של פרת החלב. פרות המואבסות מנה דלת מזון מרוכז מבלות,מטבע הדברים, יותר זמן באכילה אך גם בהעלאת גירה בעמידה ופחות זמן ברביצה (5). שימוש במאביסים פרטניים מבוקרי מחשב, מספרם ומדיניות ההקצאות הננקטת (מספר ומשך "חלונות האבסה" היומיים) אף הם משפיעים על התנהגות ומשך הרביצה של הפרות (6). מערכות צינון וממשק הפעלתן משפיעים, קרוב לודאי, אף הם על התנהגות רביצת הפרות.

המבנים ברפת החלב בישראל הם ברובם סככות כוללות או קוראלים. ליתרונות מבנים אלה (פשטות תכנון, עלות בניה, פינוי זבל, העדר צורך בריפוד בסככות כוללות ותחזוקה נוחה) ניתן משקל יתר ללא השואה נאותה לסככת עמדות רביצה מבחינת התנהגות הפרות, רווחתן וביצועיהן. ניסיון רב שנים מצביע, למשל, שפרות המאכלסות סככות רביצה מגיעות נקיות יותר למכון החליבה ודורשות הכנה מועטה יותר ולכן חליבתן נוחה יותר והן רגועות יותר בהשוואה לפרות המגיעות למכון מסככות כוללות או קורל. לרשימת היתרונות המקובלים של סככת עמדות רביצה, ניתן להוסיף את האפשרות לצינון בעמדות רביצה בקיץ שהוא מטבעו מוגבל יותר בסוג אחר של סככות. יתרונות הצינון כבר אינם נושאים לויכוח והדרכים ליישומו היעיל זמינים. והתאמת מערכות צינון לעמדות רביצה היא קלה יחסית.

לאחרונה פותח במכון להנדסה חקלאית אב טיפוס של מכשיר אם קריאה ויזואלית למדידת זמן הרביצה של פרה במשך יממה. המכשיר נוסה ברפת בית דגן ונמצא עמיד ואמין בתנאי רפת מסחרית. בעזרתו ניתן להשוות התנהגות רביצה של פרות שונות בהתייחסות לביצועיהן ובהתייחסות לתנאי הסככה. כדי להגדיל את יעילותו יש להמשיך ולפתחו, דבר שאנו מתכוונים לבצע במקביל להפעלתו במצבו הנוכחי.

עבודה זאת, מטבע הדברים, לא תוכל להקיף את מלא תחום התנהגות הרביצה של פרת החלב. אנו נתרכז בשני אספקטים: הקשר בין התנהגות רביצה וביצועים באותם תנאי סככה והשוואת התנהגות הרביצה בשני תנאי סככה; סככה כוללת וסככת עמדת רביצה.

 

מטרת העבודה

 4. להשוות התנהגות רביצה לאורך היממה בשתי סוגי סככות; כוללת ועמדות רביצה.

     א. עקב התוצאות שהתקבלו בתהליך השגת מטרה 1. הגדרנו מטרת משנה והיא: בחינה נוספת ולאורך זמן של מהימנות המדידה.

5. לחקור את התנהגות הרביצה (בעזרת המד הקיים) בזמן ייחום.

 

שיטות וחומרים

 1. השואה בין שני סוגי סככות

יוצרו 20 מדי רביצה שנוסו במעבדה ו"משך חייהם" עד לצורך להחליף בטריות הוערך בכחדש ימים. החיישנים הורכבו על 20 פרות ברפת יהודה בצרעה, 10 בחצי הסככה הכוללת ו- 10 בחצי סככת עמדות הרביצה. כולן למעלה מ- 100 יום לאחר המלטה במשקלים ותנובות חלב דומים (טבלה 1) שכבר ששהו בשני סוגי הסככות בעת הרכבת החיישנים.

היסטורית שוכנו בסככה הכוללת פרות שלא הסתגלו לסככת הרביצה ולכן יש מראש להתייחס לתוצאות בזהירות. המדידות בוצעו בסככות פעמיים ביממה ב- 10 בבקר ו- 10 בלילה.

 

טבלה 1. פרוט נתונים ובצועים של 9 פרות בסככה כוללת ו- 9 פרות בסככת עמדות רביצה להן הורכבו מדי רביצה (ממוצעים וטְוָוחים).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. אישוש פעילות תקינה של החיישנים

ברפת בית דגן הורכבו ל5 פרות 2 מדי רביצה כל אחד על רגל אחורית אחת. המדידות בוצעו כל חליבה.

3. התנהגות רביצה בזמן ייחום

12 מדי רביצה הורכבו על פרות ברפת בית דגן והתוצאות הושוו לאלה של מדי הפעילות לזיהוי ייחומים מתוצרת צח"מ אפיקים.

 

תוצאות ודיון

 1. השואה בין שני סוגי סככות

 2 חיישנים יצאו מכלל פעולה (אחד בכל קבוצה) מיד עם תחילת העבודה. מהתוצאות המוצגות בטבלה 2 עולה בברור שהפרות המצויות בסככת עמדות הרביצה רובצות פחות מאלה בסככה הכוללת. המצב דומה גם בשעות היום וגם בשעות הלילה ובסה"כ רובצות הפרות בסככה הכוללת כ- 50% בממוצע יותר זמן מאשר בסככת עמדות הרביצה.

 

טבלה 2. זמן רביצה (דקות) בשעות היום והלילה של 9 פרות בסככה כוללת ו- 9 פרות בסככת רביצה (ממוצעים וטְוָוחים).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. אישוש פעילות תקינה של החיישנים

בציור 1. מוצגות התוצאות שהתקבלו משני חיישנים המורכבים על אותה פרה. בכל הפרות האחרות התקבלו תוצאות דומות. מהתוצאות עולה מעל לכל ספק שהחיישן אמין מאחר ומתקבלים משני חיישנים על אותה פרה אותן תוצאות במשך כל שעות היממה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ציור מס' 1. שעות הרביצה של פרה אחת במשך שלשה ימים רצופים בפרקי הזמן שבין החליבות כפי שנמדדו ע"י שני חישנים שונים שכל אחד מהם הורכב על רגל אחורית אחרת. העמודה השמאלית בכל טווח זמן מייצגת אותו חיישן וכן הימנית.

 

 

3. התנהגות רביצה בזמן ייחום בציור מס' 2 מוצגת התנהגות הרביצה של אחת הפרות בעת הייחום שנקבע ע"י מד פעילות של חברת צח"מ אפיקים. מתוך 9 הפרות שעברו ייחום (היו מזרעות לפי נתוני הפעילות והערכה של המזריע) בעת שנתוני הרביצה היו זמינים , 8 גילו התנהגות רביצה דומה לזו המוצגת בציור מס' 2. התנהגות הרביצה תואמת את התנהגות הפעילות. הפרה מגדישה זמן קצר יותר לרביצה בעת הייחום בו הפעילות מוגברת.

עולה איפה, שחיישן זה עשוי לסייע בזיהוי ייחומים ולהקטין את המקרים של זיהוי שגוי חיובי או שלילי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ציור מס' 2. התנהגות רביצה (■) ופעילות (♦) במשך 4 ימים קודם לייחום, בעת ייחום 19.11.03, ויומיים לאחריו.

 

 

סיכום

מד הרביצה מצדיק את התקוות שתלו בו. יש לשכללו ולשלבו במערכת החיישנים של רפת החלב. יש בו עניין מסחרי גובר והולך ואנו תקווה שהפוטנציאל ימומש.

בשנים הבאות נתמקד בתפקוד ממשקי של מד הרביצה לגבי זיהוי ייחומים, ניתור בעיות בריאות ורווחת הפרה.

 

ספרות

     1Olson, T.M. (1953). Elements of dairying. Macmillan, p. 250

2. Metz, H.M. (1985) The reaction of cows to a short term deprivation of lying. Applied Animal Behaviour Science 13, 301-307.

3. Petersen, W.E. (1950). Dairy science [its principles and practice]. 2-nd ed. J.B.Lippincott Co., Chicago-Philadelphia-New York, p. 352.

4. Zimmermann, V., Juhas, P., Debreceni, O. (2000). The behaviour of cattle under permanent grazing.  Biotechnology in Animal Husbandry 16: 3-4, 73-79.

5. Nielsen, B. L., Veerkamp, R. F., Lawrence A. B. (2000).  Effects of genotype, feed type and lactational stage on the time budget of dairy cows. Acta Agriculturae Scandinavica. Section A, Animal-Science. 50: 4, 272-278.

6. Wierenga. H. K., Hopster, H. (1991). Behaviour of dairy cows when fed concentrates with an automatic feeding system.  Applied Animal Behaviour Science. 30: 3-4, 223-246.

 

 

 

 

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט