דוח מסכם: תוכנית מס': 870-0767-09

 

מבחנים ארציים של גידולי קיץ למספוא שנת 2009

 

 

מוגש ע"י: אפרים צוקרמן(1), יפתח גלעדי(2), אברום גלבוע(3) , גבי גרה(4) , בועז נוי(5), דודי שמש(5), אורי ניר(6), עופר גורן(7) ואון רבינוביץ(5).

(1)       -ממ"ר מספוא ותירס, שה"מ.

(2)       מדריך גד"ש, שה"מ עמקים.

(3)       חוות עדן.

(4)       חוות ניסיונות גד"ש עכו.

(5)       מדריך גד"ש, שה"מ מחוז הגליל.

(6)       מדריך גד"ש, שה"מ מחוז השפלה וההר.

(7)       מדריך גד"ש, שה"מ מחוז המרכז.

 

תקציר

מדי שנה נערכים מבחנים ארציים של זני תירס וסורגום למספוא. מבחנים אלה נועדו לבחון את יבול ואיכות גידולי הקיץ למספוא ולגרגרים בהשוואה לזנים מסחריים של תירס וסורגום.

במבחנים נבחנים יבולי הזנים החדשים בתנאי השקיה שונים תוך כדי בחינת התאמת הזנים לגידול באזורים שונים בארץ. כמו כן נערכות בדיקות לקביעת האיכות המזונית של זנים אלו להזנת הבקר.

תוצאות המבחנים משמשות לקביעת ההמלצות למגדלים איזה מינים של גידולי מספוא קיציים לגדל בהתאם לתנאי הגידול בכל אזור, מועדי הזריעה וכמויות המים העומדים לרשות המגדלים.

מבחני זני התירס למספוא נערכו ב-3 אתרים שונים בארץ ומבחני הסורגום ב-4 אתרים.

השנה (קיץ 2009) נזרעו מבחני זנים של תירס למספוא בחוות הניסיונות עדן בעמק המעיינות, בחוות הניסיונות בעכו בגליל המערבי, בשדות קיבוץ חולתה בגליל העליון ובשדות קיבוץ נצר סירני בשפלה.

תוצאות המבחנים בשנים האחרונות הביאו למספר המלצות לגידול זני תירס וסורגום למספוא:

זני תירס חדשים בעלי פוטנציאל יבול גבוה החליפו זנים ותיקים כתוצאה מכך נרשמה עליה ביבולי התירס למספוא בממוצע של 2% בשנה. בניסויים בשנת 2009 אותרו זנים תירס חדשים למספוא  בעלי פוטנציאל יבול גבוה העשויים להחליף את הזנים המסחריים המגודלים היום.  כמו כן אותרו זנים בעלי כושר צימוח טוב בזריעות מוקדמות כשטמפ' הקרקע נמוכה יחסית.

נמצאו זנים בעלי עמידות יחסית טובה למחלות קרקע שונות ובעיקר מחלת הקמילה המאוחרת (Harpophora maydis) המתפשטת בארץ וגורמת נזקים כבדים בגליל העליון.

מבחני הזנים בשנים הבאות יאפשרו המשך המגמה של התאמת גידולי המספוא הקיצי לתנאים בעת הזריעה תוך יעול ניצול המים ומתוך רצון להעלות את כמות היבול הנאסף.

 

חומרים ושיטות

מבחני הזנים של התירס למספוא וגרגרים נערכו בארעה אתרים בארץ. קביעת אתר המבחן של כל גידול נערכה על פי אזורי הגידול ועל פי בקשות של המגדלים באזור. 

מבחני זני התירס לתחמיץ נערכו בחוות הניסיונות עדן בעמק המעיינות, בחוות הניסיונות בעכו בגליל המערבי, בשדות קיבוץ חולתה בגליל העליון ובשדות קיבוץ נצר סירני בשפלה, ומבחני הגרגרים בחוות עכו בגליל המערבי.

המבחנים נערכו בשיטת הבלוקים באקראי ב-4 עד 6 חזרות. כל מבחני הזנים נזרעו במרווח של 1 מטר בין השורות (2 שורות על ערוגה).

 

טבלה 1  - רשימת זני התירס במבחני הזנים

∗ - שמות הזנים הם קודים. השמות המסחריים נמצאים אצל עורכי המבחן.

 

 

תוצאות

 

תוצאות מבחני שנים תירס לתחמיץ וגרגרים

יבול בחומר היבש של זני תירס  לתחמיץ מוצגים בטבלה 2 ולגרגרים בטבלה 3.

טבלה 2 – יבול חומר יבש לת של זני תירס במבחני הזנים הארציים לתחמיץ 2009


∗ בכל מבחני הזנים לא נמצאו הבדלים סטטיסטיים מובהקים בין הזנים בכל אתר.

 


טבלה 3 - יבול גרגרים של זני תירס במבחני הזנים הארציים 2009


∗ - אותיות שונות באותה עמודה מראות על הבדל מובהק ברמה של 5%,במבחן שונות ע"פ Tukey & Kramer

 


סיכום מבחני הזנים של גידולי מספוא קיציים בשנת 2008
תוצאות המבחנים בשנים האחרונות כולל שנת 2009 הביאו למספר המלצות לגידול זני תירס וסורגום למספוא:
זני תירס חדשים בעלי פוטנציאל יבול גבוה VIVANI, 32W86 ו-HANNIBAL החליפו זנים ותיקים. בניסויים בשנים האחרונות כולל שנת 2009 אותרו זנים חדשים נוספים בעלי פוטנציאל יבול גבוה העשויים להחליף את הזנים המסחריים המגודלים היום. כתוצאה ממבחני הזנים והחלפת זנים ישנים בחדשים קיימת מגמה של עליה ביבולי התירס למספוא בממוצע של 2% לשנה.
1. אותרו זני תירס בעלי כושר צימוח טוב בזריעות מוקדמות כשטמפ' הקרקע נמוכה יחסית.
2. נמצאו זנים בעלי עמידות יחסית טובה למחלות קרקע שונות ובעיקר מחלת הקמילה המאוחרת (Harpophora maydis) המתפשטת בארץ וגורמת נזקים כבדים בגליל העליון (ראה תוצאות מבחן הזנים בחולתה).


המשך מבחני הזנים יאפשר המשך המגמה של התאמת גידולי המספוא הקיצי לתנאים בעת הזריעה תוך יעול ניצול המים ומתוך רצון להעלות את כמות היבול הנאסף.
תוצאות מבחני הזנים בכל אזור וסיכום ארצי, מתפרסמים מדי שנה בחוברת "ניסויים ותצפיות במספוא" בהוצ' שה"מ, ומשמשים את המדריכים ואת המגדלים.

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט