מצגת סיכום של כנס מדעי הבקר 24-26.11.2015
מצגת סיכום של כנס מדעי הבקר 24-26.11.2015


לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט