בחירה של סמני SNP ושימוש בהם לקביעה משולבת של אבהות וערך גנטי בבקר לחלב
א. סרוסי, מ. כהן, א. אלוס, א. גוליק, מ. רון וי. ולר
מינהל המחקר החקלאי, המכון לחקר בע"ח
סמנים גנטיים הם אמצעי מבטיח למעקב אחר הורשת תכונות גנטיות וקשרי משפחה בעדר הבקר לחלב. בהשוואה לסמנים אחרים, פולימורפיזם של נוקליאוטיד יחיד Single Nucleotide) Polymorphism, SNP) הוא סוג של סמן נפוץ בגנום, יציב גנטית, ומתאים לאנליזה ממוכנת ורחבת היקף. אנליזה ממוכנת מגדילה את הדיוק בקביעת גנוטיפ בהשוואה לסמנים הקיימים. סריקת גנום הבקר בישראל לגנים המשפיעים על תכונות כלכליות הצביעה על שלושה אתרים חשובים על כרומוזומים 7 ו - , 2 , 6 מבחינת אינדקס הטיפוח הישראלי, PD01. הגנים האלה גם משפיעים על ייצור חלב, שומן וחלבון. במאמץ מחקרי לזהות את הגנים האחראיים לתכונות הייצור באתרים אלה מאופיינים סמני SNP בגנים מועמדים, ומזוהים הפלוטיפים של סמנים הנמצאים בתאחיזה הדוקה. בגלל חוסר שיווי משקל בתאחיזה (Linkage disequilibrium) מספר ברמת האוכלוסייה, ההפלוטיפים הקיימים בפועל באוכלוסייה הוא פחות ממספר ההפלוטיפים האפשריים. שכיחות ההפלוטיפים באוכלוסיית הבקר בישראל, שונה מהצפוי לפי מצב של שיווי משקל בתאחיזה, ומעידה על לחצים סלקטיביים. קביעת הפלוטיפים באוכלוסייה עת מאפשר שיפור האמינות בקבי אבהות ומעקב אחר הורשת התכונות הגנטיות המזוהות עם ההפלוטיפ, מבלי שנדרש זיהוי של הגן האחראי.
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט