דוח מסכם


בחינת פוטנציאל צמח העולש לשמש כמספוא לבקר בישראל


ורנר ד. , צוקרמן א.2 , לנדאו י.3 .
1- המחלקה לבקר שה"מ,
2- המחלקה לגד"ש, שה"מ
3- מנהל המחקר החקלאי, מכון לגד"ש.


תוכנית מחקר מס': 870-1315-05


מבוא
ביצועי בקר לבשר נקבעים במידה רבה ע"י איכות המרעה. בישראל, עונת המרעה הטבעי הירוק קצרה ואיכותו יורדת במהירות לאחר קמילתו. לכן, קיימת חשיבות רבה להארכת עונת הרעיה מעבר למועד זה. בשנים האחרונות, בוקרים זורעים חלקות שניתן לעבד אותן לשם הארכת עונת המרעה הירוק. למטרה זו, דרושים בצמחים היוצרים ביומסה איכותית בעלות נמוכה, בהמשך לעונת הירק הטבעי. במספר ארצות ים-תיכוניות, משמש העולש התרבותי – Cichorium intybusלמטרה זו. העולש שייך למשפחת המורכבים- Compositae, תת-משפחה: לשוניים – Liguliflorae.
העולש התרבותי תורבת לפני כ-1,000 שנים ממין אירופי. טיפוח אחד נעשה בכיוון של ניצול הנוף והפרחים כירק תיבול לסלטים. הטיפוח השני עסק בשורשים, שלאחר טיפול סילוק טעמם המר משמשים כתבלין או כתחליף לקפה. בשנים האחרונות טופחו מספר זנים גם לרעיית צאן
(Hume et al., 1995) ולבקר. העולש הוא צמח רב שנתי. הפצת הצמחים ע"י זרעים. הצמח הנובט, מפתח שורש ראשי מעמיק ולכן רצוי לגדלו בקרקעות עמוקות בהם הוא יכול לנצל את המים וחומרי ההזנה באופן יעיל. גובה הנוף 120-70 ס"מ. משך הגידול נע בין 7-5 שנים. העולש התרבותי, גדל בעיקר בתקופות האביב והקיץ ובחורף הוא נכנס לתרדמה.
הידע העכשווי על תפוצת הגידול האפשרית די מוגבל. אין מידע לגבי יבוליו בתנאי הארץ, ובייחוד באזורים שחונים. כמו כן אין וודאות שהעולש יכול לשרוד את הקיץ.


מטרת העבודה: לבחון את גידול העולש כמקור למרעה ירוק מאוחר באזורים שונים בארץ.


שיטות וחומרים:
תוכנית העבודה: העבודה בוצע בחוות בבית דגן (ממוצע 550 מ"מ ממוצע רב שנתי ).


אגרו טכניקה
שטח של 1.2 ד' חולק ל-6 חלקות ניסיוניות של 2X10 מ'. כאשר כל חלקה כללה 7 שורות במרחב של 30 ס"מ בין כל שורה.
הזריעה בוצע בשני מועדים: מועד ראשון במהלך חודש ינואר ומועד שני במהלך חודש פברואר.
בכל מועד זרעיה, 3 כמויות של זרעים לדונם: 4.5, 3.0, ו-1.5 ק"ג\ד'
הזריעה בצעה בדריל ניסיוני (Hege 140) כאשר עומק הזריעה היה של 2.5-3 ס"מ
לפני זריעה כל חלקה הוכנה כדלקמן: ריסוס נגד עשביה בראונדאפ (250 סמ"ק\ד'), דיסוק ולקראת מועד הזריע בוצע קילתור.
לאחר הגשם הראשון נבדק כושר נביטה ובהתאם לקצב גידול של הצמח נמדד היבול (כמות ק"ג ח"י\ד'). במהלך השנה נבדק יבול, מועד הפריחה וההרכב הכימי של הצמח ח"י, אפר, ח"כ, נעכלות כרמ"ל, מינרלים, ADF, NDF,


תכולת חומר יבש
מזונות יבשים נטחנו לקוטר 2 מ"מ ונשקלו דוגמאות הומוגניות אל תוך כוריות חסינות חום. הכוריות עם הדוגמה יובשו בתנור מאורר בחום של 105 מ"צ במשך לילה ( A.O.A.C 1990).


תכולת אפר.
תכולת האפר נבדקה דוגמאות העולש של כל אחת מהחלקות. הדוגמאות, אשר נותרו בכוריות לאחר בדיקת החומר היבש הוכנסו לתנור שריפה של 600 מ"צ במשך שלוש שעות (A.O.A.C 1990).


הרכב חלבון כללי
קביעת החלבון הכללי בדוגמאות נעשתה בהתאם לשיטת Kjeldhal ( A.O.A.C 1990). ראשית נעשה חמצון רטוב לחומר האורגני ע"י הוספת חומצה גופריתית מרוכזת יחד עם זרז לדוגמה הנבדקת ושריפתם. זיקוק האמוניה וקביעת אחוזי החנקן בדוגמה נעשו במכשיר: Auto 1300 Sweden) Kjiltec Hogenes, Tekato )
NDF ו-ADF: NDF נקבעו בהתאם ל- (1991)Van soest et al. . דוגמאות שקולות (כ-1.0 גרם חומר) עברו הרתחה בדטרגנט ניטראלי (NDS) למשך 60 דקות. ADF נקבעו בהתאם ל- (1991)Van soest et al l . כ- 1.0 גרם דוגמת מזון עברה הידרוליזה בתמיסת דטרגנט חומצי (ADS) למשך 60 דקות.


תוצאות
בהתאם לתוכנית הניסוי, נבדק את יבולי החלקות השונות במספר קצירים. תוצאות שהושגו בקציר ובסה"כ מוצגות בטבלה מס' 1

 

בטבלה מס' 1: יבולי עולש (Spadona Verde) בחוות בית דגן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


בטבלה מס' 2: הרכב הכימי הממוצע של דוגמאות עולש מקציר ראשון ב 6 חלקות בתצפית בית דגן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בטבלה מס'3: הרכב הכימי הממוצע של דוגמאות עולש מקציר ראשון ב 6 חלקות בתצפית בית דגן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


בשנה שנייה בוצע זרעיה באזור הכרמל במטרה לבדוק כושר נביטה ובהתאם לקצב גידול של הצמח למדוד היבול (כמות ק"ג ח"י\ד'). השטח שנועדה לתצפית הייתה של 8-10 דונם. הזריעה התבצעה בדריל ניסיוני (Hege 140). עומק הזריעה היה של 2.5-3 ס"מ לפני זריעה כל החלקה הוכן להלן: ריסוס נגד עשביה בראונדאפ (250 סמ"ק\ד'), דיסוק ולקראת מועד הזריע בוצע קילתור.
במהלך השנה המטרה הייתה לבדוק יבול, מועד הפריחה וההרכב הכימי של הצמח ח"י, אפר, ח"כ, נעכלות כרמ"ל, מינרלים, ADF, NDF,, בכמת של 3.0 ק"ג\ד'ד', ובנוסף תוכנן לבדוק כושר הישרדות הצמח בתנאי רעיה אינטנסיביים של בקר.
מכיוון שכמות המשקעים באזור המיועד הייתה נמוכה באופן חריג, ופיזור הגשמים לא היטיב עם התפתחות הצמח, הוחלט לא לקיים את התצפית לפי התכנון. כתוצאה מכך: הוכנסה פרות לרעיה אינטנסיבית בחלקות המרעה השונות לצורך ניקיון השטח ולאחר הגשם הראשון נעשה הערכה של הישרדות הצמח. ע"פ התוצאות הוחלט על הפסקת העבודה.


במצב כזה, כאשר התרחשו מספר אירועים שמנעו איסוף נתונים ומעקב כפי שנדרש בתצפית מסוג זה הוחלט שאין טעם להמשיך שנה שנייה ולבחון את הנתונים שהתקבלו כדי לחפש מגמות ו\או תוצאות מעבר לאלו שהוצגו במסמך הנוכחי
עם כל הצער הכרוך בכך, כל מה שנותר הוא להחליט שמסד הנתונים אינו מספיק מכדי לנתחו.

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט