דוח סיכום (ביניים) : 668-0095-10

 

בחינת היעילות של אמבטיות רגליים למניעת מחלות טלפיים וצליעות ברפת החלב הישראלית

 

מיכאל ואן סטרטן, יחידת מחקרים קליניים, "החקלאית"
שמואל ברוקשטיין, מחלקת בריאות העדר, "החקלאית"

 

מבוא

צליעות ומחלות רגליים בבקר לחלב פוגעות ברווחת בעלי החיים וגורמות להפסדים כלכליים ניכרים דרך פגיעה בתנובת החלב, פגיעה בפוריות, תוספת עבודה לרפתנים והוצאות נוספות במסגרת מניעה וטיפול (Collick et al., 1989; Hernandez et al., 2001; Green et al., 2002; van Straten & Bruckstein, 2006). בעבודה קודמת (ואן סטרטן וברוקשטיין, מימון הנהלת ענף הבקר) הראינו כי אירועי צליעה גורמים לירידה ניכרת בתנובת החלב כבר 15 יום לפני גילוי הצליעה. אובדן החלב לאירוע צליעה ממוצע עמד על כ 112 ק"ג. מנתונים אלו ניתן להבין את החשיבות הרבה במניעה יעילה של מחלות טלפיים ברפת.

אמבטיות רגליים המכילות חומר פעיל מסוים נמצאות בשימוש נרחב בעולם (Laven & Logue, 2006) וברפת הישראלית. במסגרת עבודתנו ב"החקלאית" כיועצים בתחום מחלות טלפיים בכל הארץ, אנו נתקלים במקרים רבים של שימוש לא נכון ו/או לא מתאים באמבטיות, בעיקר בגלל התוויה לא נכונה של החומר הפעיל ו/או יישום לא נכון של הטיפול.

הספרות המקצועית בנושא אמבטיות רגליים מוגבלת מאוד, ומצויות בה בעיקר עבודות הכוללות מספר קטן של תצפיות, כאשר ברוב המקרים אין קבוצת ביקורת נאותה (ראו review של Laven & Logue, 2006). יעילות האמבטיה בטיפול ובמניעת מחלות טלפיים בבקר לחלב היא על כן עדיין לא ברורה, ועבודות שונות הניבו מסקנות שונות (Arkins et al., 1986; Janowicz et al., 2006; Thomsen et al., 2008).

מכיוון ששימוש לא נכון באמבטיות רגליים יכול אף להחמיר את ההיארעות וההמצאות של מחלות טלפיים ואירועי הצליעה בעדר, ומכיוון שיישום האמבטיה כרוך בהוצאה כספית לא מבוטלת, אנו רואים חשיבות עליונה בבחינה ביקורתית של צורת טיפול זו.

מטרת המחקר

לבחון את היעילות של השימוש באמבטיית רגליים למניעת מחלות רגליים וצליעות ברפת החלב הישראלית.

חומרים ושיטות

העבודה תוכננה כניסוי קליני מבוקר. ברפת שיתופית גדולה הסובלות ממחלות רגליים זיהומיות העמדנו אמבטיית רגליים אשר מפוצלת לאורכה (איור 1). מידות האמבטיה הכוללות היו: אורך: 2.5 מטר, רוחב: 1 מטר, עומק: 15 ס"מ (מילוי נוזל עד עומק 10 ס"מ). בצד אחד של האמבטיה (ימין) מלאנו תמיסה של גופרת הנחושת בריכוז של 5% ואילו את הצד השני (שמאל) השארנו ריק מכל תוכן. בצורה זו התאפשר לנו לטפל רק ברגליים הימניות (קדמיות ואחוריות) של כל פרה, בעוד שהרגליים השמאליות שימשו לנו כביקורת. בתחילת המחקר טולף העדר בין התאריכים 13 ל 20 דצמבר 2009, על ידי טלף מקצועי שהוכשר עלי החוקר הראשי. לאחר מכן טולף העדר כל 2-4 חודשים על ידי אותו הטלף (17.04.2009, 10.06.2009),  אשר ניהל רישום מדויק של נגעי הטלפיים בעת כל ביקור שלו בעדר. במשך המחקר הטלף לא היה מודע לצד הטיפול או הביקורת. תאריך הטילוף, מספר הפרה, הרגל הנגועה וסוג הנגע הוקלדו למסד נתונים ממוחשב בעזרת תוכנת EpiData 3.1 (Lauritsen JM & Bruus M., 2003). כשבוע לאחר טילוף העדר הראשון התחלנו בביצוע אמבטיות רגליים באופן הבא: משך שלושה ימים כל חודש, כל הפרות החולבות עברו דרך אמבטיית הרגליים פעם ביום. האמבטיה הייתה ממוקמת ביציאה ממכון החליבה כך שהפרות עברו בה בצאתן מן החליבה. במשך כל ביצוע של אמבטיית רגליים, הוחלפה תמיסת האמבטיה בתמיסה טריה לאחר מעבר של כ 100 פרות. הטיפול התבצע פעם בחודש עד סוף השנה הראשונה. משתנה התוצא העיקרי היה המצאות נגעי טלפיים בכל זמן טילוף לפי צד ימין וצד שמאל. הניתוח הסטטיסטי נעשה בעזרת תוכנת SAS גרסה 9.2 (SAS Institute, 2006). הבדלים בהימצאות נגעים בין הצד המטופל לצד הלא מטופל נעשה בעזרת מבחן McNemer לתצפיות מזווגות.

 

תוצאות

טילוף ראשון

ממצאי הטלף בטילוף הראשון מפורטים בטבלה 1. נגעים נמצאו בטלפיים של 51 פרות מתוך 464 (המצאות של 11%). ברמת הטלף נמצאו 78 נגעים ב 1,856 טלפיים (כ 4%). מחלת הטלף הזיהומית הנפוצה ביותר הייתה דלקת עור הטלף ואילו מחלת הטלף הלא זיהומית הנפוצה ביותר הייתה סוליה כפולה (מחלה משנית של למיניטיס). על פי ממצאים אלו הפרות ברפת סובלות גם ממחלות טלף זיהומיות וגם ממחלות טלף לא זיהומיות.

 

טבלה 1. ממצאי הטלף בטילוף הראשון לפני תחילת ביצוע אמבטיות הרגליים, לפי

רגל נגועה

 

על מנת לבדוק אם קיים הבדל בעל מובהקות סטטיסטית בין המצאת הנגעים ברגליים הימניות לרגליים השמאליות לפני תחילת האמבטיות, הנתונים הועברו לטבלת הסכמה (טבלה 2) ונותחו לפי מבחן McNemar.

 

טבלה 2. טבלת הסכמה של כל הנגעים שנמצאו על ידי הטלף בעת הטילוף הראשון

 

 

מבחן McNemar בודק את ההסתברות לתאי אי-הסכמה. בטבלה 2 אלו הם התאים של נגע ברגל שמאל כאשר אין בימין (n=25) ונגע ברגל ימין כאשר אין בשמאל (n=13). המבחן הוא:

כאשר b1 ו b2 הם הספירות בתאי אי ההסכמה (25 ו 13 בהתאמה, בדוגמה למעלה), והתוצאה מתפלגת לפי 2χ עם דרגת חופש אחת.

המבחן בתוצאות מן הטילוף הראשון הוא כמעט מובהק: P = 0.052 ו P = 0.073, בחישוב אסימפטוטי או מדויק, בהתאמה. ההבדל שנמצא בין ימין לשמאל (51% נגעים רק בצד שמאל לעומת 26% נגעים רק בצד ימין) הוא כמעט מובהק סטטיסטית והוא מפתיע מכיוון שאנו מצפים למצוא התפלגות שווה של נגעים בין ימין לשמאל בשלב לפני הטיפולים.

 

טילוף שני

טולפו 461 פרות. הנתונים עוד לא סוכמו בידי הטלף ויופיעו בדו"ח הבא.

 

טילוף שלישי

ממצאי הטלף בטילוף השלישי, לאחר כ 6 חודשים של טיפול באמטיות גופרת הנחושת דומים הן במספר הנגעים והן בהתפלגות הנגעים השונים לממצאים מהטילוף הראשון (טבלה 3). נגעים נמצאו ב 48 מתוך 473 פרות שטולפו (המצאות של כ 10%). ברמת הטלף נמצאו 68 נגעים על 1,892 טלפיים (כ 4%).

 

טבלה 3. ממצאי הטלף בטילוף השלישי לאחר טיפול של כ 6 חודשים של אמבטיות רגליים עם גופרת הנחושת

 

לא נמצאה הסתברות שונה לנגעים ברגליים הימניות או השמאליות (טבלה 4).

 

טבלה 4. טבלת הסכמה של כל הנגעים שנמצאו על ידי הטלף בעת הטילוף השלישי

 

 

 

על מנת לבדוק האם הייתה לאמבטיה פעילות מניעתית עבור נגעים זיהומיים, נבנתה טבלה דומה לטבלה 4, הכוללת רק טלפיים עם נגעים זיהומיים. גם כאן לא נמצא הבדל בהסתברות לנגע ממקור זיהומי בין טלפיים ימניות לשמאליות (טבלה 5).

 

טבלה 5. טבלת הסכמה של כל הנגעים הזיהומיים שנמצאו על ידי הטלף בעת הטילוף השלישי

 

 

 

דיון ומסקנות

המצאות נגעי טלפיים וסוג הנגעים שנמצאו ברפת הניסוי אינם חריגים והם אופיינים להרבה רפתות חלב בארץ. על כן אנו מאמינים שניתן להכיל מסקנות מחקר זה על "הרפת הישראלית" האופיינית.

בטילוף הראשון, ההבדל בהסתברות לנגעים בין טלפיים ברגליים הימניות לאלו ברגליים השמאליות, על אף שהיו על גבול המובהקות הסטטיסטית, אינו ברור ואין לנו הסבר מניח את הדעת לתופעה. ההגיון אומר שבמצב רגיל ההסתברות לנגעים בשני צידי הגוף צריכה להיות שווה.

לאחר 6 חודשי טיפול באמבטיית גופרת הנחושת, לא היה הבדל בהסתברות לנגעים כלשהם בטלפיים ברגליים הימניות לעומת אלו ברגליים השמאליות. הדבר חזר על עצמו גם עבור נגעים ממקור זיהומי בלבד. משמעות הדבר הוא שבתנאים בהם השתמשנו באמבטיות הרגליים (שהם ייצוגיים לאופן השימוש ברפתות בישראל) לא מצאנו אפקט מניעתי לאמבטיות. מאידך, לא מצאנו גם נזק כתוצאה משימוש באמבטיות.

במידה ותוצאות אלו יחזרו על עצמן במהלך כל העבודה, נצטרך להסיק שאין אפקט מניעתי לאמבטיות רגליים עם גופרת הנחושת. למסקנה זו השלכות כלכליות מרחיקות לכת לרפת החלב מכיוון שעלות אמבטיות אלו גבוהה והן מיושמות במספר גדול של משקים בארץ.

 

תודות

ברצוננו להודות לצוות רפת מעון-כרמל על העבודה המאומצת והקפדנית ביישום האמבטיות. ברצוננו להודות גם להנהלת ענף הבקר על מימון המחקר.

 

רשימת ספרות

Arkins, S., J. Hannan, J. Sherington. 1986. Effects of formalin footbathing on foot disease and claw quality in dairy cows. Vet. Rec. 118(21): 580-583.

 

Collick, DW, Ward, WR & Dobson, H (1989). Associations between types of lameness and fertility. Vet. Rec. 125: 103-106.

 

Green, LE, Hedges, VJ, Schukken, YH, Blowey, RW & Packington, AJ (2002). The impact of clinical lameness on the milk yield of dairy cows. J. Dairy Sci. 85: 2250-2256.

 

Hernandez, J, Shearer, JK & Webb, DW (2001). Effect of lameness on the calving-to-conception interval in dairy cows. JAVMA 218: 1611-1614.

 

Janowicz, P., H. Bathina, T. Hemling, R. Blowey. 2006. The effect of different footbath solutions on hoof health. 14th Int. Symp. And 16th Conf. on lameness in ruminants. Uruguay, 8-11 Nov.

 

Laven, R.A., D.N. Logue. 2006. Treatment strategies for digital dermatitis for the UK. Vet. J. 171 79-88.

 

Lauritsen JM & Bruus M. EpiData (version 3). A comprehensive tool for validated entry and documentation of data. The EpiData Association, Odense Denmark, 2003-2004.

 

Thomsen P.T., J.T. Sørensen, A.K. Ersbøll. 2008. Evaluation of three commercial hoof-care products used in footbaths in Danish dairy herds. J. Dairy Sci. 91: 1361-1365.

 

SAS Institute. 2006. User’s Guide Version 9.1: Statistics. SAS Institute, Cary, NC.

van Straten M, Bruckstein S. (2006). Estimating the effect of lameness on production and reproduction parameters in four commercial dairy farms in Israel. XXIVth World Buiatrics Congress (WBC), October 15th-19th, 2006, Nice, France (Poster).

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט