החלב שלנו 27.04.14

חדשות מועצת החלב

27.4.2014

 

פסח תשע"ד - מופע החג וכמויות החלב החסרות תקדים שהתקבלו במהלך החג העמידו אתגר לוגיסטי מאד מורכב לענף. הערכות מוקדמת ובעיקר שיתוף פעולה מלא בין כולם הביאו ליעילות מקסימאלית ומזעור הנזקים ככל הניתן. התודות שלוחות לאנשי הלוגיסטיקה וקבלת החלב במחלבות, לאנשי יחידת הפיצוח ובראש ובראשונה למובילי החלב שהם כתמיד הגיבורים האמיתיים במערכה הזאת. יישר כוח!! 

מסמך הבנות לעניין ענף החלב - בישיבת מועצת המנהלים שהתקיימה ביום חמישי 24 לאפריל אושר ברוב גדול התיקון ל"מתווה לוקר", באותו שבוע אושר התיקון גם במוסדות התאחדות מגדלי בקר לחלב. לאחר החתימה על ההסכם הוא יעוגן בהחלטת ממשלה וייצא לדרך. החותמים על מהסמך הם: שרי החקלאות והאוצר, מנכ"לית מועצת החלב ומזכיר המ"ב. עיקרי ההסכם, הורדת שיעור המכס למכסות הגבינה במכס מופחת מ-5.60 ₪ לק"ג לפטור מלא ובמקביל הקטנת היקף מכסת היבוא השנתית מ-9,500 טון בסוף הדרך (2018) ל-6,500 טון בכלל, כאשר כמות זו תכלול גם מכסות יבוא שיפתחו במסגרת הסכמי סחר דו-צדדיים.
בנוסף מדבר ההסכם על תקציב תמיכות בענף בהיקף של 65 מ"ש שימומשו במשך 4 שנים. שתי נקודות נוספות הן: 1. האוצר יציג את התוכנית שתבטיח כי הצרכן הישראלי הוא זה שייהנה מהגברת התחרותיות והורדת המכסים.
2. שר החקלאות ימנה ועדה שתפקידה להמליץ על אמות מידה לתנאי ייצור מוצרי חלב.
על הענף לעמוד על כך כי דרישות האיכות שנדרשות מהיצרן המקומי יחולו גם על מוצרים מיובאים. מניתוח שעשינו עולה כי ההסכם החדש אינו מרע את מצב יצרני החלב, כמו כן היועצים המשפטיים של המועצה וההתאחדות סמכו ידיהם על ההסכם לנוסח מסמך ההבנות לחץ כאן .

מדיניות תשלום לחלב עודף - בישיבת ועדת תכנון שהתקיימה באותו יום, דנו במדיניות בתשלום לחלב עודף בשנת 2014 ונבחן הצורך לעכן את המדיניות. מנתונים שהוצגו עולה כי בשלושת החודשים הראשונים עלה ייצור החלב ב-7% בעוד שהביקושים עלו בפחות מ-2%. קצב צבירת המלאים של אבקות חלב היה 2,000 טון לעומת 700 בתקופה המקבילה אשתקד. למרות נתונים אלו, סוכם שלא לשנות את מדיניות התשלום לחלב עודף וזאת כדי להבטיח שלא היה מחסור בחלב גולמי טרי בתקופת הקיץ המאופיינת בירידת תפוקות החלב. להזכירכם, עונת הקיץ לצורך מדיניות התשלום לחלב עודף ולצורך מדיניות ה׍ ברת חלב בין עונות מתחילה ב-1 למאי ומסתיימת ב-31 לאוקטובר.  למדיניות התשלום לחלב בקר בשנת 2014 לחץ כאן.

תקנות תכנון משק החלב - בישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת שהתקיימה יום ראשון 27.4.14 אושרו תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התקנות יכנסו לתוקף עם פרסומם ברשומות. התקנות מגדירות את עקרונות הקצאת המכסה ליצרנים, שינויים בהקצאה (גריעה או תוספת), התנאים לאישור שותפויות וכו'. התקנות אושרו לאחר חודשים רבים של דיונים שנמשכו זמן ארוך, על מנת להגיע לכדי הסכמות על נוסח התקנות. התקנות הן מכוח חוק תכנון משק החלב שנכנס לתוקפו באוקטובר 2011. מכוח אותו חוק יש להתקין תקנות נוספות וגם לגביהם צפוי כי יתנהלו דיונים ארוכים ומעמיקים.

מחירי אבקת חלב בעולם - בחודש האחרון נרשמה ירידה במחירים העולמיים של אבקת חלב כחוש, המחירים המצוטטים ב-26 לאפריל בבורסת הסחורות בשיקגו הם 4,323 דולר לטון לעומת 4,620 ב-22 למרץ. גם בזירות מסחר אחרות (מכרזי פונטרה וכדומה) נרשמה ירידה דומה. נכון לעכשיו אין לדעת אם המגמה תמשך ומכל מקום רמת המחירים עדיין גבוהה ביחס למחירים בשנים האחרונות.
אם אינכם מעוניינים לקבל מיילים נוספים בנושא זה,

שלחו לנו מייל לכתובת 
dafi@milk.org.il ונסיר אתכם מהרשימה

office@milk.org.il    י   |    טל: 03-9564750     |   י   www.halavi.org.il