החלב שלנו 12.01.14

חדשות מועצת החלב

12.1.2014

 

מכסות חלב בקר 2014 - בימים הקרובים תקבלו בדואר רשום את ההודעה הרשמית בדבר מכסת החלב לשנת 2014. 
נבקש להבהיר כי לאחר שתאושר בכנסת תוספת המכסה לשנת 2014 ישלח תיקון למכסת שנת 2014.
גם במקרים בהם תהיה תוספת מכסה במסגרת הליכי ניוד המכסה מסלול א' ומסלול ב' ישלח תיקון למכסת 2014.


מכסות חלב עיזים 2014 - לפניכם פניה לקבלת הערות הציבור בעניין עקרונות לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לעיזים לשנת 2014
לתשומת לבכם כמצוין במסמך המצ"ב יש להעביר את הפניות עד ליום 23.1.2014 לידי 
הגב' מיטל קריספיל meital@milk.org.il למסמך לחצו כאן

תרגיל ניהול סיכונים - ביום חמישי ה-9 בינואר התקיים תרגיל ניהול הסיכונים השנתי של מועצת החלב. לקריאה לחצו כאן

מימון להשקעות במיכלי מים לשעת חירום ברפת - הרינו להודיעכם כי ניתן לקבל מימון להשקעות במיכלי מים לשעת חירום ברפת באמצעות מנהלת ההשקעות של משרד החקלאות בשתי מסגרות :
 
1. הסכם המים – יצרן חלב רשאי לפנות לאגודת המים שבישובו לקבלת עזרה במימון מיכלי המים לשעת חרום מתוך תקציב הזכאות שבהסכם מול רשות המים (המימון הוא עד 80% מעלות המערכת)
        
2. מתווה לוקר - עפ"י נוהל השקעות בהתייעלות במשק החלב שפורסם ב- 5.11.13 לעומדים בתנאי הסף שבנוהל – מצ"ב הנוהל (המימון הוא עד 45% מעלות המערכת).

לקבלת פרטים נוספים והסבר בדבר מילוי הטפסים, מומלץ לפנות למחוזות משרד החקלאות.
 
על המגדל לרכוש את מיכל המים מהזכיין/נים שנקבעו ואושרו ע"י וועדה בינמשרדית המשותפת למשרד החקלאות, מועצת החלב, רשות המים ואחרים, פרטי הזכיינים יפורסמו באתר מועצת החלב. לסעיפי ההשקעות לחצו כאן  לנוהל המתווה המעודכן לחצו כאן


מחקרים – לעיונכם דוחות מחקר למחקרים נוספים שהסתיימו 1. שיפור הנעכלות של ליגנוצלולוזות ממקור חד-פסיגי ודו-פסיגי בעזרת טיפולים כימיים וביולוגיים
2. הערכת המעורבות של הדבקה ב-Mycoplasma bovis וגורמים וירליים ובקטריאליים אחרים בתחלואה נשימתית וקביעת הקשר לפסילת כשרות בעגלי פיטום 

 
 

אם אינכם מעוניינים לקבל מיילים נוספים בנושא זה,

שלחו לנו מייל לכתובת 
dafi@milk.org.il ונסיר אתכם מהרשימה

office@milk.org.il    י   |    טל: 03-9564750     |   י   www.halavi.org.il