טכנולוגיות הטיפול בגידולי שחת ומספוא
תוכנית מס': 662-0001-04    

 

פ. מהרם

דו"ח מסכם לשנת 2004

 

ניסויים בשמור תחמיץ, שחמיץ ושחת לחה
בחבילות עטופות


מאת: הצוות המשותף
פ. מהרם       ארגון עובדי הפלחה
צ. וינברג      המעבדה לשימור מספוא ומוצרי לוואי  מינהל המחקר החקלאי
יאירה חן      המעבדה לשימור מספוא ומוצרי לוואי  מינהל המחקר החקלאי
ג. אשבל       המעבדה לשימור מספוא ומוצרי לוואי  מינהל המחקר החקלאי (בגמלאות)
י. דר            מדריך לגידולי מספוא ותחמיץ (בגמלאות)
נ. הלפגוט      מדור המיכון  ארגון עובדי הפלחה
י. כץ            מדור המיכון ארגון עובדי הפלחה המכון להנדסה חקלאית   מינהל המחקר החקלאי
א. לוי           המכון להנדסה חקלאית מינהל המחקר החקלאי
בשיתוף ח. גולדשמיט - רפתן קב' שדה אליהו, דידי -  רכז יצור ושווק מספוא במשקי בית שאן
אוריה -  רכז גידולי שדה שדה אליהו,  י. צור – באר טוביה, אמנון -עזריקם
 

   
מבוא 
תחמיץ הינו מספוא לח ב- 30%-40% חומר יבש, משומר בתנאים אנאירוביים, שחלה בו תסיסה של חיידקי חומצת החלב, ההופכים סוכרים מסיסים לחומצות אורגניות, וגורמים לירידה ב- pH (לערכים 3.8-4.2) וכך התחמיץ נשמר, כל עוד אין חדירת אוויר.
בארץ בדרך כלל,  מחמיצים חיטה, תירס וסורגום.  קטניות רצוי להקמיל ל- 50% ח"י כדי להתגבר על כושר ההתרסה של הצמח שמקורו בתכולות גבוהות של חלבון ומינרלים (זו תכונה שמעכבת החמצה) ומתקבל שחמיץ, כלומר חומר יותר יבש, שחלה בו החמצה מתונה יותר לערכי pH  4.8-5.3.
הכנת שחת מבוססת על ייבוש המספוא בשדה אל מתחת ל- 15% לחות להבטחת השימור. טפול בחומר ברמת לחות זו, גורם להרבה הפסדים מכניים של נשירת עלים וחלקי גבעולים וכתוצאה יורד  הערך התזונתי של הירק. ככל שזמן הייבוש מתארך יש יותר הפסדי נשימה.
מציאת דרך לשימור  שחת לחה בחבילות תאפשר קיצור תקופת הייבוש, העלאת רמת האיכות ותלות נמוכה יותר בתנאי מזג אוויר, שאינם מאפשרים ייבוש בזמן סביר.
שימור ירק לח בחבילות עשוי לתאים גם למשקים קטנים ולגידולים  מיוחדים במקומות שלא ניתן לשמר בבור תחמיץ גדול שעלותו יקרה.

 

מטרת העבודה
מציאת דרך לשימור ירק לח באמצעות עטיפת החבילות בחומר פלסטי ובדיקת הגורמים המשפיעים על השימור של גידולים שונים.

 

מערך הניסויים
הניסויים נערכו בשלושה אתרים בגידולים שונים, לא תמיד ניתן היה לבחור את השדה ואת אופן ביצוע העבודה והיה צורך להתפשר גם עם שטחים משובשים בעשביה. הבדיקות בוצעו ב – 3 מעבדות: המעבדה לשימור מספוא ומוצרי

לוואי, מינהל המחקר החקלאי, מעבדת עין הנציב והמעבדת לבדיקת מזונות לבעלי חיים – א.ח סמולר.

 

שיטת העבודה
לאחר הקציר נערך מעקב אחר רמת הלחות כדי לקבוע את מועד הכבישה והעטיפה.
במשך תקופת האחסון, בפרקי זמן קבועים, נפתחו חבילות  מכל טיפול ונערכו בדיקות מעבדה לקביעת רמת הלחות, ה – pH,  אפר, שמרים, עובש ובדיקות איכות. נערכה  גם התרשמות חושית. של החומר (ריח וצבע).
נערכו מעקבים אחר  עבודת המכבש,   כלי העטיפה,   חומר העטיפה ונערך דיון עם המשתמשים,שאחסנו  חומר בחבילות עטופות.


1. שדה אליהו, כבישה ועטיפה של אספסת לחה
עקב תנאי אקלים חורפיים,  לא ניתן היה ליבש את שחת האספסת בתהליך יבוש סביר בשדה והיה צורך לכבוש אותה כלחה.  החומר נאסף משדות שונים, חלקם משובשים בעשבייה, מקציר ראשון או שני.
יבוש האספסת נמשך כשבוע עד לרמת לחות של כ- 40%.
נערך גיבוב עם  מגוב סיבובי, והפיכה עם מגוב שמש.
הכבישה נעשתה  במכבש מקצץ מתוצרת  CLAAS   דגם  2200  RC
תוך כדי הכבישה הוכנס תוסף SILO KING, (חומר המכיל תרבית חיידקי חומצת חלב), בשיעור של 450 גרם לחבילה במשקל 400-450 ק"ג  ובהמשך נעטפו החבילות באמצעות  עוטפת חבילות מתוצרת "Kverneland"  דגם 7655, במוצר סטרץ' בעובי 25  מיקרון מתוצרת פולג, קיבוץ גבים.
הטיפולים     
I. תוסף ועטיפה
II. תוסף בלבד
III. עטיפה בלבד
IV. ללא תוסף וללא עטיפה  (ביקורת)
אפיון הטיפולים והחלקות

 

חבילות מהטיפולים השונים נדגמו בתאריכים 18.3.04, 4.5.04 ו- 5.7.04.  נערך רישום להתרשמות חושית בשטח ונלקחו דגימות לבדיקות במעבדה לשימור מספוא במינהל המחקר החקלאי.
הבדיקות כללו קביעת תכולת חומר יבש בתנור ב- 105 מ"צ, pH, אפר (ע"י שריפה ב- 600 מ"צ) וקביעת המספרים של שמרים ועובש על מצע מתאים.

תוצאות (ניסוי שדה אליהו)
סיכום בדיקות  ניסוי מספר 1. שדה אליהו,  כבישה ועטיפה של אספסת לחה
טבלה מס' 1   תוצאות  מתאריך      18.3.04 

תוצאות השמרים והעובש ניתנות כמספר הלוגריתמי של מספר היחידות יוצרות המושבות לגרם ח"י.       
ל.נ. = לא נמצאו, הערכים בסוגריים = תוצאות שהתקבלו מהמעבדה בעין הנציב,
מספר מודגש = ערכים גבוהים מהמקובל

 

טבלה 2. ערכים תזונתיים בדוגמאות שנלקחו ב- 18.3.04. 
הנתונים התקבלו מהמעבדה בעין הנציב.

דיון לתאריך 18/3/04
בבדיקה הראשונה שנערכה במרץ (טבלה 1), כשבועיים לאחר העטיפה, חבילות מטיפולים 2,3 שלא היו עטופות התחממו, מה שיכול להעיד על פעילות קלקול מיקרוביולוגי. בחבילה 6 נמצא מטען גבוה של שמרים ועובש.
נראה שתוצאות בדיקות המעבדה לקביעת האיכות (טבלה מס' 2) אינן משקפות את מצב החבילה מבחינת העובש השמרים ורמת הקלקול וגם ההתרשמות החושית עלולה להטעות. (ראה טיפול  6   ותמונה 2) .
נראה שהחבילות שלא נעטפו,  עם או בלי תוסף, היו המקולקלות ביותר.
בכל מקרה, ההתרשמות החושית נמצאה יעילה ביותר. (ריח צבע ומירקם)

 

טבלה מס. 3. תוצאות  מתאריך   4.5.04

תוצאות השמרים והעובש ניתנות כמספר הלוגריתמי של מספר היחידות יוצרות המושבות לגרם ח"י.       
ל.נ. = לא נמצאו, מספר מודגש = ערכים גבוהים מהמקובל
 

דיון לתאריך 4/5/04
הבדיקה נערכה לאחר כ- 60 יום מהעטיפה. החומר בטיפולים עם תוסף ועטיפה היו במצב סביר. לא כן חבילות  2, 3, 9, 10 שהיו מקולקלות, דבר שהתבטא בריח לא אופייני או גרוע ובהתחממות.  רוב החבילות האלה לא היו עטופות. מטען חריג של שמרים נמצא דווקא בחבילות 4 ו- 6 שהיו עטופות. כל החבילות העטופות שהכילו את התוסף היו באיכות סבירה.


טבלה מס. 4. תוצאות  בתאריך   5/7/04

תוצאות השמרים והעובש ניתנות כמספר הלוגריתמי של מספר היחידות יוצרות המושבות לגרם ח"י.       
ל.נ. = לא נמצאו, מספר מודגש =ערכים גבוהים מקובל


דיון לתאריך 5/7/04
הבדיקה נערכה לאחר  כ – 120 יום מהעטיפה אחרי שהחבילות אוחסנו ביום הקיץ הלוהט בעמק הירדן.
יש פיזור ניכר בתוצאות, בין בדיקה חושית לבין בדיקות המעבדה.
בבדיקה זו, (טבלה 4) רוב החבילות היו באיכות גרועה ומקולקלות במידה כזאת או אחרת. חבילות 5, 7, 8 שהיו עטופות וטופלו בתוסף היו באיכות קצת טובה יותר.


דיון ומסקנות לניסוי שדה אליהו, כבישה ועטיפה  של אספסת לחה

א. החומר היה ברובו מקולקל אחרי מספר חודשי שימור. כ- 20% מהחבילות נמצאו מקולקלות לגמרי.
ב.  השחת נכבשה בתכולת לחות של 35%- 25%, תכולה נמוכה מדי לשמור כתחמיץ. אספסת יש  
      לכבוש במצב של כ – 50% חומר יבש.
ב. תוסף  SILO KING השפיע לטובה על השימור.  התוסף בשעור של גרם לק"ג חומר לח.
      מחיר ................
ג. פזור תוצאות גדול נוצר, כנראה, בגלל מציאות עשבי בר בחלק מהטיפולים.
ד. בדיקות איכות במעבדה אינן משקפות את מצב העובש והשמרים ובדיקות חושיות היו יעילות רק במצבים קיצוניים של קלקול..
ה. בדיקות איכות במעבדה, בדיקות לנוכחות עובש ושמרים ובדיקות ההתרשמות החושית משלימות זו את זו ומאפשרות קבלת תמונה נכונה של החומר.
ו. היה קושי בפרוק החבילות על ידי הכורה של העגלה המערבלת, בגלל מצב החומר שהיה כעין עיסה, חומר "סמרטוטי" דביק. העמיסו בשופל במקום בכורה.

2.  עזריקם, כבישה ועטיפה של דגן לח
הגידול:             חיטה
חומר יבש:         כ – 40%
משקל חבילה:    420- 450 ק"ג
תוסף:    "סילוגרד" בשעור של גרם לק"ג ירק
הקף עבודה:  כ  - 600 חבילות
המכבש:   מכבש מקצץ מתוצרת "Claas"  דגם 2200  RC
כלי העטיפה:  מעטפת  מתוצרת  "Kverneland" דגם 7655

טבלה מס'. 5. עזריקם, סיכום התוצאות של כבישה ועטיפה של דגן לת

תוצאות השמרים ניתנות כמספר הלוגריתמי של מספר היחידות יוצרות המושבות לגרם ח"י. לא נמצא עובש בדוגמאות שנבדקו.
• הטמפרטורה שנמדדה במרכז חבילה עטופה הייתה 36 מ"צ.


מסקנות לניסוי עזריקם, כבישה ועטיפה של דגן לח
א. החומר היה  טוב ברובו עד חודש אוקטובר כחצי שנה
ב. עטיפות נקרעו מהסיבות הבאות: 
1. השינוע מהשדה לאחסון בחצר המשק (העמסה הובלה פריקה ואחסון).
2. חבילות בשכבה התחתונה באחסנה מעל גובה של 4 חבילות, התפוצצו ונקרעו.(כנראה בגלל המשקל)
ג.   היו הרבה נזקים מנברנים שפרצו את העטיפה וגרמו לחדירת אוויר. 

 

 

3. באר טוביה, כבישה ועטיפה של תלתן לח


הניסוי נערך  על ידי  יואב צור וביוזמתו.
הגידול:            תלתן המיועד לתחמיץ ביבול של 600-700 ק" לדונם חומר יבש
קציר                    מקצרת צלחות ממעכת  ברוחב 4.5 מ' וריכוז באומן ברוחב 1.8מ'
המכבש:       מכבש מקצץ מתוצרת "Claas"  דגם 2200  RC
כלי העטיפה:      מעטפת  מתוצרת  "Kverneland" דגם 7655
עטיפה:       ליד האסם לאחר 2-6 שעות עד העטיפה
רמת ח"י:              40%-60% בזמן הכבישה
תוספים:            מולסת ענבים  29  ק"ג לטון חומר רטוב
משקל חבילות:       300 -350 ק"ג  אורך 1.80 מ'

 

תוצאות
טבלה מס'. 5. באר טוביה סיכום התוצאות של כבישה ועטיפה של תלתן לח.

תוצאות השמרים ניתנות כמספר הלוגריתמי של מספר היחידות יוצרות המושבות לגרם ח"י. לא נמצאו עובשים בדוגמאות שנבדקו.


טבלה מס. 6. ערכים תזונתיים של  תלתן בחבילות עטופות מבאר טוביה

 

מסקנות לניסוי באר טוביה

א. טבלה 5 מסכמת בדיקת חבילות תלתן עטופות. המספוא בחבילות האלה, בתכולת לחות גבוהה, החמיץ (ה-pH ירד) והיה באיכות טובה.
ב. טבלה 6 מסכמת את הערכים התזונתיים.
ג. ספיקת שדה לעטיפה ליד האסם הייתה כ -25 חבילות לשעה
ד. היה נזק נברנים בעיקר בשכבות התחתונות
ה. חומר העטיפה מתרכך בשעות החום והיו תקלות בעטיפה
ו. כ - 5% מהחומר התקלקל
ז. בהשוואה לשימור תלתן כשחת, נמצאה עדיפות לתלתן המשומר כלח בשיעור החלבון (בתוספת מולסת ענבים).

 

סיכום כולל
דיון
שימור שחת לחה בחבילות עטופות בפלסטיק יכול, בתאים מסוימים להוות חלופה לכבישת שחת יבשה (בלחות הנמוכה מ- 15%) כאשר התנאים אינם מאפשרים ייבוש מהיר. היתרון בכבישת שחת לחה הוא בפחיתה בהפסדים המכניים של נשירת עלים פריכים. היתרון של הכנת חבילות תחמיץ/שחמיץ  נובע מהגמישות בהאבסה, וטכנולוגיה כזאת יכולה להתאים למשקים קטנים עם שטחים קטנים שאינם מתאימים להחמצה בבור וללא הצורך בציוד ומתקני החמצה. לכן החלטנו לבדוק את יעילות השימור של שחת לחה,  שחמיץ ותחמיץ בחבילות עטופות.
דגן ניתן להחמיץ היטב בתכולת לחות של 60%-65% אך בקטניות יש להכין שחמיץ בתכולת לחות של 40%-50% כדי לקבל תוצאות טובות וזאת על מנת להתגבר על כושר ההתרסה הגבוה של הקטנית.(כושר ההתרסה  הוא מדד להתנגדות החומר הצמחי לירידת  ה- pH  גם כאשר נוצרות חומצות והוא נובע מתכולה גבוהה של חלבונים ומינרלים).  בניסוי בשדה אליהו הייתה תכולת הלחות נמוכה מדי כדי לקבל שחמיץ (25%-30% עם מוקדי רטיבות) אך זוהי  תכולה גבוהה מידי להשתמרות כשחת וכיוון שהחבילה אינה אטומה לגמרי לאוויר התפתח עובש.
ניסיונות בעטיפת חבילות ובהוספת תוספים לשימור מספוא, כרוכים בביצוע בדיקות מעבדה רבות שעלותן גבוהה מאוד. לפיכך החלטנו לבצע את הניסיונות  תוך השתלבות בפעולות אזוריות, אשר ממילא מתבצעות בשטח. השתלבנו במערך קציר האספסת בשדה אליהו בעמק בית שאן. כמו כן דגמנו חבילות תחמיץ חיטה בעזריקם ושחמיץ תלתן בבאר טוביה.  החסרונות בעבודה זו נובעים מחוסר יכולתנו לבקר את ההרכב של חומר הגלם הצמחי ואת מספר החזרות לכל טיפול. אבל בכל אופן התקבלו ממצאים ראשוניים.
התוצאות מצביעות על כך שניתן לשמר היטב תחמיץ או שחמיץ בחבילות עטופות, טכנולוגיה זו נהוגה כבר במקומות שונים במערב אירופה. ביחס לשחת הלחה משדה אליהו התוצאות אינן חד משמעיות לגבי יעילות העטיפה בשימור. בעבודה הנוכחית חבילות עטופות שהכילו את התוסף של חיידקי חומצת החלב נשמרו ליותר זמן  מחבילות עטופות ללא התוסף. אולם הממצאים האלה הם מתצפית בודדת וכדאי לחזור על העבודה בניסוי מתוכנן היטב ובתנאים מבוקרים.
סיכום ביניים
א. התקבלו תוצאות טובות בשימור ירק דגן ותלתן.  כתחמיץ ושחמיץ.  לא התקבלו תוצאות טובות
      באספסת, כנראה בגלל תנאי העשבייה בשטח הניסוי וברמת הלחות הנמוכה לשימור כשחמיץ.
ב. יש פחת ניכר, בשימור בחבילות לחות, כ – 5% ולעתים יותר. הפחת נובע מקריעת העטיפה בזמן השינוע לאסם, בגלל עומס בערימה ובגלל נברנים או בעלי חיים אחרים הפורצים את המעטפת. יש להימנע מהשארת החבילות בשדה  לאחסן בגובה מירבי של 4 חבילות ולפזר רעלים נגד נברנים באסם.
בשדה  אליהו, באספסת, היה פחת של כ - 20%, שיתכן ונגרם בגלל עשבייה מרובה.
ג. כדאי לבצע את העטיפה באסם ולא בשדה כדי  להמעיט את נזקי השינוע
ד. לא ברורה דייה היעילות של התוספים למיניהם.
ה. לשמירה על  איכות גבוהה יותר נראה שכדאי לשמר כתחמיץ ברמת חומר יבש של  30%-40%
ו. יש לקצץ היטב את החומר, דבר המאפשר את דחיסת החבילה, מניעת חדירת אוויר ופרוק קל יותר בזמן האבסה.
ז. רצוי לאחסן את החבילות מיד ולא להשאירן בשדה. היו הרבה נזקים לעטיפה שנעשו על ידי בעלי חיים.
      החשיפה לתנאי חום ביום וקור בלילה גורמים ליניקת לחות לתוך החבילה ולעפוש בעיקר בהיקף 
      החיצוני.  גם משקעים עלולים לחדור ולגרום לעיפוש.
ח. המחיר לעטיפה כולל חומר (לפי מחירון ארגון עובדי הפלחה) נקבע ל- 42.46 ₪ לחבילה.
ט. ספיקת השדה למעטפת  (ספיקה תיאורטית)    הייתה  כ – 20 חבילות בשעה)..
י. השיטה מתאימה לתנאים הבאים:
     ∗ חלקות שדה קטנות, וכמויות חומר שאינן מספיקות למלוי בור תחמיץ גדול.
 ∗כמויות מוגבלות כמו תחמיץ כשר לפסח.
     ∗תנאי מזג אוויר שאינם מאפשרים הקמלה בשדה.
 ∗משקים קטנים שאין ברשותם בור תחמיץ והם אינם מצוידים בכלי כריה והעמסה. 

עוטפת חבילות תוצרת "Kverneland" דגם 7655
דו"ח מעקב
נ. הלפגוט, י,כץ -  מדור המיכון, ארגון עובדי הפלחה

מבוא
הכלי מיועד לעטיפת חבילות מרובעות בינוניות,  במידות 180X120X עד 90 ס"מ, בלחות של כ 60%  ושימורן כשחמיץ או תחמיץ.
הכלי הובא, ביבוא אישי, על ידי ד. נוי ממשב שרונה ומופעל על ידו, כשתי עונות. המעקב החל כבר בעונה הקודמת.

 

מפרטים

מידות חבילה                                  - אורך כ-150, רוחב- 120 גובה   70-90 ס"מ 

סוג החבילה                                   -  חבילות ממכבש מקצץ     

חומר העטיפה                                - מוצר סטרץ', לבן, תוצרת  "פולג" קיבוץ גבים         

                                                  - עובי 25 מיקרון, רוחב גליל - 750 מ"מ, אורך גליל - 1300 מ'     

                                                  - משקל  גליל 25 ק"ג.

תוצאות

הקף העבודה                                    - כ - 4000 חבילות

הספק נדרש להפעלה                          - כ-80 כ"ס

מספר שכבות ממוצע לחבילה 

בגודל 160X120X70  ס"מ (מחושב)         - 8 שכבות    (כ-2 ק"ג חומר עטיפה)

איכות העטיפה                                   - אין אחידות סביב החבילה

משקל חבילה נעטפת                           - כ – 700 ק"ג משתנה בהתאם ללחות, לחומר, למידת הקיצוץ ולהידוק.

 

הערכת איכות החומר וסיכום פעולות העטיפה

ראה דו"ח "שימור תחמיץ שחמיץ ושחת לחה בחבילות עטופות"

 

תקלות

לא היו תקלות טכניות

היו תקלות במערכת המחשב והפיקוד, כנראה  בגלל לחות.

 

עלות עטיפה  לא כולל מחיר הכבישה

לפי מחירון ארגון עובדי הפלחה       - 489.22 ₪  לשעה, ללא חומר עטיפה

                                               24.46 לחבילה בספיקה של 20 חבילות לשעה ללא חומר עטיפה     

עלות חומר העטיפה לחבילה           - 18.00 ₪                            

עלות כוללת לעטיפה                     - 42.46 ₪

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט