פיתוח מודל להערכת טמפרטורת הגוף של עגלים יונקים על סמך מדידת אינפרא- רד של העור באזורי הגוף השונים

 


תקציר
מחלות נשימה בגיל הצעיר ובמפטמה הן הסיבות העיקריות להיווצרות סירכות בקרום הריאה. לפי חוקי הכשרות מטריפות סירכות ריאה אלו את החיה. בכדי להגביר הכשרות יש לזהות את המחלה מקודם ככל האפשר. אחד הסימפטומים המאפיינים דלקת ריאות הינם עליית חום הגוף .42.2-39.4 ºC לכן מדידת חום על בסיס קבוע יחד עם ניסיון לזהות את סימני המחלה הראשוניים יכול לעזור בזיהוי מוקדם שיאפשר טיפול מהיר. מדידת חום גוף באמצעות מדחום רקטלי מסובכת ודורשת משאבי עבודה רבים. תרמוגרפיה היא טכניקה המאפשרת לפתח דמות תרמית של משטח או גוף על ידי מדידה של הקרינה האינפרה אדומה המוקרנת על ידי הגוף הנבדק. שימוש בטכניקה זו למדידת שחרור חום מגוף הבקר היא למעשה מדידת השינויים הכמותיים בטמפרטורת העור באמצעי פיזיקאלי. המדחום התרמי הופך קרינה אינפרה אדומה הקשורה בשחרור חום מהגוף (Emitted Radiation) לאות אלקטרוני המתורגם לערך טמפרטורה על פני צג המדחום. מטרת העבודה הייתה לפתח מודל שיתאר את הקשר בין מדידת טמפרטורת העור באמצעות מדחום אינפרא-רד וטמפרטורת הגוף כפי שהיא נמדדת באמצעות מדחום רקטלי. בכדי ליעל ולפשט את תהליך הערכת חום הגוף בבני בקר צעירים. בתצפית שנערכה במספר אתרים אותרו וולדות עם סימני מחלה משניים ונמדדה להם טמפרטורה רקטלית וטמפרטורת עור. לאחר איסוף כמות גדולה של נתונים נערך ניתוח סטטיסטי ונלמד הקשר בין טמפרטורת גוף והפרמטרים שנמדדו. כמו כן, נבחרו 5 עגלות בהירות שיער ו 5 עגלות כהות שיער שבהן נערכה בדיקת טמפרטורה רקטלית וטמפרטורת עור אנפ"ר. לא נמצאו הבדלים בטמפרטורה הרקטלית בין עגלות שצבע פרוותן היא ברובה לבנה לבין אלה שצבע פרוותן שחורה. העגלות שנמדדו שכנו בסככה מקורה בעלת רמת קרינה נמוכה ואולי משום כך לא הובחנו הבדלים. טמפרטורת עור באזור האף והאוזן נמצאת במתאם גבוה עם טמפרטורה רקטלית בעגלות צעירות מרפת החלב . בעגלי חלב חולים קיים מתאם שלילי בין טמפרטורת עור באזור האף והטמפרטורה הרקטלית, לא קיים מתאם בין אזורי כיסוי שחורים והטמפרטורה הרקטלית וקיים מתאם חיובי קל בין אזורי כיסוי לבנים והטמפרטורה הרקטלית. בעגלות צעירות מרפת החלב קיים מתאם שלילי בין משקל כיסוי העור והטמפרטורה הרקטלית ביום חם כנראה לנוכח הבדלים ביכולות ויסות החום.

   

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט