העברת עוברים בעדרי טיפוח בקר לבשר

דו"ח מסכם (דו"ח זה מהווה המשך לדו"ח סיכום 2002)
יואל זרון ודוד דיטסהיים- "שיאון", רחל גבריאלי, שה"מ,

משקי טיפוח שרולה: חמדיה, שניר, רמת מגשימים

רקע

רווחיות עדרי הבקר לבשר והמפטמות רגישה מאד לאיכות התוצרת. עדרים המייצרים עגלים בעלי פוטנציאל ייצור בשר גבוה, משאירים רווח גדול בעשרות אחוזים מאחיהם הבלתי מטופחים.
העלאת הייצור בעדרים היא כיום שאלה של "להיות או לחדול".
העלאת ייצור הבשר מושגת בעיקר ע"י שימוש בפרים מובחרים מגזעי בשר מובהקים כמו השרולה.
50,000 הפרות בישראל, מכתיבות עדר פרים בגודל של כ- 2000 ראש (לפי שיעור ממוצע של פר לכל 25 פרות). שיעור התחלופה בעדר הפרים הוא כ- 25% בשנה, כלומר כל שנה נכנסים להרבעה כ- 500 פרים חדשים.
בישראל נבחנים ונמכרים מדי שנה במיכרזי פרים כ- 100 פרי שרולה, 100 פרי סימנטל  וכ- 20 פרי לימוזין, סה"כ כ- 220 פרים מקומיים מובחרים. ייבוא הפרים נפסק לחלוטין מאז סגירת אירופה לייבוא חי. משמעות הנתונים הללו היא שכ- 300 פרים לא בדוקים, לא נבחנים, ללא קשרי משפחה ידועים, שתרומתם להתקדמות בייצור הבשר לא ידועה, נקנים במפטמות ונכנסים מדי שנה להרבעה בעדרים.
עגלים אלו לא עונים על קריטריונים מקובלים לעגלי רבייה, לא מבחינת ייצור ולא מבחינה וטרינרית.
הביקוש לעגלי רבייה מטופחים קיים לאורך כל השנה, והשימוש בעגלי המפטמה קשור ברובו למחסור בפרים טהורי גזע, אך גם למחירם הגבוה יחסית.
בישראל קיימים חמישה עדרי טיפוח של פרות מגזע השרולה, שנוצרו מדחיקת פרות מקומיות, ע"י פרים וזירמה מעדרי הטיפוח הצרפתיים. סה"כ כ- 400 פרות אם. עדרי שרולה אלו מייצרים בממוצע כ- 100 עגלים הנמכרים לרבייה מדי שנה.
תוצאות ייצור הבשר של עגלי שרולה אלו, דומות לתוצאות הממוצעות בצרפת, ארץ מוצא השרולה. רוב העגלים הנמכרים הם בני פרים מובחרים ממכוני הזרעה מלאכותית בצרפת. חלק גדול מפרות האם הן כבר תוצאה של דחיקה בעזרת זירמה משובחת מצרפת.
בשל דרישת האיכות הגבוהה מבעלי חיים בעדר טיפוח, והדחיקה לייצור בשר בגזע השרולה, הפחת בוולדות בכל שלבי הייצור (מחשיפה לפרים דרך התעברות, המלטה וגמילה) גדול בהרבה מבעדר המסחרי, נתון המעכב את הגדלת עדר השרולה הישראלי.
מספר העגלים המיוצרים בעדר שרולה טהור נמוך בכ- 15% מאשר בעדר מסחרי מעורב, בשל תכונות אמהיות נחותות יחסית של פרת האם מגזע השרולה. בנוסף, דרישות האיכות הגבוהות מעגל רבייה, דהיינו- קצב גדילה, מבנה שלד ושריר, מבנה רגליים, פוריות, מפחיתות עגלים טהורי גזע מיוצרים נוספים מהיצע פרי הרבייה הנמכרים.
במצב כזה, ברור שהגדלת היצע פרי השרולה המקומיים היא משימה קשה כשנוקטים בשיטות קובנציונליות בלבד.
שיטה מקובלת לייצור צאצאים רבים בעלי גנטיקה מעולה, מההורים הטובים ביותר היא שיטת העברת העוברים. בעזרת שיטה זו ניתן לפרוץ את מחסום הייצור של עגל אחד (או פחות) לפרה כל שנה.
בעולם הרחב מקובלת שיטת ייצור עוברים, הקפאתם, מכירתם והשתלתם בפרות אומנות כשיטה מסחרית המאפשרת הגדלת מספר העגלים המיוצרים מההורים בעלי הגנטיקה הטובה ביותר בעולם. אחוזי ההתעברות מהשתלת עובר קפוא נעים בין 50%-70%, וכך הופכת שיטה זו לכדאית מכל הבחינות, ליצרנים ולצרכנים. 
נסיונות רבים להשתלת עוברים קפואים, מיובאים בפרות בשר נעשו בעבר בארץ. התהליך התבצע בעזרת צוותים ישראלים, כמו גם בעזרת צוותים זרים מהטובים בעולם. כל הניסיונות הסתיימו באחוזי הצלחה נמוכים מאד  (1,2,4).
שיטה נוספת, היא העברת עוברים מפרות תורמות לפרות אומנות, ללא שלבי הקפאת העובר והפשרתו, שיטה המכונה העברת עוברים "טרייה", או "חמה". בשיטה זו הכרחית קירבה פיזית בין הפרות התורמות לאומנות, כדי שניתן יהיה להשתיל את העוברים הנשטפים תוך זמן קצר ככל שניתן (עד מספר שעות).
ברפת החלב מתבצעות מזה כעשר שנים שטיפות עוברים מפרות תורמות והעברתם ללא הקפאה לפרות אומנות (1,2,3). עבודה זו מתבצעת על מנת להגדיל את מספר העגלים המיוצרים מפרות עתודה. הטכניקה מתבססת על סנכרון מקביל של  7-10 אומנות לתורמת אחת. התורמת עוברת טיפול הורמונלי שגורם לה  לביוץ יתר ומוזרעת מספר פעמים. שטיפת העוברים מתבצעת  7 ימים לאחר ההזרעה ע"י צוות המונה שני אנשים- דוד דיטסהיים וגיל שחר/רועי גרנות.
העוברים המתקבלים בגיל שבוע (שלב המורולה או הבלסטוציסט) מועברים מיידית לאומנות באותו משק.  האומנות עברו תהליך של סינכרון, ודרשו באותו יום שהפרות התורמות דרשו והוזרעו (שבוע לפני העברת העוברים). מספר העוברים הנשטף לפרה מגיע בממוצע לכ- 4.2 כאשר כ- 50% מהם נקלטים כהריונות.  ממוצע זה דומה לממוצע העולמי אולם הסטטיסטיקה בארץ מתבססת על מספר מועט מאוד של תורמות לשנה (בין 15-30 פרות לשנה). כך שכל  פרה משפיעה בצורה בולטת על התוצאות הסופיות. בשנת 2005, נשטפו 70 פרות, ואחוז ההריונות היה גבוה מעט מ- 50%.  כל זה ברפת החלב.
לגבי בקר לבשר- נסיון מוצלח לשטיפת פרות שרולה מקומיות והעברת העוברים לאומנות מרפת החלב, בוצע לפני כארבע עשרה שנים במושב יונתן ע"י הוטרינרים ד"ר דן פרנק וד"ר דורון טיומקין, ומאז לא נעשו נסיונות נוספים. בעבודות אחרות כאמור, אחוזי ההצלחה היו נמוכים מאד (כ- 17% הריון מהשתלה).
לאור אחוזי ההתעברות הנמוכים מהעברת העוברים בשנת 2002 (5) ומתוך המסקנה שמיגבלת ההתעברות העיקרית היא באומנות מעדר הבשר המסחרי, החלטנו בשנה השנייה לעבודה זו לבדוק ישימות ייצור עוברים מפרות שרולה טהורות גזע מקומיות והעברתם לאומנות מרפת החלב כמו גם לאומנות מעורבות מקומיות מעדר הבשר.
 
מהלך העבודה
שלושה עדרים בעלי איכות פרות וצאצאיהן ידועה ומתועדת השתתפו בתכנית זו. העדרים הם: מושב רמת מגשימים (השתתף רק בשנת 2002), קיבוץ שניר וקיבוץ חמדיה.
הטיפול ההורמונלי התבצע ע"י המגדלים, בעזרת פרוטוקול וחמרים שסופקו להם ע"י היחידה להשתלת עוברים ב"שיאון". הזרעת הפרות התורמות התבצעה ע"י מזריעי "שיאון" במשק שניר וע"י עמרי דן מחמדיה בעדרו.
שטיפת העוברים, מיונם והעברתם התבצעה ע"י דוד דיטסהיים וגיל שחר מהיחידה להשתלת עוברים ב"שיאון".
העברת העוברים התבצעה בחודשים מרץ-אפריל, כדי לאפשר הכנה אופטימלית של הפרות התורמות ובחירה נוחה של אומנות מרפת החלב.

 

שלבי העבודה:
התורמות במשק עברו בדיקת רופא לבחינת השחלות והרחם כשלב מקדים לתהליך ביוץ היתר.
תחילת התהליך בהזרקת PG לתורמות להשריית דרישה. ביום ה- 13 לאחר הדרישה מתחיל תהליך הזרקת ההורמונים, עד לדרישה הבאה ולהזרעה.
יום הייחוס לכל התהליך הינו יום הדרישה של התורמות. ביום זה נקבע הפרוטוקול של סנכרון האומנות והתורמות במקביל לפי התהליך הבא:

  יום 0 5 13 14 15 16 17 18 19 25
לכל תורמת בוקר דרישה   PMSG 2000 iu FSH2 FSH4 FSH6+PG 2CC FSH8 הזרעה 1 הזרעה 3 שטיפת עוברים
ערב     FSH1 FSH3 FSH5 FSH7   הזרעה 2    
לכל אומנת     PG 2CC       PG 2CC       השתלת עוברים

 

אורכו של התהליך, מיום האפס עד שטיפת העוברים הוא 25 יום. כשבוע אחרי תום התהליך נחשפו התורמות לפרים, וכשלושה שבועות אחר כך נחשפו גם האומנות לפרים, במטרה לא להפסיד ייצור מאומנות שלא התעברו. 

 

משק שניר

פרוטוקול הכנה:

תורמות:

18/4/03 שישי בוקר

זריקת 1800 PMS ימ"ב (3Xבקבוקון)

18/4/03 שישי ערב

מזרק קפוא מס' 1 או לשאוב 4 מ"ל OVAGEN

19/4/03 שבת בוקר

מזרק קפוא מס' 2 או לשאוב 4 מ"ל OVAGEN

19/4/03 שבת ערב

מזרק קפוא מס' 3 או לשאוב 3 מ"ל OVAGEN

20/4/03 ראשון בוקר

מזרק קפוא מס' 4 או לשאוב 3 מ"ל OVAGEN

20/4/03 ראשון ערב

מזרק קפוא מס' 5 או לשאוב 2 מ"ל OVAGEN

21/4/03 שני בוקר

מזרק קפוא מס' 6 או לשאוב 2 מ"ל OVAGEN

וזריקת 3 מ"ל PG וזריקת 3 מ"ל PG

21/4/03 שני ערב

מזרק קפוא מס' 7 או לשאוב 1 מ"ל OVAGEN

22/4/03 שלישי בוקר

מזרק קפוא מס' 8 או לשאוב 1 מ"ל OVAGEN

22/4/03 שלישי  

לא הוזרעו

23/4/03 רביעי בוקר

הזרעה בוקר

23/4/03 רביעי ערב

הזרעה ערב

24/4/03 חמישי בוקר

הזרעה בוקר

1/5/03 חמישי בוקר

שטיפות עוברים


תוצאות

תורמות

פלסטי תורמת פר מזריע מצב גופני גצ"י גצ"ש תחילת שטיפה עוברים
428 לורסיני טוב מאד 7 5 5 8:00 1-11
48 לורסיני טוב 6 5+ 5+ 10:00 12-16

תאריך שטיפה:  1/5/03


עוברים

פרי בטן תורמת מס' עובר איכות עובר
1 428 1 XB#1
2 428 2 XB#1
3 428 3 XB#1
4 428 4 XB#1
5 428 5 XB#1
6 428 6 EB#1
7 428 7 EB#1
8 428 8 EB#1
9 428 9 EB#1
10 428 לא הושתל FUD
11 428 לא הושתל FUD
12 48 לא הושתל UFO
13 48 לא הושתל UFO
14 48 לא הושתל UFO
15 48 לא הושתל UFO
16 48 לא הושתל UFO

 

אומנות

מס' עובר איכות עובר אומנת משק משתיל תאריך השתלה שעת השתלה הערות גוף צהוב תחלובה המלטה אחרונה הריון
1 XB#1 649 יונתן גילי 1/5/03 16:00 דרשה ב- 22/4 גצ"ש 3 4 31/1/03 שלילי
2 XB#1 5184 מצר דוד 1/5/03 16:00 דרשה ב- 23/4 י 1
17/1/03 שלילי
3 XB#1 2477 עין גב גילי 1/5/03 15:00 דרשה ב- 22/4 י 1, ש 1

שלילי
4 XB#1 2477 עין גב גילי 1/5/03 15:00 דרשה ב- 22/4 י 1, ש 1

שלילי
5 XB#1 8297 שדה אליהו דוד 1/5/03 14:40 דרשה ב- 25/4 י 1 4 7/3/03 שלילי
6 EB#1 8267 דגניה ב' גילי 1/5/03 15:00 דרשה ב- 23/4 י 2 1
שלילי
7 EB#1 8282 שדה אליהו דוד 1/5/03 14:40 דרשה ב- 25/4 י 1 4 9/12/02 שלילי
8 EB#1 5064 מצר דוד 1/5/03 16:00 דרשה ב- 23/4 י 1 3 23/1/03 שלילי
9 EB#1 8112 דגניה ב' גילי 1/5/03 16:00 דרשה ב- 26/4 י 1 2
שלילי

הושתלו עוברים 1-9 מפרה תורמת 428

משק חמדיה

תורמות

פלסטי פר מזריע מצב גופני גצ"י גצ"ש תחילת שטיפה סוף שטיפה הערות עוברים

המלטות קודמות

30/9 פיקוס טוב מאד           1-10   14/8/01 18/10/02
  7 5 5 7:40 8:30       הפלה  
13/8 ג'מפר טוב           11-12 20/11/00 28/10/01 18/11/02
  6 5 5 9:10 9:50          
57/0 פיבקו טוב           13   14/9/01 26/9/02

6 5 5 13:40 14:15 שטיפה בעייתית מאד של קרן ימין    
52/9 איבוב טוב מאד           אין   1/9/01 29/11/02
  7 4 3 16:00 16:40 לא נמצא כלל פרי בטן    

תאריך שטיפה:  11/3/03

 

עוברים

פרי בטן תורמת מס' עובר איכות עובר
1 30/9 1 XB#1
2 30/9 2 XB#1
3 30/9 3 B#3
4 30/9 4 B#3
5 30/9 5 B#3
6 30/9 6 B#3
7 30/9 7 B#3
8 30/9 8 B#3
9 30/9 9 B#3
10 30/9 10 EM#1
11 30/9 לא הושתל FUD
12 30/9 לא הושתל FUD
13 30/9 לא הושתל UFO
14 13/8 11 CM#1
15 13/8 12 LM#2
16 57/0 13 XB#1
17 57/0 לא הושתל LM#3
18 57/0 לא הושתל FUD
19 57/0 לא הושתל FUD
20 57/0 לא הושתל UFO
21 57/0 לא הושתל UFO
22 57/0 לא הושתל UFO
23 57/0 לא הושתל UFO

 

אומנות

אומנת משק משתיל תאריך השתלה שעת השתלה הערות גוף צהוב תחלובה הזרעה הריון
6244 דגניה א' גילי 11/3/03 11:00 לא נצפתה דורשת ימין 2 3 ראשונה שלילי
6229 דגניה א' דוד 11/3/03 11:00 משתיל בימין ימין 1, ש 1 2 ראשונה שלילי
5574 דגניה א' גילי 11/3/03 11:00 עברה את הקיץ, מושתל בימין, קצת מלוכלכת ימין 1, ש 2 1   שלילי
8084 דגניה א' גילי 11/3/03 11:00   ימין 2 1 ראשונה שלילי
102 נוה אור גילי 11/3/03 12:00   שמאל 2 4   שלילי
4110 דגניה א' גילי 11/3/03 11:00   ימין 1 1 ראשונה שלילי
6508 נוה אור דוד 11/3/03 12:00   ימין 1 2   שלילי
8043 דגניה א' דוד 11/3/03 11:00   ימין 1 1 ראשונה שלילי
8002 דגניה א' דוד 11/3/03 11:00 לא נצפתה דורשת ימין 2 1 ראשונה שלילי
5596 דגניה א' דוד 11/3/03 11:00 לא נצפתה דורשת שמאל 1 2 ראשונה שלילי
6509 נוה אור דוד 11/3/03 12:00   ימין 1 2   שלילי
6050 נוה אור דוד 11/3/03 12:00 טונית ימין 2 4   שלילי
5054 מצר דוד 11/3/03 18:00   ימין 1 3   שלילי

לאחר שני נסיונות כאלו של העברת עוברי שרולה לפרות רפת, משנראה היה ששיתוף הפעולה מצד הרפתנים כפוי, וקשה מאד יהיה להקצות אומנות מתאימות לצרכינו, נעשה נסיון נוסף לבצע שטיפה, הקפאת העוברים והעברתם לאומנות מרפת החלב בתאריכים שונים, כשיימצאו אומנות מתאימות. השטיפה התבצעה בתאריך 8.5.03 במשק חמדיה, העוברים הוקפאו והושתלו מאוחר יותר.
להלן התוצאות:


העברת עוברים חמדיה, נשטפו 8.5.03

מס' סידורי מס' תורמת פר מזריע מס' עובר שלב התפתחותי רפת מושתלת פרה, גוף צהוב תאריך השתלה הריון
1 62/0 מרמוז 1 XB#1 עין החורש 5233, ימין 2 20/6/04 שלילי
1 62/0 מרמוז 2 XB#1 התפוצץ, אבד      
1 62/0 מרמוז 3 XB#1 התפוצץ, אבד      
1 62/0 מרמוז 4 B#1 אבד      
        נשטפו עוד 5 UFO      
2 30/9 ג'מפר 5 B#1 עין החורש 2193, ימין 2 20/6/04 שלילי
2 30/9 ג'מפר 6 B#1 עין החורש 4240, שמאל1 20/6/04 חיובי, נולדה נקבה
2 30/9 ג'מפר 7 B#1 עין החורש ימין 3 20/6/04 שלילי
2 30/9 ג'מפר 8 M#2 נווה-אור 6477, ימין3 4/2/04 שלילי
2 30/9 ג'מפר 9 XB#1 נווה-אור 6135, שמאל2 4/2/04 שלילי
2 30/9 ג'מפר 10 XB#1 עין החורש 2192, ימין 1   שלילי
2 30/9 ג'מפר 11 XB#1        
2 30/9 ג'מפר 12 XB#3 עין החורש אבד   אבד
3 68/0 נלסון 13 XB#1 נווה-אור 5843, 4/2/04 שלילי
3 68/0 נלסון 14 XB#1       שלילי
3 68/0 נלסון 15 XB#1 נווה-אור 6334, 4/2/04 שלילי
3 68/0 נלסון 16 XB#1       שלילי
        נשטפו עוד 4 FUD      
4 60/0 פיקוס 17 B#3 נווה-אור   12/2/04 שלילי

לפרה 60/0 נשטפו עוד 5 FUD.

 

משק שניר- שטיפה והעברה לאומנות מעדר הבשר
פרוטוקול הכנה:

אומנות

5/3/04 בוקר זריקה ראשונה 2 מ"ל PG
16/3/04 בוקר זריקה שנייה 2 מ"ל PG
25/3/04 בוקר השתלת עוברים

 

תורמות

13/3/04 בוקר זריקת 1800 PMS ימ"ב (3Xבקבוקון)
13/3/04 ערב 4 מ"ל OVAGEN
14/3/04 בוקר 4 מ"ל OVAGEN
14/3/04 ערב 3 מ"ל OVAGEN
15/3/04 בוקר 3 מ"ל OVAGEN
15/3/04 ערב 2 מ"ל OVAGEN
16/3/04 בוקר 2 מ"ל OVAGEN
16/3/04 ערב 1 מ"ל OVAGEN
17/3/04 בוקר 1 מ"ל OVAGEN
17/3/04 ערב הזרעה
18/3/04 בוקר וערב הזרעות
19/3/04 בוקר הזרעה
25/3/04 בוקר שטיפת עוברים

 

תוצאות

תורמות

פלסטי תגובה ימין תגובה שמאל עוברים UFO FUD
428 5+ 5+ 3 5 0
16505 5 0 7 0 0

 

עוברים

פרי בטן תורמת מס' עובר איכות עובר הריון
1 428 1 LM#2 שלילי
2 428 2 EM#3 שלילי
3 428 3 EM#3 שלילי
4 428   UFO  
5 428   UFO  
6 428   UFO  
7 428   UFO  
8 428   UFO  
9 16505 4 EB#1 שלילי
10 16505 5 EB#1 שלילי
11 16505 6 EB#1 שלילי
12 16505 7 EB#1 שלילי
13 16505 8 EB#2 שלילי
14 16505 9 EB#2 חיובי
15 16505 10 EB#2 שלילי

 

אומנות

פלסטי גוף צהוב מס' עובר גיל (שנים) מירווח ממוצע בין המלטות בימים מרחק מהמלטה אחרונה בימים הריון
1611 ימין 2 1 13 425 133 שלילי
4379 ימין 1 2 10 379 133 שלילי
6505 ימין 1 3 8 392 133 שלילי
7908 שמאל 1 4 7 407 133 שלילי
9346 ימין 1 5 5 815 133 שלילי
8515 ימין 1 6 6 388 133 שלילי
4845 ימין 1 7 10 365 133 שלילי
5464 ימין 1 8 9 376 133 שלילי
1086 ימין 1 9 13 400 133 חיובי
8353 ימין 1 שמאל 1 10 6 396 133 שלילי

דיון בתוצאות

מאחר ומספרי הפרות המתעברות נמוכים, והשונות בין האומנות והתורמות גדולה, כמו גם השונות באיכות העוברים, מובאת להלן טבלה המאחדת את תוצאות שתי שנות העבודה בשלושת המשקים, כאשר ההשתלה התבצעה בפרות מעורבות מעדר הבשר.
תוצאות משק חמדיה מופיעות בטבלה, אבל מאחר והנתונים של האומנות היו חריגים במובן של מרחק קצר מדי מהמלטה ואופי קשה מאד לעבודה, לא אתייחס אליהם בדיון.

משק פלסטי אומנת גיל בשנים מירווח ממוצע המלטות מרחק מהמלטה אחרונה תאריך השתלה סוג העובר הריון מהשתלה
חמדיה 044   401 70 1/4/02   שלילי
חמדיה 348   398 70 1/4/02   שלילי
חמדיה 414   403 61 1/4/02   שלילי
חמדיה 716   381 85 1/4/02   שלילי
חמדיה 474   401 63 1/4/02   שלילי
חמדיה 241   560 81 1/4/02   שלילי
חמדיה 340   383 81 1/4/02   שלילי
חמדיה 792   398 75 1/4/02   שלילי
חמדיה 102   381 81 1/4/02   שלילי
שניר 492 15 394 114 24/3/02 B#1 שלילי
שניר 3172 9 302 161 24/3/02 XB#1 שלילי
שניר 4105 8 514 207 24/3/02 LM#1 שלילי
שניר 5040 7   406 24/3/02 LM#2 שלילי
שניר 5582 7   420 24/3/02 LM#2 חיובי
שניר 6197 6   375 24/3/02 XB#1 שלילי
שניר 6563 6 423 69 24/3/02 XB#1 שלילי
שניר 7562 5 420 166 24/3/02 EB#1 שלילי
שניר 7808 5 426 166 24/3/02 LM#2 שלילי
שניר 7832 5   605 24/3/02 B#1 שלילי
שניר 7866 5   619 24/3/02 EB#2 חיובי
שניר 5173 7     24/3/02 LM#1 שלילי
שניר 1611 13 425 133 25/3/04 LM#2 שלילי
שניר 4379 10 379 133 25/3/04 EM#3 שלילי
שניר 6505 8 392 133 25/3/04 EM#3 שלילי
שניר 7908 7 407 133 25/3/04 EB#1 שלילי
שניר 9346 5 815 133 25/3/04 EB#1 שלילי
שניר 8515 6 388 133 25/3/04 EB#1 שלילי
שניר 4845 10 365 133 25/3/04 EB#1 שלילי
שניר 5464 9 376 133 25/3/04 EB#2 שלילי
שניר 1086 13 400 133 25/3/04 EB#2 חיובי
שניר 8353 6 396 133 25/3/04 EB#2 שלילי
ר.מגשימים 94215 8 373 560 28/4/02 LM#1 שלילי
ר.מגשימים 91052 11 395 293 28/4/02 XB#1 שלילי
ר.מגשימים 91101 11 367 326 28/4/02 LM#1 חיובי
ר.מגשימים 94054 8 590 295 28/4/02 XB#1 שלילי
ר.מגשימים 95181 7 367 557 28/4/02 LM#1 שלילי
ר.מגשימים 92082 10 382 309 28/4/02 XB#1 שלילי
ר.מגשימים 93143 9 705 465 28/4/02 XB#1 שלילי
ר.מגשימים 94085 8 369 313 28/4/02 LM#1 חיובי
ר.מגשימים 95024 7 390 311 28/4/02 LM#1 חיובי
ר.מגשימים 96075 6 485 334 28/4/02 LM#1 שלילי
ר.מגשימים 96044 6 497 299 28/4/02 B#1 חיובי
ר.מגשימים 95149 7 303 369 28/4/02   שלילי
ר.מגשימים 96102 6 361 684 28/4/02   שלילי
ר.מגשימים 94060 8 395 506 28/4/02   שלילי

מתוך 36 אומנות שעמדו להשתלה במהלך שתי שנות העבודה, התעברו 7, כלומר שיעור התעברות נמוך של כ- 20%. במהלך שתי שנות העבודה, לא הצלחנו להעמיד אומנות מתאימות, היינו- פרות בעלות שלד גדול, גיל צעיר יחסית, גניקולוגיה טובה, ייצור רציף רב-שנתי, מירווחי המלטה שלא עולים על שנה, מרחק סביר מהמלטה. כמו כן, מזגן הסוער של פרות הבקר לבשר הקשה אף הוא על הצלחת התהליך.
מתוך אותן 36 אומנות, ניתן להצביע על 19 אומנות בלבד שהיו מתאימות להכנס לתהליך- שגילן אינו מופלג ונתוני הייצור שלהן ידועים וטובים, והמרחק מההמלטה האחרונה עולה על 4 חודשים.
בחירה לא טובה של האומנות היא כנראה הגורם המכריע באי ההצלחה. באותה בעייה של אומנות לא מתאימות נתקלנו בהעברת עוברים לפרות רפת החלב.
אין ספק שעל מנת לבצע את התהליך בהצלחה דרושה בחירה והכנה מדוקדקת של אומנות, בתהליך שיחל כשנה או יותר לפני התאריך המיועד להעברת העוברים.
תשע מ- 16 הפרות האומנות ברמת מגשימים הצטיינו בייצור רציף בארבע השנים הקודמות. כולן המליטו בסוף עונה ב', בין החודשים אפריל ליוני שנת 2001. תשע פרות אלו לא הספיקו להתעבר בקיץ 2001 מאחר והמליטו בסוף עונת ההרבעות. אלו הפרות המתאימות ביותר- גניקולוגיה טובה מוכחת בייצור רציף, ומירווח גדול מההמלטה האחרונה. פרות אלו הגיעו להשתלת העוברים ללא וולדות, כשההמלטה האחרונה שלהן התרחשה כשנה לפני ביצוע ההשתלה. עובדה זו שיפרה את המאזן האנרגטי שלהן ואת מצבן הפיזיולוגי. ארבע הפרות שהתעברו היו מתוך תשע הפרות הללו. משמעות הדבר היא שכאשר מצליחים להעמיד קבוצה של אומנות מתאימות, סיכויי ההצלחה לקליטה עולים באופן משמעותי.
מבחינה מעשית, לצד עדר הטיפוח והעדר המסחרי במשק המבצע, צריך לקיים עדר אומנות נפרד, של פרות צעירות, בין הגילאים 4 ל- 8, בעלות שלד גדול, נתוני ייצור טובים, גניקולוגיה טובה.
לקראת העברת העוברים הצפוייה, צריך להשאיר אומנות אלו ריקות כחצי שנה לפני ההעברה ולוודא מצב גופני מצויין.
לגבי העברה לפרות ברפת החלב- דרושה גם כן בחירה והכנה טובה יותר של אומנות.
ייצור עוברים- סה"כ, במהלך שנת העבודה האחרונה יוצרו 85 פירות בטן, לשתיים עשרה פרות תורמות, היינו ייצור של 7.1 פרי בטן לפרה. סה"כ ייצור עוברים טובים להשתלה: 54, כלומר ייצור של 4.5 עוברים טובים לפרה, שזו תוצאה טובה. גם בסיכום העונה הראשונה, וגם בסיכום שלוש שנות המחקר, אנו רואים שייצור העוברים איננו מהווה בעייה. תוצאות הייצור טובות.
נראה כי הדרך היחידה להצלחת תהליך העברת העוברים היא בעיסוק רציני ומוגדר ב"בנק" של אומנות, אם בצורה של עדר בקר במירעה המיועד לצורך זה, או בפרות מרפת החלב שמיועדות לכך באופן מיוחד.
דרושים גם תנאים טכניים טובים יותר מאלו שעבדנו בהם עד כה- מיתקנים נוחים לאחזקה של האומנות לפני ההעברה, ובזמן ההעברה, הפחתת הסטרס, ותגובות התנהגותיות של האומנת- למנוע תזוזה ואי נוחות בזמן ההעברה.
קיצור הזמן בין השטיפה, הכנת העובר להעברה לבין ההגעה לפרה האומנת וביצוע ההעברה. 


רשימת ספרות
1) "און" אגודה להזרעה מלאכותית, חוברת היובל, 1946-1996
2)  "און" אגודה חקלאית שיתופית להזרעה מלאכותית בע"מ, דין וחשבון על פעולות מכוני ההזרעה לאספות דו-שנתיות, אוגוסט 1999, עמ' 70-72.
3) "און" אגודה חקלאית שיתופית להזרעה מלאכותית בע"מ, דין וחשבון על פעולות מכוני ההזרעה לאספה דו-שנתית, 25.5.95, עמ' 62-66.
4)  הולצר, צ. העברת עוברי "ביפמסטר" בחוות כרי-דשא, מידע שלא פורסם.
5) גבריאלי וחוב', העברת עוברים בעדרי טיפוח בקר לבשר דו"ח מסכם, 2002. 

 

Abstract

High quality demands and low production rates in the Israeli Charolais breeding herds, leads to a deficiency in prime breeding Charolais bulls in Israel.
One of the possible ways to increase quantity and quality of those bulls with the best genetics in Israel is embryo transfer.
In the Israeli dairy herd the method has been employed for the last seven years. The average number of embryo collected from a donor cow is 4.2, with 50% conception rate from the embryo transferred.
This paper describes a trial to wash charolais embryo and transfer them to Holstein foster cows from different Israeli milk herds, and to foster grazing beef cows.
The work was carried out in two charolais breeding herds- Hamadia and Snir.
The donor Charolais cows received a hormonal treatment (FSH) in order to induce super-ovulation and were inseminated three concecutive times during the heat period. The foster cows were selected according to their heat detection in a pedometric system. 
A week post insemination, the Charolais donor cows were washed and the embryo were transferred to the foster cows who had good quality yellow bodies.
The reaction of the donor cows to the hormonal treatment was good. An average of 7.1 fruit of womb per donor cow was received.
The production of vital embryo differred greatly for each individual cow- between zero to twelve vital embryo.
An average of 4.5 vital embryo per donor cow in the two herds.
This result is a little better compared to the dairy herds.
The major problem was in the conception rates. The seleciton of the foster cows should have been based on very good gynecological data, i.e concecutive gestations and births.
The selection of the foster cows was not good enough.
Conception rates averaged 20%, i.e seven gestations out of  36 foster cows inseminated, during the three years of the study, in three herds (Ramat-Magshimim was part of the project only in the first year).
In the foster cows group we had cows with very low production rates and a history of bad conception rates. If we mark out the cows which should not have been included in the foster cows group, we are left with 19 suitable foster cows, out of which 7 concepted.
This brings us to a more reasonable result of 36% conception rate.
Out of 6 births, 5 females were born without any difficulty and grew aside their foster mothers without any problem. The one male weighed 52 Kgs on birth, and was born in a very difficult calving. The mother died after a week, the calf was raised in the nursery, and died suddenly on the age of one month.
The danger of difficult calving of a pure bred Charolais calf to a mixed race Israeli beef cow is the main problem that has to be taken into acount when continuing this project.
Otherwise, the method seems feasible and economical as a device to enhance the production of prime Charolais bulls in Israel.
Further notice should be put upon selection of donor and foster cows, on shortening the time between the washing and the transfer of the embryo, on well equiped facilities which will lessen the stress on the cows (mainly the foster cows).

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט