החלב שלנו - 8.12.13

חדשות מועצת החלב      

8.12.2013

ועדת הכלכלה של הכנסת – בדיונים בועדת הכלכלה של הכנסת שהתקיימו ביום שלישי
3.12.2013, נידונו הנושאים הבאים:

תקנות מכסות חלב - התקיים דיון בנושא תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע"ד-2013. לאור ההיקף הנרחב של התקנות, הדיון טרם הסתיים ויקבע מועד נוסף לדיון. מירב הנוכחים הביעו את דעתם בנושא השותפויות אך הנושא טרם הוכרע.

תקנות מחלות בעלי חיים - (רישום, סימון והובלה של בקר), התשל"ו- 1976 הוסדרו הנושאים שלהלן:

  1. הורחבה חובת סימון בקר שאינו במרעה מגיל שישה חודשים לגיל 7 ימים;

  2. כל מחזיק בבקר מחויב להתקשר בהסדר קבוע לפינוי פגרים ממשקו, במטרה למנוע סיכונים של הפצת מחלות מפגרים שאינם מטופלים כיאות;

  3. ייעול ושיפור דרך הסימון של בקר באמצעות הסמכת מסמני בקר, והעברת דיווחים לשירותים הווטרינריים הממשלתיים.

מלאי חומרי גלם - בימים אלו הגענו לאיזון בין קבלת חלב בקר ושימושים של חלב וחומרי גלם חלביים, לכן להערכתנו נתחיל להעלות במלאי חומרי גלם.


להלן הערכת מלאים לסוף שנה: אבקת חלב: כ- 4,300 טון, חמאה תעשייתית: כ- 800 טון.


אם אינכם מעוניינים לקבל מיילים נוספים בנושא זה,

שלחו לנו מייל לכתובת dafi@milk.org.il ונסיר אתכם מהרשימה

 

office@milk.org.il    י   |    טל: 03-9564750     |   י   www.halavi.org.il