הזנה ישירה במוצרים מיקרוביאליים והשפעה על ביצועי פרות חלב
לארי רות' (ארה"ב)
פרת החלב גבוהת תנובה עומדת בפני אתגרים פיסיולוגיים לאחר ההמלטה: צריכת מזון גבוהה, תהליכי עיכול מוגברים ופעילות מיקרוביאלית אינטנסיבית. בנוסף, תנובת חלב גוברת ב-100 הימים הראשונים, וכן, עומס והפרעות מטבוליות.

נערכו שלושה ניסוי שדה שבאו לבחון השפעת הזנה ישירה של חומר מיקרוביולוגי לפרות חלב בתחילת התחלובה. העבודות נעשו ברפתות גדולות בקולורדו ובקליפורניה, בהם התוסף המיקרוביאלי ניתן לפרות חולבות בתחילת התחלובה.

התוסף הפרוביוטי הכיל שמרים, 2.5 ביליון מושבות של חיידקי חומצה לקטית, 125,22 יח' קזאין פרוליאוטי ו-289,13 יח' של אלפא עמילז של אספרגיליוס אוראז ל-30 גרם.

ניסוי 1 - התבצע בקולורדו מתחילת אוקטובר 95 עד סוף ינואר 96 על מבכירות, ששוכנו יחדיו במשך 21 יום לאחר ההמלטה. בתקופה זו לא ניתנה תוספת פרוביוטית. המבכירות חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות:קבוצת ביקורת (מזון רגיל) וקבוצת ניסוי (מזון רגיל + 42 גרם/פרה/יום של חומר פרוביוטי). כל קבוצה מנתה 60 פרות. שתי פרות הוצאו מקבוצת הניסוי בגלל קטוזיס. הפרות קיבלו חציר אספסת מטיב מעולה, תחמיץ תירס, קמח תירס, גרעיני כותנה, פסולת אפיה, גרעיני תירס גרוס, כוספת סויה, ותוספת חלבונית. הפרות נחלבו שלוש פעמים ביום ותנובת החלב נמדדה מתחילת אוקטובר 95 ועד סוף פברואר .96 שתי הקבוצות שוכנו בסככת תאי רביצה. ההשפעה של התוסף על תנובת החלב נמדדה לכל פרה ונותחה סטטיסטית על בסיס שבועי.

ניסוי 2 - נערך בקולורדו מתחילת מאי 96 עד סוף אוגוסט 96 בפרות הולשטיין בוגרות אשר זכו לתנאים דומים לאלו שבניסוי 1 קודם תחילת העבוודה. לאחר 21 יום חולקו הפרות לשתי קבוצות, הפרות הלא זוגיות הוגדרו כקבוצת הביקורת (מזון רגיל) והפרות הזוגיות הוגדרו כקבוצת הניסוי (מזון רגיל 42+ גרם/פרה/יום תוסף פרוביוטי). ביצועי התחלובה הקודמת היו 316,11 ק"ג לחולבת בקבוצת הביקורת ו-245,11 ק"ג לקבוצת הניסוי ב-305 ימי חליבה. בכל קבוצה היו 47 פרות. פרה אחת הוצאה מקבוצת הביקורת בגלל קטוזיס. הפרות הואבסו פעמיים ביום, המנה התבססה על אספסת, תחמיץ תירס, גפת בירה, תירס גרוס, קמח תירס, גרעיני כותנה מלאים, פולפת סלק סוכר, שעורה ותוספת חלבון. הפרות נחלבו שלוש פעמים ביום, תנובת החלב נמדדה יומית, ונותחה סטטיסטית על בסיס שבועי.

ניסוי 3 - נערך בקליפורניה מאפריל 96 ועד יולי 96 בפרות הולסטיין בוגרות. 4 ימים לאחר ההמלטה חולקו הפרות באופן אקראי לשתי קבוצות של 65 פרות בכל קבוצה: קבוצת ביקורת (מזון רגיל) וקבוצת ניסוי (מזון רגיל + 56 גרם/פרה/יום תוסף פרוביוטי). הפרות הואבסו שלוש פעמים ביום, המזון התבסס על אספסת דייסת תירס, תחמיץ תירס, גלוטן תירס רטוב, פסולת קנולה, תירס, אורז גרוס, כוספה ליפתית, קליפות שקדים, תוספת של מולסה ודולומיט. ארבע פרות הוצאו מקבוצת הביקורת בגלל קטוזיס. הפרות נחלבו שלוש פעמים ביום, תנובת החלב נמדדה כל יום בעזרת מדי חלב אלקטרוניים. תנובת החלב השבועית תוקנה על פי ימי החליבה.
תוצאות
ניסוי 1: הפרות יצרו בממוצע 30.39 ק"ג חלב בקבוצת הניסוי לעומת 29.05 ק"ג בממוצע לקבוצת הביקורת - תוספת של .4.6%
ניסוי 2: הפרות יצרו בממוצע 50.2 ק"ג חלב בקבוצת הניסוי לעומת 48.4 ק"ג בממוצע לקבוצת הביקורת - תוספת של .3.66%
ניסוי 3: התוסף הפרוביוטי הגביר את תנובת החלב בקבוצת הניסוי ב-4.7%: 66.2 ק"ג ליום לקבוצת הניסוי ו-63.2 ק"ג ליום בקבוצת הביקורת.
דיון
תוסף של חומר פרביוטי לפרות חולבות בתחילת התחלובה שיפר את תנובת החלב ב-3 עבודות שנערכו בתנאים שונים. המבכירות בניסוי הראשון ייצרו יותר חלב בזמן חורף מתון בקולוראדו. הפרות בניסוי השני היו תחת השפעה של הבדלי טמפ' קיצוניים של קיץ בקולורדו (מ-15 מ"צ עד 37 מ"צ) ומנת מזון עתירת אנרגיה. הניסוי השלישי בקליפורניה הראה תגובה חיובית בעומס חום גבוה, 39 מ"צ, תנובת חלב גבוהה ומנה עתירת אנרגיה. התוספת הפרוביוטית שיפרה את תנובת החלב בכל 3 העבודות, גם בימים הראשונים הקריטיים של תחילת התחלובה.
סיכום
תוספת של הזנה ישירה של מוצר פרוביוטי שיפרה את ביצועי פרות חולבות.
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט