31/3/09

הוצאת יישובים מתחום הסגר פו"ט (עילוט) 

 
שלום לכולם, נא לתשומת לבכם:

 
היום נסתיימה הספירה לאחור ביישוב עילוט.
על אף הנוהל הקיים, לא ניתן לשחרר מההסגר את כל היישובים ברדיוס של 10 ק"מ מעילוט, מאחר ומרביתם נמצאים בתחומי רדיוס ההסגר של מוקדי פו"ט אחרים (חופפים): גריפאת, בית שערים וכפר יהושע – ראו הרשימה המצ"ב !
 
לאור האמור לעיל, יש להוציא רק את עשרת הישובים המפורטים להלן מתחום הסגר הפו"ט (מודגש בכתום ברשימה הנ"ל):
איכסאל
בית רימון
דבוריה
כפר גדעון
כפר כנא
מזרע
עוזייר
עין מאהל
רומאנה
תל עדשים 

 

 לרשימת כל הישובים בטווחים הרלוונטיים

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט