החלב שלנו 19.1.15

חדשות מועצת החלב

19.1.2015


תרגיל ניהול סיכונים ברמת הגולן - בשבוע שעבר התקיים בקצרין התרגיל השנתי לניהול סיכונים של מועצת החלב. בתרגיל השתתפו נציגי פיקוד העורף, מועצת החלב, החקלאית, שיאון, התאחדות מגדלי בקר, רכזי התארגנויות מגדלים, נציגי משרד החקלאות, רשות המים והמועצה האזורית. התרגיל עסק בתרחיש של התקפה כוללת מצפון והתמודדות הענף במצב חרום. כן עסקנו באופן מעמיק בחידוד נוהל פינוי רפת בשעת חרום.
הכשל העיקרי שעלה מהתרגיל הוא בעיית אבטחת אספקת מים בחרום והצורך לקדם באופן מיידי הצבת מיכלי מים יעודיים ברפתות, עד כדי חיוב בתקנה או חוק. כמו כן, עלה שוב הצורך להעמיד לרשות הענף מחלוב נייד לשעת חרום.
תודה לאופי רייך מנכ"ל החקלאית ולחיים אנג'וני מנהל אגף לשעת חרום במשרד החקלאות שריכזו את הקבוצות והיו שותפים בהכנת התרגיל. תודה מיוחדת לרפתנים מעוטף עזה - שמיל, אדי וראובן - שהשתתפו בתרגיל ונתנו סקירה ממצה על ההתמודדות עם ניהול האזור במהלך "צוק איתן".

תרגיל ברמת הגולן


מצב ענף הצאן
 - מסיכום שנת 2014 ותחזיות 2015 מסתמנת עליה מדאיגה במלאים של גבינות הצאן (חלב עיזים וכבשים). שולחנות המגדלים התכנסו במועצת החלב וסוכם לעדכן את מדיניות התשלום. במהלך 2015 תיבדק היתכנות של ייבוש חלב עזים לאבקה ככלי נוסף לויסות הענף. למדיניות התשלום לחץ כאן

תכנית לשיפור הרווחיות ברפתות - מתוך מטרה להגדיל את הרווחיות בענף הרפת, בצענו ניתוח כלכלי על 150 רפתות שיתופיות. הרפתות חולקו לעשירונים כאשר בכל עשירון 15 רפתות לפי תרומה ב' לליטר חלב מיוצר. משקי הערבה נבחרו לפרויקט בגלל תוצאות כלכליות לא מספקות. בחודש האחרון גובשה תוכנית פיילוט לקידום הרווחיות במשקי החלב בערבה.
התוכנית הוצגה בפורום נרחב בערבה ובמועצת המנהלים של מועצת החלב. תנאי להתחלת הפרויקט היה כניסה של לפחות 4 רפתות. עד היום 6 רפתות הביעו את רצונן להצטרף. ועדת ההיגוי תוציא בקרוב מכרז למרכז התארגנות ומנהל הפרויקט.

עדכון למדיניות המענקים  - 
השבוע פורסם עדכון למדיניות המענקים ליצרנים קטנים במסגרת מתווה לוקר . העדכון נועד לאפשר ליותר יצרנים לקבל מענק במסגרת הנוהל. לנוהל המעודכן לחץ כאןבקרו באתר "חלבי" אתר יצרני החלב של מועצת החלב


אם אינכם מעוניינים לקבל מיילים נוספים בנושא זה,

שלחו לנו מייל לכתובת 
dafi@milk.org.il ונסיר אתכם מהרשימה

office@milk.org.il    י   |    טל: 03-9564750     |   י   www.halavi.org.il