השוואה בין תוצאות ההזרעה בזירמת פרי ארה"ב מול פרי ישראל
חיים שטורמן - "שיאון" חברה ישראלית להזרעה וטיפוח בע"מ
מזה שנים רבות אנו מייבאים זירמה מפרים אמריקאים. מניתוח נתוני ספר העדר לבנות פרי חו"ל ופרי ישראל נמצא:

1 - בשנות ה-90 הוחלט לייבא זירמת פרי ארה"ב בכמויות גדולות כדי לייצר בסיס להשוואה גנטית ובמשך שנתיים הבאנו זירמת 20 פרים אמריקאים בכמות מספקת כדי לעשות להם מבחן צאצאים.

2 - בשנים האחרונות אנו יוזמים כל שנה מבצע היכרות של הרפתנים עם פרי חו"ל והזמנות זירמה פרטית, לעיתים מספר הבנות מספיק כדי לעשות מבחן צאצאים לפרים אלה. כדי להשוותם עשינו השוואה בין פרי ארה"ב בעלי מבחן צאצאים לבין הפרים בישראל באותם גילאים, שחזרו לעבוד לאחר מבחן צאצאים.

3 - כמו כן בוצעה השוואה בין שתי קבוצות אלו לבין פרי לוח חורף .2001 פרי לוח חורף 2001 הם יותר צעירים, וההשוואה באה לצורך הדגשת ההתקדמות הגנטית הישראלית.
סיכום השוואת הממוצעים

מס' הערך פרי ארה"ב פרי ישראל ותיקים פרי לוח 2001
1 מספר פרים 19 22 14
2 הישנות 86.4 99.7 90.1
3 ק"ג חלב -85 98.2 114
4 ק"ג-שומן -0.1 6.0 13.6
5 % שומן +0.03 +0.03 +0.09
6 ק"ג חלבון 5.3 4.0 11.2
7 % חלבון 0.07 0.01 0.07
8 לרת"ס 0.12 0.01 -0.05
9 פוריות בנות -0.2 +2.0 -1.47
10 הישרדות +74.4 +56.6 +65.3
11 חמ"מ 170 146.6 460
ניתוח וסיכום הטבלה
נעשתה השוואה בין פרים אמריקאים בעלי מבחן בישראל לבין שתי קבוצות פרים ישראלים.

1) פרים נבחנים ישראלים באותו גיל שחזרו לעבוד בלוח הפרים בעשור הקודם.

2) פרי לוח הפרים החדש של חורף 2001.

מהשוואת פרי ארה"ב המיובאים לפרי ישראל הותיקים נראית נחיתות של הפרים האמריקאים ברמת הייצור ברוב התחומים המשפיעים על הרווחיות שהבולטים שבהם הם ק"ג חלב ושומן, תאים סומטיים, פוריות בנות והישרדות. ההישנות הנמוכה יחסית של פרי חו"ל מפחיתה את אמינות הנתונים בישראל ואכן המתאם בין סדר הפרים בארץ המוצא לבין ישראל אינו גבוה. פרי חו"ל המצטיינים בישראל אינם בהכרח הפרים הגבוהים בארצותיהם.

בהשוואת פרי ארה"ב למאגר הפרים העומד לרשותנו כיום, פרי לוח הפרים חורף 2001, ההבדלים הם גדולים מאוד בכל התחומים למעט פוריות בנות ומעידים על ההתקדמות הגנטית הגדולה שהתחוללה בעדרינו בעשור האחרון.
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט