החלב שלנו 09.03.14

חדשות מועצת החלב

09.3.2014

 

הכנת הרפת והדיר לקראת חג הפסח תשע"ד - לקראת חג הפסח הקרב ובא אנו מבקשים להזכיר את ההנחיות להכנת הרפת והדיר ומפנים אתכם למכתבו של הרב זאב ויטמן, הרב של תנובה. תשומת לבכם לשני מועדים חשובים: תחילת הזנה במזון כשר לפסח 9 באפריל, חזרה למזון רגיל 22 באפריל לקריאה לחצו כאן

"מתווה לוקר" – עדכון פירוט סעיפי השקעות ברפורמה ברפת - ב-5.11.13 פורסם נוהל במסגרת "מתווה לוקר" התייעלות במשק החלב, לפיו יכולים רפתנים אשר הגדילו את מכסתם ב- 90,000 ליטר במסגרת זו, לקבל תמיכה לביצוע השקעות ברפת. נלוותה לנוהל זה גם רשימת סעיפי השקעה (נספח ב') היכולים לקבל תמיכה.
לאחר בחינה נוספת של הרשימה הנ"ל, כתוצאה משאלות והערות שעלו מהשטח, עודכנה רשימה זו. הורד סעיף השקעה "שופל" ועודכנו סעיפים נוספים שבמהותם היו כפולים. לפרסומים בנושא לחצו כאן 

דווח על רישום והעברת בקר - תקנות מחלות בעלי החיים התשל"ו-1976 תוקנו לאחרונה בכנסת. לקריאת מכתבו של מנהל השירותים הוטרינריים ד"ר נדב גלאון לחצו כאן

חוק הפקוח על מזון לבעלי-חיים - חוק זה בא לקבוע את הסדרי הפיקוח על ייצור מזון לבעלי חיים ושווקו לשם הגנה על בריאות הציבור ובריאות בעלי החיים ורווחתם. למען כולם לחצו, קראו והקפידו


 

אם אינכם מעוניינים לקבל מיילים נוספים בנושא זה,

שלחו לנו מייל לכתובת 
dafi@milk.org.il ונסיר אתכם מהרשימה

office@milk.org.il    י   |    טל: 03-9564750     |   י   www.halavi.org.il