ספירת תאים סומטים בצאן

אוגוסט 2003

 

הקשר הישיר בין רמת סת"ס לדלקות עטין בבקר ידוע זה מכבר, אך בצאן התמונה אינה פשוטה.

תהליך הפרשת החלב מבלוטת העטין בצאן שונה מבקר ולכן גם "הרכב" הסת"ס ורמתו שונים בתכלית.

קביעת ערך סף של סת"ס לאבחון דלקת עטין בצאן הינה בעייתית ביותר לאור ההבדלים הקיימים בין גזעים, השינויים הטבעיים בספירת התאים הסומטים, החלים במהלך היממה ובמהלך התחלובה, ולאור  התגובה השונה המתפתחת לנוכחות חיידקים שונים.

ערכי סת"ס גבוהים נקבל בעזים לקראת סוף התחלובה, או בעזים חולות (שלא בעטין) בהן יש ירידה חריפה בתנובה, ללא קשר לדלקת עטין. גם בכבשים נמצאה עליה ברמת סת"ס לקראת סוף התחלובה, אך הערכים האבסולוטים הינם נמוכים יותר מבעזים.

תנודתיות ברמת הסת"ס קיימת גם לאורך היום בין החליבות. בעזים נמצא כי רמת הסת"ס גבוהה יותר בחליבת הערב בעוד שבכבשים נמצאה רמת גבוהה בבוקר.

בדיקת ה-California mastitis test ) CMT) הפשוטה תשמש לנוקד כלי עזר באבחון דלקות עטין תת קליניות (בלתי נראות) בצאן, או נכון יותר לומר, תשמש ככלי עזר בשלילת דלקת עטין בצאן. בחלב עזים סת"ס של עד מיליון תאים למיליליטר חלב נחשב כתקין. ככלל אצבע ניתן לקבוע כי יש לדגום לבדיקה בקטריולוגית כל דוגמת חלב בה ערך ה-CMT הוא 2 ומעלה. בנוסף, במידה ומתקבל הבדל משמעותי בין ערכי ה-CMT בין שני חצאים, נוכל להניח כי קיימת דלקת עטין תת קלינית בחצי העטין בעל הגירוי הגבוה ויש לשלוח דוגמא לאבחון במעבדה.

זיהום בחיידק סטפ.אאוראוס יגרם לערכי סת"ס גבוהים מאד, בממוצע 4-8 מיליון תאים למ"ל,  בעוד שזיהום במיקרוקוקים יעלה גם הוא את רמת הסת"ס, אך תיתכנה תוצאות שונות, לעיתים אף יתקבלו ערכים המוגדרים כ"נורמלים".

אנו ממליצים לכל נוקד לעבוד עם ערכת ה-CMT באופן שוטף בדיר, ללמוד לזהות בה את שינויים החשודים כדלקת עטין ולשלוח דוגמאות חלב למעבדה לאבחון הגורם הפתוגני האחראי לכך במהירות האפשרית...רק לאחר ביצוע האבחון המיקרוביאלי ניתן להגיע למסקנות לגבי דרכי מניעה, טיפול או הוצאה מהעדר.

 

ד"ר מור פריד

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט