לכבוד: ציבור העוסקים בענף הבקר

 

קול קורא לקבלת המלצות למועמדים לתואר "יקיר ענף הבקר"

 

הכנס השנתי ה-22 למדעי הבקר ייערך בימים ג'-ה', 4-6 למאי, 2010, במלון "רנסנס" בירושלים.
כמידי שנה, בכוונתנו להמשיך ולקיים את טקס הענקת אות "יקיר ענף הבקר". אות זה מוענק לאלה שהטביעו את חותמם, ותרמו תרומה הראויה לציון.
אנו קוראים לציבור העוסקים בענף, להמליץ בפנינו על שמות של אנשים, הראויים לאות היוקרתי, כאלה שטרם זכו לקבלו בעבר.
הנבחרים/הנבחרות ובני/בנות זוגם, יוזמנו לטקס פתיחת הכנס לקבלת האות שיוענק ע"י שר החקלאות, או בא כוחו.

 
את ההמלצה בצירוף פרטים אישיים וכתובות דואר אלקטרוני, של המציע ושל המועמד, וכן נימוקים מפורטים באשר לתרומת המועמד לענף הבקר (בהיקף של עד 300 מילים) יש לשלוח באי מייל או במכתב לרן סולומון, יו"ר הכנס לפי הכתובות המצוינות מטה:
רן סולומון, מ. החקלאות ופתוח הכפר, שה"מ המחלקה לבקר, ת.ד. 28, בית דגן, מיקוד 50250
לאי מיילים הבאים:    rans@moag.gov.il    ransal@shaham.moag.gov.il
ההצעות שתתקבלנה יבחנו על ידי ועדת הכנס.

 

המועד האחרון למשלוח ההצעות – יום א',  31-01-10

תודה מראש על שיתוף הפעולה
רן סולומון, יו"ר הכנס; בשם הועדה המארגנת.

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט