קול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף הבקר לחלב לשנת 2016

הועדה לקביעת מכסות לייצור חלב בקר, מפרסמת "קול קורא" להכרה ביצרני חלב בקר חדשים.

בקשות לקבלת מכסת חלב בקר לשנת 2016, על גבי נספח א', יש להגיש עד ליום 15.8.2016.

בקשות שיתקבלו במשרדנו, מכל סיבה שהיא, לאחר מועד זה, לא יטופלו.

לפנייה המלאה (בעברית) לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בקר – נספח א' –  לחץ כאן

למתווה להקמת רפת – נספח ב' (בעברית) – לחץ כאן

للتوجه باللغة العربية –اضغط هنا


 للخطوط العريضة حول انشاء مزرعة البان-نموذج ب-باللغة العربية


לידיעתכם, ביום 5.7.2016 בשעה 11:00 יתקיים במשרד החקלאות בבית דגן באודיטוריום ע"ש כהן מפגש הסבר בנושא הקמת רפת חדשה.

על המעוניינים להשתתף במפגש,  להירשם במשרדי מועצת החלב בדוא"ל office@milk.org.il

הודעת הבהרה מה-25.7.16 לענין יכולת מימון לקריאה לחץ כאן
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט