החלב שלנו 23.03.14

חדשות מועצת החלב

23.3.2014

 

הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 117), התשע"ד–2014 - כידוע תופעת פלישה לשטחים חקלאיים פרטיים שכיחה מאד ובעייתית, אך כיום אין אכיפה מספקת בתחום זה, שכן משטרת ישראל, ככלל, לא מטפלת בעבירות מסוג חטא. לפיכך, במטרה לסייע במיגור התופעה, להגן על ענף החקלאות ולבטא את החומרה שרואה המחוקק בעבירה זו, הוצע להחמיר את העונש הקבוע בצדה, וכן לשנות את דרגת העבירה מחטא לעוון. לפניכם הצעת חוק העונשין שנדונה בשבוע שעבר (18.3.14) בכנסת, אושרה ברוב קולות בקריאה שנייה ושלישית. חוק העונשין (תיקון מס' 117) ייכנס לספר החוקים.
לקריאה לחצו כאן


פורום משותף - ביום שלישי האחרון (18.3.14) התקיימה פגישת שנייה של הפורום המשותף של צוות מאל"ה, מדריכי מחלקות בקר וצאן בשה"מ ומדריכי "נעה" של ה.מ.ב.
פתח את הישיבה סמנכ"ל המועצה אפרי רייקין בסקירה קצרה על מגמות ענף החלב בארץ ובעולם.
בהמשך הוצגו 4 נושאים בתחומים הבאים: 1.מדדים ושיקולים למכון חליבה מיטבי 2. בטיחות ביולוגית 3. מדדים לקביעת איכות הבשר 4.השוואה בין שיטות גידול יונקים עד גמילה במלונה פרטנית לעומת מלונה קבוצתית/חברתית. חודשה מסורת של שיתוף פעולה בין הארגונים הנ"ל מתוך מגמה לחזק את הקשרים, ואת מרכיב ההדרכה בין הארגונים.אם אינכם מעוניינים לקבל מיילים נוספים בנושא זה,

שלחו לנו מייל לכתובת 
dafi@milk.org.il ונסיר אתכם מהרשימה

office@milk.org.il    י   |    טל: 03-9564750     |   י   www.halavi.org.il