אומדן השפעת גורמים המשפיעים על שיעור הטעות בקביעת אבהות בבקר הישראלי
א. פלדמסר, י. ולר, א. תגר, ד. קליגר, מ. גוליק, ו. אנליה, מ.רון - המכון לבעלי-חיים, מינהל המחקר החקלאי
א. עזרא - התאחדות מגדלי-בקר

אומדן מהימן של פרמטרים גנטיים באוכלוסיה והערכות גנטיות של פרים ופרות מותנה בזיהוי נכון של אבהות באוכלוסיה. בעולם לא קיימים נתונים על שיעור הטעות האמיתי וההערכות נעות בין 5 ל40%- על בסיס מידגמים קטנים של זיהוי אבהות. אבהות נקבעת בספר-העדר על בסיס דיווחי הזרעה והמלטה של פרות.

בפרויקט חיפוש הגנים בבקר הישראלי נבדקו 5551 פרות מ-116 משקים קיבוציים באמצעות 5 עד 50 סמנים גנטיים. פרות נדגמו מיישובי הצפון ועד הנגב. יישובי הערבה בה מתבצעת הזרעה עצמית לא נדגמו. כתוצר לוואי של הסריקה מתקבל זיהוי גנטי מדויק של הפרות הניתן להשוואה עם קביעת אבהות בספר-העדר. פרה שאינה מכילה אלל אבהי בשני סמנים או יותר נקבעת כלא-בת לפר הרשום. הדרישה של אי-התאמה בשני סמנים לפחות מונעת קביעה שגויה של "לא-בת" בגלל אי-דיוק בקביעת הגנוטיפ וארוע נדיר של מוטציה בסמן גנטי.

בסך הכל נמצאו 614 פרות עם קביעת אב שגויה (11.1%). שיעור הטעות נבדק באזורים גאוגרפיים שונים ומוצג בטבלה .1 השיעור הנמוך של טעות היה בעמק הירדן (5.3%) והגבוה בנגב (14.6%). נבדקו השפעות שנת הלידה של פרות על שיעור הטעות. היתה ירידה של פי 2 בשיעור הטעות מ- 14% ב-1991 ל-7.3% ב-.1996 נראה שהקביעה של האב בפרות הצעירות מדויקת יותר מאשר בפרות המבוגרות. באנליזה של שיעור הטעות בין פרים נמצאו פרים בעלי ערכים סוטים; שנף וסקורר עם 7 ו-8%, לעומת גולית עם 21% טעות. כמו כן, נמצאו הבדלים משמעותיים בין האגודות להזרעה, משקים ומזריעים.

לסיכום, זיהוי אבהות מהווה כלי לבקרת איכות של פעולת המזריעים, האגודות להזרעה והמשקים. יש תרומה כלכלית משמעותית באימות קביעת אבהות בעתודות ובבנות פרים צעירים.
בטבלה הבאה מוצגים ממוצעי שיעור הטעות בקביעת אבהות, באזורים גאוגרפים שונים
אזור מס. פרות מס. לא-בנות אחוז לא-בנות
הר 125 16 12.8
עמק הירדן 973 52 5.3
עמק יזרעאל 307 22 7.2
נגב 974 142 14.6
רצועת החוף 2098 225 10.7
שאר הארץ 1074 157 14.6
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט