פתיחת שוק החלב - המכה ותוצאותיה

מה החליט ראש הממשלה?
1. הורדת מחיר החלב לרפתן – כ-20 אג' לליטר במהלך שלוש שנים.
2. פתיחת השוק לייבוא – בהדרגה, הכול פתוח בתוך כשלוש שנים.
3. ביטול התכנון בענף – מהר מאוד הכול יהיה חופשי ופרוץ.

מי יהיו הנפגעים?

הרפתנים וההתיישבות
1. 400 רפתות משפחתיות ייסגרו.
2. פגיעה קשה בשכר עבודתם של האחרים שישרדו.
3. הקטנת הענף ב-500 מיליון ליטר.
4. החלשת יכולת העמידה של יישובי הפריפריה שמבוססים על הענף.
5. ייקור עלות הייצור ברפת ומכאן גם של המוצרים.
6. שחיקה של כל מערכות התמך המקצועיות בענף.

הצרכנים ועם ישראל
1. תלות מוחלטת בייבוא וביבואנים.
2. עליית מחירים! בגין רווחי יתר מופרזים של יבואנים ורשתות המזון.
3. תנודתיות גדולה באספקת מוצרים בסיסיים – על פי מה שקורה בעולם.
4. מחסור בחלב בקיץ בגין צמצום הייצור והקטנת העדרים.
5. פגיעה קשה בכשרות מוצרי החלב.
6. הקטנת היקף הבשר הטרי
7. צמצום השטחים הירוקים והנוף הכפרי.
8. פגיעה משפילה בערכים, בציונות ובמדינת ישראל.

מי המרוויחים?
1. בעלי ההון, היבואנים המעטים, שישלטו בשוק.
2. המחלבות – יהפכו ליבואניות ויגבו פרמיה גבוהה.
3. פקידי הממשל – יהיה להם מקום עבודה מכניס בתום הקדנציות.

 האם זו הציונות החדשה?
 
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט