טיפוח מקומי לעומת יבוא חומר גנטי מחו"ל
א. עזרא - התאחדות מגדלי בקר
י. ולר - מינהל המחקר החקלאי
בעשור האחרון עוברות מערכות הטיפוח העולמיות שינויים. השינויים מתבצעים בתחומים הבאים:

1. הגדלה בכמות הפרים הנבחנים. בארה"ב נבחנים כ- 2,000 פרים, בהולנד, איטליה ודנמרק כ- 350 בגרמניה וצרפת כ- 700 וגם אנגליה לאחר הרבה שנים של יבוא מסיבי של זרמה החלה בצורה נמרצת ליישם תכנית טיפוח מקומית.

2. יישום טכנולוגיות מתקדמות. שילוב של טכנולוגיות מתקדמות בתכנית הטיפוח של האגודה ושל הרפתן. הטכנולוגיות חלקן ותיקות כמו העברת עוברים, שאיבת ביציות וחלקן חדשות כמו סמנים גנטיים, שיבוט ומיון (קביעת מין) עוברים וזרמה.

3. גלובליזציה. בחינת פרים רב לאומית. בחינת הפרים מתבצעת בשלושה מוקדים עיקריים: צפון אמריקה, אירופה ואוקיניה. אגודות להזרעה מאמצות מבחן פרים סימולטני בכמה מדינות. כלומר הזרעה מפרים צעירים בכמה מדינות. התוצאה (בנות חולבות בכמה ארצות) מעניקה יתרון שיווקי עצום. לדוגמא: על פי נתוני Interbull המתאם הגנטי בין ניו-זילנד לארה"ב שווה ל -0.8, כלומר פר שנבחן עם 100 בנות רק בארה"ב (הישנות 90%) יופיע בקטלוג הפרים בניו-זילנד עם השנות של כ- 60%, השווה ל- 25 בנות הנבחנות בניו-זילנד. בכדי להגדיל את מהימנות האומדן בוחנות האגודות את הפר האמריקאי בניו-זילנד. הגדלת ההישנות מהווה מנוף שיווקי חשוב ביותר.

4. מיזוגים ורכישות. כמו בענפים אחרים הכוונה במיזוגים ליצור גוף גדול אשר הופך ליעיל יותר. לדוגמא: GENUS הבריטית קונה את חברת ABS האמריקאית, GENETICS HOLLAND פותחת אגודה להזרעה בברזיל. במכלול התמורות, ובגודל עדר קטן יחסית נשאלת השאלה האם נתן לקיים מערכת טיפוח מקומית ברת תחרות עם המערכות בחו"ל. תכנית הטיפוח הישראלית מבוססת על תכנית ההמתנה ועבודה עם צעירים מבטיחים. בכל שנה נבחנים כ45- פרים צעירים שמתוכם כ5- חוזרים לעבודה מסיבית. בנוסף בכל שנה מבצעים כ- 10 פרים צעירים מבטיחים כ- 15% מכלל ההזרעות.
יתרונות יחסיים של מערכת הטיפוח:
1. מערכת איסוף נתונים מסודרת. אחוז ההשתתפות בביקורת חלב ודיווח אירועים הוא מן הגבוהים בעולם, כ- .90% בחו"ל אגודות ההזרעה משלמים סכומים גבוהים לעגל מפרה מצטיינת. לכן, קיים לרפתן תמריץ לתת טיפול מועדף לפרות מצטיינות. בארץ כמעט ולא קיים טיפול מועדף לפרות, ולכן מערך הנתונים אמין.

2. הזרעה אינטנסיבית בפרי צמרת. בחו"ל קיים מחיר דפרנציאלי של זרמת פרים. זה מביא לצמצום השימוש בפרי צמרת. לעומת זאת, פר צמרת בישראל זוכה לתפוצה מקסימלית, וזאת בגלל שיטת התמחור של הזרמה, מחיר אחיד לכל הפרים.

3. אינדקס טיפוח מיוחד לתנאי ישראל. בשנות התשעים צרכי התעשייה היו יותר רכיבים בחלב, בעוד שבארה"ב ואירופה התייצבו ברמת רכיבים מסוימת. כיום בשנות ה-2000 קיים צורך מהתעשייה לייצב את אחוז החלבון ולהתקדם באחוז השומן, בעוד שבאירופה ישנה מגמה של ירידה חזקה באחוז שומן. מטרת אינדקס הטיפוח, למקסם את הרווח לרפתן ולכן נקודת המוצא שלו היא שיטת התשלום. במצב בו קיים פער בין אינדקסים בין מדינות קיים יתרון לטיפוח מקומי שמכוון ישירות לאינדקס. לדוגמא: בשנות ה70- והשמונים טיפחו בארץ בעיקר לק"ג חלב, בחו"ל לק"ג שומן וחלבון. בתחילת שנות התשעים הפער הגנטי בין ישראל לארה"ב והולנד היה כ-1,000 ק"ג חלב לטובת ישראל, ובין 0.4-0.2 עשיריות שומן, ובין 0.3-0.2 עשיריות חלבון לטובת ארה"ב והולנד. פערים אלו נוצרו בגלל שימוש באינדקס טיפוח שונה. כיום, עדיין קיימים פערים בין האינדקסים בין המדינות. .4 השפעת גומלין בין גנוטיפ לסביבה. גודל ההשפעה קובע את מידת הדמיון בין דירוג הפרים בארץ א' לארץ ב'. על פי הנתונים בידינו המתאם הגנטי לתכונות ייצור בין פרים הנבחנים בארה"ב והולנד לישראל שווה לכ-0.7-.0.8 המתאם הנמוך יחסית (בין ארה"ב לקנדה מעל 0.95, ארה"ב להולנד 0.91) הוא כנראה תוצאה של תנאי סביבה שונים, והבדלים במודל מבחן פרים. המתאם הנמוך יחסית מצביע על מידת אי וודאות ביבוא זרמת פרים לארץ. אין בטחון שהפר היקר בחו"ל יהיה טוב בארץ ולהפך.

5. תמיכה ממשלתית. המדינה מעמידה לטובת הטיפוח תשתית ומדענים לנושא. תוצאות הטיפוח הישראלי לעומת חו"ל כאמור ההתקדמות הגנטית לשנה באינדקס הטיפוח המקומי היא כ- 100 יחידות. בעשור האחרון השתמשו בזרמת פרי חו"ל להזרעת פרות ועתודות. כל פרי חו"ל שיובאו ארצה היו מצטיינים בארצם לתכונות ייצור. היבוא נעשה מארה"ב והולנד. השווינו את תוצאות בנות פרי חו"ל (כולל בנות של פרות עתודה) בישראל מול פרות בנות לפרים ישראליים (כולל פרים צעירים), והתקבל: לא נמצא הבדל לתכונות ייצור, כולל חמ"מ 96. לעומת זאת, נמצאו הבדלים להישרדות ופוריות בנות. בנות פרי חו"ל נשארות בעדר כ- 130 יום פחות מפרות בנות לפרים ישראליים.

לסיכום, תוצאות תכנית הטיפוח הישראלית טובות וברי תחרות בתכונות יצור לחומר הגנטי הטובה ביותר הנמצא בחו"ל. הפרים המקומיים טובים יותר מפרי חו"ל בתכונות משניות: השרדות, ספירת תאים סומטיים ופוריות בנות.
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט