התפלגות האכילה היומית של פרות נחלבות
צ. שאבי, מ. מרפי - אוניברסיטת אילינוי, ארה"ב
ע. מועלם - מנהל המחקר החקלאי, בית דגן
במערכות מרעה בהם נחקרה התנהגות האכילה של הפרות נמצא כי בהתפלגות צריכת המזון היומית התקבלו שני שיאים. האחד סביב שעת הזריחה והשני סביב השקיעה.
ברפתות בהם מוחזקות הפרות בהזנה פרטנית (קשורות) או בהזנה קבוצתית בהם הפרות חופשיות, מקובל לחשוב שהתנהגות האכילה תלויה בממשק הנהוג ברפת.
במטרה להעלות את תנובת החלב נעשה שימוש במספר דרכים ממשקיות ביניהן צינון, העלאת מספר החליבות, האבסת מנה כולית, משטרי תאורה שונים, תדירות ארוחות, טיפול בגרעינים, הרכב המנה ועוד.
למרות שהמנה זמינה מרבית שעות היממה באבוס, לכל אחת מגישות ממשק אלו או שילוב כמה מהן יחד עשויה להיות השפעה על התנהגות האכילה היומית של הפרות. אולם השפעתם של מרבית שיטות ממשק אלו על התפלגות האכילה היומית של הפרות לא נבדקה.
ברפת הניסויים שבמכון וולקני קיימת מערכת ממוחשבת בעזרתה ניתן לעקוב אחר האכילה באופן פרטני לכל פרה ופרה. עבור כל פרה בכל "ארוחה" ניתן לקבל פרמטרים כגון שעת אכילה, זמן שהייה באבוס וכמות נצרכת.
נעשה ניתוח לנתונים שנאספו בתצפית שנמשכה חודשיים בחודשי הקיץ עבור ארבעים פרות נחלבות שהואבסו במנה כולית, 64.0% מזון מרוכז, ונחלבו שלוש פעמים ביום.
תנובת החלב הממוצעת היתה 28.4 ק"ג ליום, צריכת המזון הממוצעת היתה 36.0 (4.2 ±) ק"ג חומר רטוב לפרה ליום, מספר הביקורים הממוצע באבוס, 12.03 (3.1 ±), וממוצע משך האכילה היומי עמד על 170.3 (26.8 ±) דקות. פרות שאכלו יותר שהו זמן ממושך יותר באבוס הניבו יותר חלב ושומן אך לא הגדילו את מספר הביקורים.
על מנת לתאר את התפלגות האכילה היומית נוסה מודל שכלל שילוב של שתי עקומות התפלגות נורמליות. מקדם המתאם בין המודל לתצפיות נמצאה גבוה ביותר 0.91 = .R2 שיא האכילה הראשון היה בשעה 14:8 (שעת הזריחה 08:5) שיא האכילה השני נמצא בשעה 34:16 (שעת השקיעה 18:18). אחוז האכילה בשעות הבוקר הוא 61% מהאכילה היומית לעומת 31% בשעות הערב.
ממצאים אלו ניתן להסיק שהתנהגות האכילה של הפרות ברפת דומה במידה רבה לזו של פרות במרעה.
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט