החלב שלנומועצת החלב מועצת החלב מועצת החלב 
מועצת החלב מועצת החלב מועצת החלב מועצת החלב מועצת החלב 
 מועצת החלב מועצת החלב מועצת החלב מועצת החלב מועצת החלב 
 מועצת החלב מועצת החלב 
 

 אם אינכם מעוניינים לקבל מיילים נוספים בנושא זה,

שלחו לנו מייל לכתובת arad@migvan.co.il ונסיר אתכם מהרשימה

 

          office@milk.org.il         |           טל: 03-9564750  או ∗חלבי (6535∗)            |           http://www.halavi.org.il