הזרעת עזים מחוץ לעונה הרבייה עם זרמה קפואה בהשוואה לזרמה טרייה

חיים גסיטוע1, אמיר ערב1, אופיר ג'רבי2

1המכון לחקר בעלי חיים מנהל המחקר החקלאי, 2משק בלומנטל באר יעקוב.

תוכנית מס': 05-0075-362, תוצאות מחקר 2005


מבוא
הפוריות והחשק המיני של תיישים מחוץ לעונת הרבייה ובעונות המעבר נמוכים בהשוואה לעונת הרבייה, גורמים אלו מעקבים את הקדמת עונת הרבייה. איכות הזרמה משתנה בעונות השונות
(Corteel et al, 1980;  Evans et al, 1987; Chemineau et al, 1991  Karatzas, et al, 1997; Ahmad et al 1996) Karagiannidis, et al, 2000). כולם מסכימים שאיכות הזרמה הטובה ביותר מופקת מתיישים בעונת הרבייה כאשר אורך היום מתקצר. גזעי עזים שהובאו לארץ בעקר מצרפת מראים עונה של שקט מיני מאמצע החורף  עד אמצע הקיץ. חודש לפני תחילת עונת השקט המיני וחודש לפני עונת הרבייה הן חודשי עונת המעבר. על מנת להשפיע על המחזוריות של העזים מחוץ לעונה נעזרים בטיפולים הורמונלים בעיקר כדי להקדים את העונה. טיפול בתיישים להקדמת העונה מסובך יותר והם צריכים לקבל טיפול של אורך יום משתנה של ימים ארוכים וקצרים(Chimineau et al, 1991; Delgadillo, et al; 2004) פרקטיקה זו דורשת השקעה נוספת, ידע ומס' רב של זכרים.
עבור המגדל, "הרחבת עונת הרבייה" על חשבון מחוץ לעונה ועונת המעבר, היינה הזדמנות לייצר חלב ובשר מחוץ לעונת השיווק המקובלת, ולהגדיל את הכנסתו. לצורך "הרחבת עונת הרבייה", בעבודה הנוכחית בחנו גישה המשלבת בין מתן טיפול הורמונלי שנועדה לעורר את המחזוריות השיחלתית של העזים, ובין הזרעה עם זרמה שהוקפאה בעונת הרבייה.

 

מטרת עבודה
לבחון את היעילות של זרמה שהוקפאה בעונת הרבייה לצורך ההזרעה של עזים שקבלו טיפול הורמונלי מחוץ לעונה או בעונות המעבר.

 

עיקרי ביצוע העבודה
זרמה של 5 תיישים מגזע זאנן בני 3-4 שנים הופקה בחודש נובמבר, עורבבה (POOL) והוקפאה במבחנות של 8 מ"ל בשיטת הקפאה כוונית. הזרמה נשמרה בטמפרטורה של 196- מעלות צלסיוס עד תחילת הניסוי. עזים בנות 2- 5 שנים וצפירות בנות 10-11 חודשים טופלו בהורמונים לסנכרון ייחומים בטפול קצר של 11 יום פרוגסטרון (CIDR) ו-9 ימים פ.מ.ס ופרוסטגלנדין. קבוצה של 54 נקבות מבוגרת ו-92 צפירות חולקו באקראי לשני קבוצות, ריכוז הזרמה למנת הזרעה הייתה
כ- 10x 3006 תאי זרע לזרמה טרייה (בקורת) ומוקפאת (ניסוי). כל אחת מהעזים הוזרעה פעמיים: הזרעה ראשונה נערכה 32-34 שעות אחרי CIDR והשנייה 10 שעות מאוחר יותר. בדיקת הריון במכשיר אולטרסאונד נעשתה כעבור 70 יום מהזרעה בבוגרות ו-45 יום בצפירות. 

 

תוצאות


טבלה מס' 1. ממוצע של פרמטרים שונים בזרמה מחמישה תיישים בשתי עונות שונות.

חודש נפח במ"ל ריכוז ממוצע לעונה במיליארדים ∗ סה"כ ריכוז ממוצע לעונה במיליארדים חיוניות הזרמה באחוזים חיוניות הזרמה אחרי הפשרה
נובמבר 2.1a 2.7a 5.8a 90.8% 60.0%
פברואר-מרץ 0.87b 4.6b 4.0b 86.6% ---
∗ סה"כ ריכוז ממוצע לעונה= נפח X ריכוז ממוצע לעונה.
אותיות שונות מעידים על מובהקות סטטיסטית.

 

השפעת העונה על איכות הזרמה
עונת הרבייה השפיעה על נפח הזרמה 2.1 מ"ל ממוצע בנובמבר 0.87 מ"ל ממוצע בחודשים פברואר –מרץ ההבדל היה מובהק (P<0.05), ריכוז ממוצע לעונה וסה"כ ריכוז ממוצע לעונה היה 
2.7x109 ו-  5.8x109 בחודש נובמבר לעומת 4.6X109 ו- 4.0X109 בחודש פברואר בהתאמה הבדלים אלה היו מובהקות מבחינה סטטיסטי (P<0.05). חיוניות הזרמה  90.8% ו-86.6% בנובמבר ופברואר-מרץ בהתאמה לא היו הבדלים סטטיסטים בין שתי העונות. חיוניות הזרמה אחרי הפשרה היה 60%.

 

טבלה מס' 2. תוצאות בדיקת הריון בעזים בוגרות 70 יום אחרי ההזרעה עם זרמה טרייה וקפואה.


זרמה טרייה

זרמה קפואה

יחד

מספר עזים % התעברות מספר עזים % התעברות % התעברות
בוגרות 26 12 (46.1) 28 11(39.2 54 (42.6)
צפירות 46 5 (11) 46 4 (9) 92 (10)
∗בסוגריים ( ) אחוזים


בדיקת הריון בעזים בוגרות במכשיר באולטרסאונד נעשה 70 יום אחרי הזרעה ואחוזי התעברות לזרמה טרייה היה 46.1% ( n=26)  ולזרמה מוקפאת 39.2% (n=28) תוצאות אלה היו גבוהים לזרימה טרייה בהשוואה לזרמה מוקפאת ההבדלים לא היו מהבהקים מבחינה סטטיסטי(P>0.05).  בדיקת הריון לצפירות 45 יום אחרי הזרעות לזרמה טרייה היה 11% (n=46) ו-9% (n=46) לזרמה קפואה. תוצאות אחוזי התעברות היו דומות ולא היו הבדלים סטטיסטיים (P>0.05).

 

דיון ומסקנות
מטבלה 1,  ניתן לראות שנפח, סה"כ תאי זרע ממוצע (נפחXריכוז) ותנועתיות הזרמה היו גבוהים בזרמה שנלקחה בחודש נובמבר (עונת הרבייה) לעומת חודש פברואר (מחוץ לעונה הרבייה), תוצאות אלה תואמים ממצעים שנמסרו ע"י (Corteel et al, 1980;  Evans et al, 1987; Chemineau et al, 1991 , Karatzas, et al, 1997; Ahmad et al 1996 Karagiannidis, et al,  2000), זרמה מעונת הרבייה טובה יותר מזרמה שמופק מחוץ לעונת הרבייה לצורך הזרעה מלאכותית עם זרמה קפואה.
אחוזי התעברות שהתקבלו עם זרמה קפואה 39.2% (טבלה 2) דומים לתוצאות מהזרעות חודש יולי עם זרמה שהוקפאה בחודשים יוני-יולי, ונמוכים מהזרעות עם זרמה טרייה 46.1% בהשוואה לניסוי שבוצעה בשנת 2003 ופורסם ב- (Gacitua and Arav, 2005 ), התוצאות היו 39% לזרמה קפואה ו-60% לזרמה טרייה. כאשר משווים בין הניסוי הנוכחי לבין אחוזי התעברות שהתקבלו בעבודה משנת 2004 ע"י (גסיטוע וערב) מהזרעות חודש יולי עם זרמה שהוקפאה בעונת הרבייה חודש ינואר, התוצאות שהתקבלו נמוכות בהשוואה לזרמה טרייה בשתי ריכוזים 72% ו-76% , והשוואה לזרמה קפואה היה נמוך רק בריכוז הגבוה 50% וגבוה מהריכוז הנמוך 35%.
ניתן להסיק את המסקנה ששיעורי ההתעברות עם זרמה קפואה בריכוזים גבוהים בין 225 –300 מיליון תאי זרע למנת הזרעה מומלצים על ריכוזים נמוכים וזאת כדי לפצות על התאים שנפגעים בכל תהליך הקפאה.
הזרעות שנעשו בחודש יולי עם זרמה שהופקה בסוף עונת הרבייה חודש ינואר (גסיטוע וערב, 2004) גבוהים מתוצאות של הזרעות חודש פברואר שהוא מחוץ לעונה, חודש יולי נחשב לחודש מעבר לעונת הרבייה. תוצאות ההתעברות עם זרמה טרייה היו גבוהות בכל הניסויים בהשוואה לזרמה קפואה ותואם את הממצאים של (Karatzas et al., 1977,  Ritar et al., 1983,Gacitua and Arav., 2004-2005).
הניסיון להזרעת צפירות מחוץ לעונה לא עלה יפה והתקבלו תוצאות נמוכות מאוד, שמלמדות, הזרעות בגיל צעיר מחוץ לעונת הרבייה בעקבות הטיפול ההורמונלי כנראה לא השרה ייחומים בחודש פברואר למרות מצב הגופני הטוב של הצפירות. צפירות של גזעי עזים בעלי רבייה עונתית הן יהיו מחזוריות רק בעונת הרבייה הבאה בגלל חוסר התפתחות של מערכת המין יחד עם היותן מחוץ לעונה, כל ניסוי להשרות ייחומים ע"י הורמונים מחוץ לעונה לא יהיו מוצלחים, לכן מומלץ לחכות עם הרבייה של צפירות עד לעונת הרבייה העוקבת  כשישלימו את התבגרותן, בגיל של 16-18 חודש(Chemineau et al. 1991) .

ספרות
ח. גסיטוע, א. שניאורסון, ע. עמיצור, א. ערב. (2004) הזרעה מלאכותית בעזים  עם זרמה קפואה. הנוקד, גיליון מס' 41, ע' 24-25.

Ahmad, N., and Noakes, D. E. 1996. Seasonal variations in the semen quality of young british goats. Br Vet J. (152), 225-236.
Chemineau, P., Cagnie, Y., Guerin, Y., Orgeur, P., and Vallet, J.C. 1991. Training manual on artificial insemination in sheep and goats Fao animal production and health paper No. 83. p 62-63. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome.
Corteel, J.M., Baril, G., and Leboeuf, B. 1980. Residual seasonal variations in fertility in selected deep-frozen ejaculates of european dairy goats. In: Proceedings of the ninth International congress on Animal Reproduction. AI, Madrid. p 422-425.
Delgadillo, J.A., Leboeuf, B. and Chemineau, P. 1992. Small Ruminant Res.
           (9), 47-59.
Evans, G., and Maxwell, W.M.C. 1987. Salamon's artificial insemination of sheep and goats. p 115-123. Butterworths, Sydney.
Gacitua, H., and Arav, A. 2005. Successful pregnancies with directional freezing of large volume buck semen. Theriogenology. (63), 931-938.
Karagiannidis, A., Varsakeli, S., and Karatzas, G. 2000. Characteristics and seasonal variations in the semen of alpine, saanen and damascus goat bucks born and raised in greece. Theriogenology. (53), 1285-1293.
Karatzas, G., Karagiannidis, A., Varsakeli, S., and Brikas, P. 1997. Fertility of fresh and frozen-thawed goat semen during the nonbreeding season. Theriogenology. (48), 1049-1059.
Ritar, A.J. , and Salamon, S. 1983. Fertility of fresh and frozen-thawed semen of the angora goat. Aust J Biol Sci. (36), 49-59.

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט