על חלב א"ב


מהי תוכנית חלב א"ב ?

תוכנית חלב א"ב היא תוכנית התנדבותית הבאה להבטיח את שרשרת יצור החלב ומוצריו מבחינה איכותית ובטיחותית. בתוכנית נכללים מרכזי המזון ומכוני התערובת, מגדלי בקר וצאן, רופאים וטרינרים, מערכת איסוף החלב והובלתו והמחלבות עצמן. המטרה בישום תוכנית זו היא ליצור רצף של נהלי עבודה ובקרה אחידים אשר יהפכו את התהליך כולו לאיכותי ובטוח לכל אורכו. בתוכנית חלב א"ב  כל חוליה בשרשרת היצור תלויה בקודמתה ויחד מהווים את רצף האיכות והבטיחות הנידרשים. התהליך מאופיין בשמירה על כללי בטיחות מירביים במטרה להבטיח
קבלת מוצר איכותי, בריאותי ובטיחותי גם יחד .בתוכנית קיימת התיחסות גם להגנת הסביבה ולרווחת בעלי חיים המהויים מרכיב חשוב ביצור החלב ועמידה בדרישות הצרכנים והשוק המקומי.

 

מי שותף בתוכנית?

את תוכנית חלב א"ב  מובילה מועצת החלב בשיתוף גופים ומוסדות נוספים כמו המשרד להגנת הצומח, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, התאחדות מגדלי בקר, רופאים וטרינרים קליניים, פורום מרכזי מזון ומכוני התערובת, מדריכישה"מ ומדריכי מאל"ה ורופאיו.

 

איך מצטרפים?

כל חוליה בשרשרת היצור המבקשת להצטרף לתוכנית חייבת לעמוד בתנאים המקדימים ולהגיש בקשה בכתב כמפורט באתר "חלב א"ב " של מועצת החלב. לאחר בדיקת הבקשה ואישורה, הצטרפות המבקש היא לשנה אחת ותחודש מידי שנה בהתאם ליכולות המבקש לעמוד בדרישות ולמעקב המתמשך אחר תוצאותיו במהלך השנה.


חזון

להגיע תוך מספר שנים להצטרפות מקסימלית של כלל גורמי יצור החלב בארץ לתוכנית ובצורה כזאת להמשיך להבטיח ביתר שאת כי החלב ומוצריו ממשיכים להיות איכותיים והבטוחים ביותר בענף המזון המשווק מן החי.
ענף החלב העומד בדרישות הגבוהות ביותר בתחומי האיכות והבטיחות מתאים  את עצמו בדרך זו לדרישות הצרכנים ובכך גם מגביר את חוסנו והמשק קיומו המוצלח.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשמוליק פרידמן - 04-6274477

 

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט