תאים סומטיים בחלב צאן – תמונת מצב ודרכים לשיפור

01/12/2005

 

ד"ר עדין שווימר – המערך לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה), מועצת החלב

 

ספירות התאים הסומטיים (סת"ס) מהוות מזה שנים רבות מהמדדים החשובים והאמינים למצב בריאות העטין בעדרי בקר לחלב, ובשנים האחרונות גם בעדרי צאן לחלב.

למגדל ולרופא, הסת"ס הוא אמצעי ניטור למחלות עטין קליניות ובעיקר תת-קליניות בעדר, ולמחלבות הסת"ס הוא מדד לאיכות החלב הגולמי.

עז או כבשה המייצרות חלב עם סת"ס גבוה, משמע נזק בעטין, וממילא פגיעה בייצור החלב (כמותית) ובאיכותו.

חלב המכיל כמות גדולה של תאים סומטיים גורם לפגיעה משמעותית בתפוקות מוצרי החלב (בעיקר בגבינות), מהפעילות האנזימטית הפרוטאוליטית (פירוק חלבון), וקיצור "חיי המדף" של המוצר (מרין, לייטנר וחובריהם).

כלומר, סת"ס גבוה גורם לנזק כלכלי רב למגדל ולמחלבה (ראו גם בהרצאתו של ד"ר קניגסוולד).

בחלב ישנן שתי קבוצות עיקריות של תאים סומטיים: תאי דם לבנים - ה"נודדים" ממחזור הדם וחודרים לחלב, כחלק ממערכת ההגנה של העטין, והתאים האפיתליאליים - תאים המדפנים את רקמת העטין.

הנזק העיקרי נגרם ע"י התאים הלבנים, שעולים במספרם בצורה משמעותית, בדרך-כלל כתוצאה מחדירת גורם מזהם (לרוב חיידקים) לתוך העטין. בנוסף, חלב עזים וכבשים בתחילת ובסוף התחלובה, מכיל כמות גדולה יותר של תאים סומטיים ללא קשר לנגיעות התוך-עטינית (לייטנר וחובריו). 

מהנ"ל ניתן כבר להסיק, שהדרך היעילה ביותר להפחתת הסת"ס, היא במניעת חדירת חיידקים לעטין, ובמיוחד של חיידקים אלימים כמו: מיקופלסמה, פסאודומונס, סטפ אאורוס, ארכנו. פיוגנס, ואפילו מיקרוקוקים (שבצאן גורמים לנזק גדול יותר מבפרות חלב).

 

מזה מספר שנים נעשות ספירות תאים סומטיים בחלב צאן במעבדה המרכזית בקיסריה.

מחודש מרס 2005 החלו לשלם באופן מבדיל (דיפרנציאלי) על החלב גם על-פי סיווג של רמות תאים סומטיים (עד 1 מיליון = "פרס"; 2.2-1 מיליון = "מחיר מטרה"; 2.5-2.2 מיליון = קנס א'; מעל 2.5 מיליון = קנס ב').

התמחור המבדיל, והפעילות המשותפת שבין אגודת הנוקדים, מאל"ה והרופאים המטפלים, הביאו רבים מבין הנוקדים לעשות מעשה להפחתת הסת"ס. מגמה זו בעיקר בקרב מגדלים שהפנימו את הצורך בשיפור איכות החלב, ויישמו את ההמלצות הממשקיות (בשיכון ובחליבה), באחזקה מונעת של מכונת החליבה ומערך ניטור ומעקב אבחוני בריאותי של העדר.

 

ככלל ניתן לומר, שפעולות מניעתיות, למניעת זיהום והדבקה בחיידקים, היא הדרך היעילה והזולה ביותר לצמצום הנגיעות התוך-עטינית החדשה, וממילא להפחתה בסת"ס.

מקרים מסוימים ניתנים לטיפול (טיפול בתחלובה ו/או "טיפול יובש"), אך יעילות הטיפול מוגבלת לחיידקים מסוימים.

בדיקת CMT (California Mastitis Test), משמשת אמצעי לאיתור "חצאים" חריגים, שהפרדת החלב מהם עשויה להפחית הסת"ס בחלב הכללי (פתרון טכני, שצריך להיות זמני).  

ניטור ומעקב אבחוני מבע"ח חדשים המוכנסים לדיר, מבע"ח במצבים שונים (דלקות עטין קליניות, נגיעות בחיידקים מדבקים, סת"ס או CMT חריג, לפני "ייבוש", אחרי המלטה) משמשים בסיס נתונים חשוב להערכת המצב, גורמי הסיכון וההתייחסות המניעתית והטיפולית בהתאם.

יש לזכור ש"כל דיר והאמת שלו...".

אתם מוזמנים לפנות לצוות מאל"ה, ויחד אתכם להביא לייצור חלב איכותי ורווחי יותר.

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט