לכל משפחת ענף החלב,

 

אנו מאחלים לכם שגם בשנה הקרובה נמשיך לקדם ולבסס את ענף החלב 

כאחד הענפים שממלאים גאווה את ליבו של כל אחד מאיתנו וכמובן...בשבילי רק חלב ישראלי !