החלב שלנו 25.12.13

חדשות מועצת החלב

25.12.2013

 

חשבון העברת חלב מתוכנן בין עונות

הבהרה לעניין המכסה שתובא בחשבון לצורך חשבון העברת חלב מתוכנן בין עונות לגבי יצרנים אליהם נוידה מכסה במהלך שנת 2013:

1. תוספת המכסה שקיבל יצרן במסגרת ניוד במסלול ב' (ניוד מכסה מיצרנים שמכסתם מעל 700 א"ל או מיצרנים המייצרים בשותפות) לא תובא בחשבון בעת חישוב כמות החלב המתוכנן שהועברה בין העונות. התוספת כן תובא במסגרת ההתחשבנות על ייצור מעבר למכסה (חלב עודף) ומן הסתם תקטין את היקף הייצור מעבר למכסה שתרשם ליצרן אליו הועברה המכסה.

2. כל תוספות מכסה (ו/או תוספות של כמות לתשלום) אחרת שקיבל יצרן במהלך השנה (ניודי מכסה במסגרת נוהל ניוד א', תוספות/השלמות, מכסה שהועברה במסגרת הסדרי אומנה וכו') יתווספו למכסה השנתית של היצרן לכל דבר ועניין ובכלל זה לצורך ההתחשבנויות בגין העברת חלב בין העונות וההתחשבנויות בגין ייצור חלב מעבר למכסה.


גמר חשבון חלב עיזים 2012

הריני להודיעכם כי בישיבת שולחן מגדלי עיזים שהתקיימה בתאריך 21.11.2013 ובהתאם לאישור מועצת המנהלים בנושא, הוחלט כי לכל יצרן חלב עיזים יוחזר סך של 1.95 אגורות עבור כל ליטר חלב שיוצר בשנת 2012.


גמר חשבון חלב כבשים 2012

הריני להודיעכם כי בישיבת שולחן מגדלי כבשים שהתקיימה בתאריך 21.11.2013 ובהתאם לאישור מועצת המנהלים בנושא, הוחלט כי לכל יצרן חלב כבשים יוחזר סך של 2.45 אגורות עבור כל ליטר חלב שיוצר בשנת 2012.


 

אם אינכם מעוניינים לקבל מיילים נוספים בנושא זה,

שלחו לנו מייל לכתובת 
dafi@milk.org.il ונסיר אתכם מהרשימה

office@milk.org.il    י   |    טל: 03-9564750     |   י   www.halavi.org.il