השפעת "טיפול יובש" על שיעור הנגיעות החיידקית התוך עטינית וספירות התאים הסומטיים בעדר כבשים לחלב

01/02/2005

ע. שווימר1, ג. קניגסוולד2, ג. לייטנר3

1- מאל"ה-מועצת החלב, 2- "החקלאית", 3- מכון וטרינרי

 

הקדמה:

דלקות עטין הן מהמחלות השכיחות והכלכליות ביותר בעדרי חלב.

מבחינים בין דלקות עטין קליניות (שישנם סימנים הנראים בעין) לדלקות עטין תת-קליניות (שאין סימנים הנראים בעין).

שכיחותן של הדלקות התת-קליניות בדרך כלל גבוהה בהרבה משכיחות הדלקות הקליניות.

הדלקות הקליניות והתת-קליניות נגרמות ברוב רובם של המקרים, כתוצאה מחדירת מיקרואורגניזם (לרוב חיידק) מחוץ העטין לתוך העטין דרך תעלת מבוא הפטמה. כלומר, דלקת זיהומית.

התהליך הדלקתי הוא למעשה תגובת מערכת החיסון לנוכחות החיידק.

בתהליך הדלקתי מתרחשים שינויים בתוך הרקמה היצרנית בעטין (נאדיות החלב), שגורמים גם לשינויים בהרכב ובמרכיבי החלב.

אחד המאפיינים את התהליך הדלקתי הוא, מעבר של תאי דם לבנים מהדם לעטין ולחלב.

אלה הם התאים הסומטיים.

כך, שמספר התאים הסומטיים במ"ל חלב מהווה מדד למצב בריאות העטין מרמת ה"חצי" ועד לרמת העדר. כמו-כן, מספר התאים הסומטיים מהווה מדד חשוב לאיכות החלב הגולמי, המשפיע על תפוקות מוצרי החלב, אורך חיי המדף של החלב ומוצריו ואיכות המוצר.

"טיפול יובש" ידוע מזה שנים רבות, כאחד האמצעים החשובים לצמצום שיעור הנגיעות התוך-עטינית, הן בטיפול בנגיעות קיימת בעטין, והן למניעת נגיעות חדשה.

"טיפול יובש" בשימוש נרחב, מזה שנים רבות בפרות חלב והרבה פחות בצאן לחלב.

שיפור איכות החלב – הפחתת מספר התאים הסומטיים – הוא תוצאה של צמצום שיעור הנגיעות החיידקית התוך עטינית.

 

הניסוי:

נערך בדיר כבשים לחלב המונה כ-500 כבשים חולבות מגזע "אסף". 201 כבשים השתתפו בניסוי.

לפני הניסוי אובחנה היארעות נגיעות תוך-עטינית של 68%, ברובה בחיידקיCNS  ("מיקרוקוקים").

ספירות התאים הסומטיים הכלליות בחודשים שקדמו לניסוי נעו בין 2.4 מיליון ל-2.7 מיליון.

נלקחו דוגמאות לאבחון חיידקי מכל "חצי" בנפרד, לפני מתן "טיפול יובש" וכשבועיים אחרי ההמלטה.

נעשו בדיקות CMT (מדד למספר התאים הסומטיים) לפני ה"ייבוש" ואחרי ההמלטה.

"טיפול יובש" (טיפול אנטיביוטי תוך-עטיני∗) ניתן ביום ה"ייבוש", אחרי החליבה האחרונה, לסירוגין לכל כבשה "אי-זוגית". הכבשים ה"זוגיות" לא קיבלו "טיפול יובש" (שימשו כ"ביקורת שלילית").

∗וטיפן DC המכיל נפצילין, פניצילין וסטרפטומיצין.

 

תוצאות:

א. נגיעות חיידקית תוך-עטינית:

שיעור ההחלמה מהנגיעות  בכבשים שטופלו היה גבוה באופן מובהק (P<0.0001) משיעור ההחלמה בכבשים הלא מטופלות (76.1% ו-8.6% בהתאמה).

שיעור הנגיעות החדשה בכבשים המטופלות היה נמוך יותר מאשר בכבשים שלא קבלו טיפול            (16.2% ו- 24.5% בהתאמה). ההבדל לא מובהק סטטיסטית.

(הערה: היארעות הנגיעות התוך עטינית הכללית פחתה מ-68% לפני הניסוי, ל-33% בשנה שחלפה בה כל הכבשים מקבלות הטיפול).

 

 

ב. CMT וספירות תאים סומטיים:

לנוכחות החיידק היתה השפעה מובהקת (P<0.0001) על רמות ה-CMT. בנוכחות חיידק דרגת       ה-CMT הממוצעת היתה 1.996 וללא חיידק 0.656.

ההשפעה היתה דומה לפני ואחרי בשתי הקבוצות.

רמות ה-CMT היו גבוהות יותר לפני הטיפול (1.464) לעומת אחרי הטיפול (1.188).

תצפית על מספר התאים הסומטיים הכלליות (בחלב הכללי): לא בוצעו בדיקות פרטניות במסגרת הניסוי, אך ניתן לראות מגמת ירידה משמעותית, מממוצע של 2.6 מיליון במ"ל חלב בחודשים שקדמו לניסוי, ל-2 מיליון במהלך ששת חודשי הניסוי ומ-1.6 מיליון, מסוף הניסוי ותחילת מתן "טיפול יובש" לכל הכבשים (1/04) לכ-1 מיליון ב-1/05 (גראף 1).

 

 

סיכום:

ל"טיפול יובש" השפעה מובהקת על ההחלמה מנגיעות תוך עטיני, וכנראה גם על שיעור הנגיעות החדשה, וממילא על רמות ה-CMT ומספר התאים הסומטיים.

 

הערות:

1. "...כל דיר והאמת שלו...". יש לבחון ביסודיות בכל דיר ודיר, את ההצדקה המקצועית-כלכלית של יישום הטיפול בהתאם לממצאים הבקטריולוגיים, תנאי הממשק וניהול הדיר.

2. "טיפול יובש" משמש כאמצעי מניעתי וטיפולי נוסף להפחתת הנגיעות התוך-עטינית, ולא במקום הפעולות המניעתיות-הממשקיות האחרות.

3. התכשיר האנטיביוטי שנוסה, משמש לטיפול בפרות חלב. נכון יהיה להשתמש בתכשיר ייעודי לכבשים ועזים.

4. יש להקפיד מאוד על מתן הטיפול התוך-עטיני בצורה הנכונה, כדי למנוע נזק אפשרי מעצם הטיפול, ולהפיק את מלוא ערכו של הטיפול (ראה/י בדפי מידע באתר מאל"ה).

5. יש לוודא שאין שאריות חומרים מעכבים בחלב אחרי ההמלטה.

 

תודה מיוחדת לשותפים לעבודה:

צוות דיר - חוות שקמים

ימינה ולאה – מאל"ה – מעבדת דרום

יורם וזאב – מאל"ה – מעבדת דרום

אניטה ושרון – מכון וטרינרי – מעבדה למחלות עטין

יטבה לביא – על הניתוח הסטטיסטי

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט