כיצד חודרים חיידקים במהלך החליבה

 

הפרות הישראליות ידועות כפרות גבוהות תנובה ומאופיינות בקצבי זרימה גבוהים. קצבי זרימה גבוהים גורמים לתנודות ואקום ומפלי ואקום גבוהים יותר – כלומר, ירידה ברמת הואקום בקומץ ביחס לרמת ואקום העבודה של מכון החליבה.

במספר עבודות שבהן נבחנה השפעת תנודת הואקום על שיעור הנגיעות החדשה, הוגדרו שני סוגים של תנודות ואקום:

1.      תנודות מחזוריות – הנגרמות מפעולת מערכת הפעימה על בטנת החליבה וקצב זרימת החלב מהעטין. תנודות אלו קיימות תמיד ובכל אשכול חליבה ברמות שונות.

2.      תנודות אקראיות – הנגרמות מחדירת אויר לא מבוקרת העלולות לקרות במהלך חליבת הפרה ומתקיימת בשטח המגע בין הפטמה לבין בטנת החליבה (בשפת הרפתנים – "צפצופים) או ע"י שמיטת גביע חליבה אחד או יותר מהפטמה.

נמצא כי רק שילוב בין שני סוגי התנודות גרם לשיעור גבוה של נגיעות חדשה.

הסבר - ככל שגוברת זרימת החלב מהעטין יורדת רמת הואקום בגביע החליבה. ככל שיורדת רמת הואקום כושר האחיזה של גביע החליבה על הפטמה נחלש והסכנה להיווצרות "צפצופים" או שמיטת גביע חליבה גדלה.

קיומה של חדירת אויר דרך גביע אחד או יותר באשכול החליבה גורמת לירידת ואקום מקומית באותו גביע בו חודר האויר. נוצר מצב בו רמת הואקום בתוך הגביעים/בטנות החליבה שבאשכול אינה אחידה.

במצב זה הואקום הגבוה המצוי בגבעים/בטנות שלא הייתה בהם חדירת אויר, עלול לגרום לזרימת אויר הפוכה המעורבת עם חלב וחיידקים לעבר הפטמה החולבת ואפילו הזרקתו לתוך הפטמה.

 

לסיכום

חדירת אויר לא מבוקרת אינה רצויה ויכולה לגרום להדבקה חדשה בדלקות עטין. מספר רב של גורמים משפיעים על חליבה תקינה, על גורמים אלו נדון בדף הבא.

 

אברהם הראל

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט