רוני משה יוצא לגמלאות

כתב: עמי רוז'נסקי

רוני משה, מנהל מחלקת התכנון במועצת החלב פורש בימים אלה לגמלאות בתום 33 שנות עבודה במועצה. רוני בעל תואר ראשון במדעי המדינה, היה עד במשך השנים לתהליכים היסטוריים ואף גורליים אותם עבר ענף החלב הישראלי לאורך השנים. 
בשיחה שאנו מקיימים איתו לרגל פרשיתו הוא מזכיר לנו, כי עד שנות ה-90 הוענקו סובסידיות למוצרי חלב. המחלבות קיבלו בעצם השלמה בדרך של סובסידיה למחיר המוצר המוגמר שנמכר לצרכן. תפקידה של מועצת החלב היה לקבוע, מדי חודש, לכמה סובסידיה זכאית כל מחלבה על פי כמות המוצרים שהיא מכרה בפועל. המחלקה בדקה את נתוני המחלבות ואף עסקה בביקורת הנתונים שנשלחו אליה בידי המחלבות.
"מטבע הדברים, המשא ומתן שהתקיים בין מועצת החלב למחלבות לא היה נטול אי הסכמות ולא חסרו מחלוקות לגבי העובדות." נזכר רוני.
באחד המקרים מחלוקת כזאת אף הגיע לבית המשפט העליון. התפתח דיון עקרוני, המחלבה העבירה חלב מפוסטר למפעל אחר, והשאלה היתה האם הקביעה שהסובסידיה תינתן לחלב מפוסטר חלה גם על העברה הזאת, או שהסובסידיה נועדה רק למוצרים מוגמרים, שנמכרו ישירות לצרכן. בסופו של דבר, פסיקת בית המשפט תמכה בעמדת המועצה, שהעברה בין המחלבה למפעל לא הצדיקה מתן סובסידיה, כי מדובר בהעברת חלב מפוסטר אמנם, אבל הוא נועד לשמש כחומר גלם למוצרים אחרים ולא לצרכן.

מחלקת התכנון קולטת ומעבדת גם היום את הנתונים המתקבלים מכל המחלבות. מדובר בנתוני ייצור ושיווק המשמשים לדוחות סטטיסטיים התומכים בהליך קבלת ההחלטות בשאלות ובתחומים רבים, בהם למשל, הקצאת מכסות, הגדלת מכסות, או הקטנתן. 

האם התפקיד מחייב גם מגע ישיר עם מגדלים?
   
"בתחילת שנות ה-90 הורם המסך מעל הנעשה באגודות במושבים, עד אז לא הייתה במועצת החלב תמונה ברורה כיצד ולמי מחולקת מכסת החלב בכל אגודה. כך, עד שבעקבות החלטה אשר התקבלה במשרד החקלאות ויושמה בידי מנהל המכסות, אז אבשלום דולב, השתנו סדרי בראשית. האגודות במושבים היו מבחינתנו עד אז הגוף היציג." אומר רוני משה, מנהל מחלקת התכנון במועצת החלב. "הן חילקו את המכסות בין היצרנים על פי שיקול דעתן בכל מושב. כך, עד הרגע בו התקבלה ההחלטה ההיסטורית ששינתה סדרי בראשית. האגודות נדרשו למסור פירוט שמי של כל יצרני החלב, פירוט שלא היה בידינו עד אז, כולל גובה המכסות של כל ייצרן."

מה היתה המשמעות המעשית של השינוי הזה ברמת המגדל, וכיצד השינוי השפיעה על התנהלות העבודה כאן במועצת החלב?

"בתוך האגודות התעוררו ויכוח עקרוני מי בכלל מוגדר כיצרן חלב. במושבים פנימה התפתחו לא אחת מאבקים ואפילו מריבות כשהיה צריך להגדיר באופן רשמי  את גובה המכסה לכל מגדל.
כפי שאתה בוודאי מבין הויכוח הזה בתוך האגודות גם הגיע לא אחת לפתחנו ואז התחילה סדרה של בוררויות ומשפטים כדי להכניס סדר ולקבוע באופן רשמי מי הם יצרני החלב בכל מושב ומה גבוה מכסת החלב שלהם.  
על אף העובדה שחלוקת המכסות לכל יצרן עברה מאותו הרגע לידי מנהל המכסות, המועצה המשיכה לשמור על קשר גם עם האגודות." מסביר רוני משה. 

כפועל יוצא של השינוי הזה יכול היה משרד החקלאות לנווט יותר טוב את הקצאת המכסות. תוספת מכסה ניתנה אז דווקא למשקי רפת הקטנים יותר, כדי שיוכלו להתקיים. ואין ספק שההקצאה הזאת היתה בבחינת הצלה למשקים קטנים רבים שכבר התלבטו בשאלה האם  להישאר בענף, או לפרוש ממנו. באשר לחלק השני של שאלתך, אין ספק שהשינוי הגדיל את נפח העבודה שלנו." 

במה עוד עוסקת המחלקה?

"הנושאים הם רבים, אחד מהם הוא הטיפול ביצרני חלב המבקשים להעביר את מכסת החלב מהורים לבנים, למשל. עוסקים גם בהעברת מכסות במקרים אחרים. עד כה התקיימו ארבע מכרזות להעברת מכסות חלב במגזר המושבי. בשנים האחרונות נוידו כ- 15 מיליון ליטר, בהחלט לא מעט!"

"כל רפתן המביט בחצרו וגם בחצרות שמסביבו ער לעובדה שגיל הרפתנים עולה עם השנים וברפתות לא רואים הרבה צעירים ממשיכים. כשרפתן מגיע לגיל מסוים ולא פעם הוא כבר מתקשה להתמודד עם מטלות הענף. הוא צריך להחליט האם להמשיך, או לפרוש ולמכור את המכסה שלו. אבל בין המוכרים היו גם יצרנים שאחרי ביצוע הרפורמה החליטו לפרוש מסיבות כלכליות או אחרות, אבל אלה היו מעטים יותר." 

האם אתם משתדלים ללמוד מהנעשה במדינות אחרות בנושאים בהם אתם מתמודדים?

"כלכלן המועצה משתדל ללמוד את הנעשה במדינות אחרות, בתחום המכסות למשל. אבל גם בתחומים אחרים. אנחנו במחלקה עוסקים יותר בבעיות בעלות אופי מקומי הנובע ממציאות חקלאית ישראלית על המאפיינים שלה." 

כמה רפתנים פרשו מאז ישום הרפורמה?
 
"מתחילת הרפורמה פרשו עד כה כ- 550 יצרני חלב. לאחרונה התמונה התייצבה יותר."

שאלה אחרונה, מה אתה מתכנן לעשות עם כל הזמן הפנוי שיהיה לך כשתצא לגמלאות?

רוני מחייך, "ארכב הרבה על אופניים, זה התחביב שלי, אשחק פינג-פוג חוף, ולא פחות חשוב, אני מתכוון להשקיע זמן בהתנדבות בעזרה לנוער עם צרכים מיוחדים."

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט