איפיון יחסי נגיף-תא וזיהוי הגורמים לווירולנטיות בבידוד הישראלי של  הנגיף הEpizootic Hemorrhagic Disease  ( 891-0230-10 ).

 

 

חוקר ראשי: מרסלו ארליך

 

מקום ביצוע המחקר: מחלקה לחקר התא ולאימונולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

 

 

תקציר דו"ח ההתקדמות

תיאור הבעיה: נגיף הקדחת הדימומית האפיזואוטית  (EHDV)  הינו הגורם האטיולוגי של מחלה המסכנת את תעשיית הצאן והבקר בישראל. למרות הסכנה הפוטנציאלית הזו, רק מעט ידוע על האספקטים המולקולאריים, הנגיפיים והתאיים של תהליך ההדבקה של EHDV באופן כללי, וזה של הבידוד הישראלי של EHDV בפרט.  

 

המטרה המקורית של הצעה זו  הייתה לבצע השוואה בין תהליכי ההדבקה של 3 נגיפי אורבי המראים טרופיזם לבקר: EHDV-2-Ibaraki,  הבידוד הישראלי של EHDV ו-Bluetongue virus 16. היפותזת העבודה שלנו הייתה שהתהליכים התאיים השונים המושרים על ידי הנגיף הנם גורם מרכזי בדרגת הווירולנטיות של תהליך ההדבקה. חשיבות זיהוי והבנה של תהליכים אלו תמונה בפוטנציאל השימושי של מידע זה לצורך תכנון רציונאלי של נגיף מוחלש. מטרה נוספת של המחקר הנכחי הייתה פיתוח שיטות ואמצעים דיאגנוסטיים לנגיף ה-EHDV.

 

הישגים מהשנתיים הראשונות של המחקר: בשנתיים הראשונות של המחקר דיווחנו ש-:

1- בשלבים המאוחרים של ההדבקה עם EHDV מתרחשת הפעלה של החלבון התאי NFkB (המתווך את התגובה התאית לעקה). דיכוי תגובה תאית זו גורמת להגברת האפקטים הטוקסיים לתאים הנגרמים על ידי EHDV.

2- EHDV גורם לעקת הרטיקולום האנדופלסמי (ER stress).

3- EHDV משרה אוטופאגיה בתאים מודבקים. כמוכן, עיכוב האוטופאגיה  מגביר את המוות האפופטוטי של תאים מודבקים ב-EHDV.

4- פלישת הנגיפים BTV-16 ו-EHDV מתבצעת דרך המסלול האנדוציטי התלוי בקלתרין (clathrin mediated endocytosis), ולאדפטור האנדוציטי Disabled 2 תפקיד בויסות תהליך הפלישה.

5- בצענו סריקת yeast-two-hybrid על מנת למצוא חלבונים תאיים העוברים אינטראקציות עם החלבונים הנגיפיים, אך סריקה זו לא הניבה תוצאות חיוביות. 

 

בתקופה הנכחית של המחקר (שנה שלישית) אנחנו מדווחים על הממצאים הבאים:

1- השריית אוטופאגיה על ידי EHDV מתרחשת במקביל לאקטיבציה של הקינאזות  התאיות PKR  ו-JNK. כמוכן, תהליך האוטופאגיה הנו כולל את הפירוק של חלבון המתאם p62. 2- שיבטנו את הרצפים המקודדים לחלבונים הלא מבניים (NS2, NS3) לווקטורים המקודדים לחלבון GST, על מנת לבצע ניסויי פרוטאומיקה. 

3- זיהינו את הגליקוזילציה כ-שינוי לאחר תרגום העיקרי של החלבון הממברנלי NS3 

4- פיתחנו שיטה ניסיונית, המבוססת על siRNA mediated knockdown של החלבון הלא מבני NS3. הורדת רמת הביטוי של NS3 באמצעות שיטה זו מצביעה על תפקיד חשוב לחלבון זה בהרכבת וויריונים חדשים.    

 

 

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט